Aktualitātes

  
 
07-04-2008
Sakarā ar bērnu iestāzu un sociālo darbinieku jautājumiem kā rīkoties, ja bērns ir inficēts ar HIV, paskaidrojam sekojošo:
 
Saskaņā ar LR 1997. gada 23. septembra MK noteikumiem Nr.328 “Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas un AIDS izplatības ierobežošanas noteikumi” 24. punktu, inficētajai personai (personai, kuras organismā ir atklāta HIV vīrusa klātbūtne) ir tiesības mācīties jebkurā mācību iestādē. Minēto noteikumu 12. pants paredz arī klusēšanas pienākumu, kas aizliedz ārstniecības personām izplatīt informāciju par HIV inficēto personu. Ja pildot dienesta pienākumus, kļūst zināms par kādas personas inficēšanos ar HIV vai saslimšanu ar AIDS, ikvienas personas pienākums ir neizpaust šīs ziņas citām fiziskajām un juridiskajām personām. Arī “Bērnu tiesību aizsardzības likuma” 71. pants nosaka, ka informācija, kuru par bērnu ir ieguvis izglītības darbinieks, valsts vai pašvaldības iestādes darbinieks, pildot amata pienākumus, ir konfidenciāla. Ja bērns ir inficēts ar HIV vai arī slims ar AIDS, diagnozi var uzzināt tikai personīgi no bērna vai viņa vecākiem, ja viņi vēlas darīt to zināmu. Neatkarīgi no tā, kam tiek uzticēta šī informācija – izglītības iestādes vadībai, atsevišķam skolotājam, medmāsai vai kādam citam, šīs personas pienākums ir to neizpaust. “Bērnu tiesību aizsardzības likuma” 72. pants nosaka, ka izglītības iestāžu vadītāji un darbinieki ir atbildīgi par to, lai visi bērni izglītības iestādē būtu drošībā. Pirmkārt, par saslimšanu ar HIV infekciju būtu jāinformē izglītības iestādes direktors, bet vienīgi tad, ja to vēlas HIV inficētā bērna vecāki, aizbildņi vai arī paši bērni. Otrkārt, galvenais ir necelt paniku izglītības iestādē un ievērot vienkāršus priekšnosacījumus turpmākai rīcībai, nepieļaujot bērnu tiesību pārkāpumus.
 
  


Gaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Logo +371 26062077
Logo apvieniba@apvienibahiv.lv