AKTUALITĀTES
   
79014

Iekšlietu ministrijā diskutē par atkarīgo cilvēku rehabilitācijas jautājumiem
Apskatīt komentārus (0)


29.05.2017


Sanāksmes laikā padziļināti tika skatīts jautājums par atkarīgo cilvēku ārstēšanas un rehabilitācijas tiesisko regulējumu, ārstēšanas iespējām, tai skaitā Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” ietvaros. Cita starpā narkotiku lietotāju kopienas pārstāvji dalījās pieredzē un novērojumos par rehabilitācijas iespējām, norādot, ka svarīgs elements ir sociālā reintegrācija, kur profesijas apguve un darba iespējas ir neatņemama sastāvdaļa.
Dalībnieki vienojās, ka nākamajā sanāksmē jāizvirza konkrētus priekšlikumus rehabilitācijas uzlabošanai. Turklāt, ņemot vērā, ka 2017.gadā noslēdzas Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnes 2011.-2017.gadam, apkopotie secinājumi un priekšlikumi būtu nozīmīgs pamats turpmākās politikas plānošanā.
Sanāksmē piedalījās nozares pārstāvji no Iekšlietu, Labklājības, Veselības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības un Tieslietu ministrijām, Valsts probācijas dienesta, Valsts policijas, Slimību profilakses un kontroles centra, VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra”, Nodarbinātības valsts aģentūras, Rīgas domes Labklājības departamenta, kā arī vairākām nevalstiskajām organizācijām – biedrības “DIA+LOGS”, Apvienības HIV.LV, Resurrection, narkotiku lietotāju grupas “Durvis”, Latvijas Sarkanā Krusta u.c.
Sanāksmes prezentācijas:
**********
R.Kaupe. Narkotiku politikas ietekmes izvērtēšana pārmaiņām Centrāleiropā un Austrumeiropā
**********
A.Stirna. Ārstēšanas un rehabilitācijas iespējas Latvijā
**********
I. Upeniece. ESF projekts “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem”
************************
Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Evika Siliņa 15.-19.maijā Argentīnā piedalās divos nozīmīgos starptautiskos pasākumos, kas saistīti ar narkotiku ierobežošanas politiku.
No 15. līdz 17.maijam norisinās nozīmīgākā starptautiska konference narkotiku ierobežošanas politikas jomā, kas pulcē pārstāvjus no Eiropas Savienības, Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstīm. E.Siliņa konferencē dalījās Latvijas pieredzē par sintētisko narkotiku problemātiku Latvijā, akcentējot Latvijas pieredzi jauno psihoaktīvo vielu izplatības ierobežošanā.
E.Siliņa: „Šādi sadarbības forumi ir laba platforma, lai iegūtu informāciju par aktualitātēm, savstarpēji apmainītos ar pieredzi un proaktīvi rīkotos, kamēr problēma vēl nav samilzusi. Arī Latvijas pieredze, savlaicīgi veicot izmaiņas normatīvajā regulējumā, lai ierobežotu jauno psihoaktīvo vielu izplatību, konferencē tika pozitīvi vērtēta kā labās prakses piemērs.”
E.Siliņa arī norādīja, ka Latīņamerikas valstis ir ļoti progresējušas un līdzīgi kā Eiropā izmanto agrīnās brīdināšanas sistēmas, kas savlaicīgi palīdz rīkoties jaunu sintētisko narkotiku izplatīšanās gadījumā. Vienai valstij ievietojot informāciju par kādu vielu, tas top zināms arī citām sadarbības valstīm, tādejādi veidojot vienotu progresīvu politiku šajā jomā.
Savukārt 18.un 19.maijā  notiks Eiropas Savienības un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu kopienas valstu augsta līmeņa dialogs par narkotikām, kurā E.Siliņa vadīs tematisko sesiju par alternatīvām soda sankcijām.
Minētie pasākumi ir regulāra un neatņemama daļa abu reģionu narkotiku ierobežošanas politikas veidošanā. Noslēgumā valstis plāno apstiprināt Buenosairesas deklarāciju, kurā tiks noteikti turpmākie sadarbības virzieni - kopīgas vērtības, mērķi un uzdevumi, kā arī sadarbības mehānismi un projekti narkotiku izplatības ierobežošanai un narkotiku radītā kaitējuma mazināšanai.
*********************
Informaciju avoti: | http://www.iem.gov.lv/lat/aktualitates/informacija_medijiem/doc=39359http://www.iem.gov.lv/lat/aktualitates/informacija_medijiem/?doc=39338 |
Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv
 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHAGaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Logo +371 26062077
Logo apvieniba@apvienibahiv.lv