2009

AGIHAS strādā ieslodzījuma vietās
27.10.2009

Biedrība "Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem" (AGIHAS) ANO Narkotiku un Noziedzības biroja (UNODC) projekta ietvaros izglīto ieslodzītos un cietumu personālu par HIV/AIDS saistītiem jautājumiem.

Lasīt vairāk ...


FARMĀCIJAS KOMPĀNIJU PĀRSTĀVNIECĪBAS LATVIJĀ SAMAZINA HIV MEDIKAMENTU PĀRDOŠANAS CENAS
03.03.2009

HIV pacientu interešu aizstāvības organizāciju (biedrības AGIHAS, Apvienība HIV.LV, DIA+LOGS) pārstāvji jau ilgstoši visdažādākajos līmeņos ir norādījuši uz neadekvāti augstājām, salīdzinot ar citām ES valstīm, HIV specifisko medikamentu pārdošanas cenām Latvijā.

Lasīt vairāk ...


ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ В ЛАТВИИ СНИЖАЮТ ЦЕНЫ ПРОДАЖИ МЕДИКАМЕНТОВ ПРОТИВ ВИЧ
02.03.2009

Представители неправительственных организаций, защищающих интересы ВИЧ инфицированных пациентов в Латвии (общества AGIHAS, Объединение HIV.LV, DIA+LOGS) уже длительное время и на самых разных уровнях указывали на неадекватно высокие ( в сравнении с другими странами Евросоюза) цены продажи специфических медикаментов для лечения ВИЧ инфекции.

Lasīt vairāk ...


PHARMACEUTICAL COMPANIES’ AGENCIES IN LATVIA ARE LOWERING HIV MEDICATION PRICES
01.03.2009

The representatives of HIV patient interest advocacy organizations (Society AGIHAS, Society Association HIV.LV, Society DIA+LOGS) have been pointing out steadily and on different levels the inadequately high retail prices for specific HIV medication in Latvia, comparing other EU countries.

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2017 (2)   
2016 (19)   
2015 (22)   
2014 (6)   
2013 (9)   
2012 (13)   
2011 (19)   
2010 (1)   
2009 (4)   
2008 (1)   
Gaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Logo +371 26062077
Logo apvieniba@apvienibahiv.lv