AKTUALITĀTES - 2010

Veselības aprūpes stūrakmens ir laboratoriskie izmeklējumi
Apskatīt komentārus (0)


19.08.2010


Šis ir pārpublicējums no http://www.delfi.lv/news/comment/comment/article.php?id=33621509 , Jānis Aukstars, Latvijas Medicīnas Laboratoriju Asociācijas valdes loceklis (18. augusts 2010 23:26)
Galvenie valsts veselības aprūpes indikatori ir iedzīvotāju veselība, vienlīdzīgas iespējas piekļūt veselības aprūpei un efektīva medicīnas pakalpojumu sniegšana. Dzīvesveids, gēni un apkārtējā vide atstāj lielāku iespaidu uz iedzīvotāju veselību nekā pati veselības aprūpe.
Veselības aprūpes stūrakmens ir laboratoriskie izmeklējumi, kuru rezultāti sastāda 70% no slimības diagnostikas un 3-5% no kopējām veselības aprūpes izmaksām. Laboratorisko izmeklējumu rezultāti, to interpretācija un kvalitāte var būtiski ietekmēt pacienta ārstēšanas izmaksas kopumā.
Nepareiza, kļūdaina slimības diagnostika palielina ārstēšanās izmaksas kā arī var beigties ar pacienta nāvi. Kvalitāte veselības aprūpes jomā balstās uz akreditāciju, sertifikāciju, iekšējās un ārējās kvalitātes kontroli.
Akreditētas medicīnas laboratorijas nodrošina drošus un kvalitatīvus izmeklējumu rezultātus, kas samazina risku tikt juridiski apstrīdētiem tiesā. Izmantojot medicīnas laboratoriju pakalpojumus, kuras nav akreditētas parādās šaubas par rezultātu kvalitāti, jo izmeklējumu metodes nav pakļautas stingriem, starptautiski atzītiem kvalitātes standartiem, monitoringam un neatkarīgam auditam. Eiropas apdrošināšanas sabiedrībām ir tendence slēgt sadarbības līgumus tikai ar akreditētām medicīnas laboratorijām, kas liecina par efektīvu līdzekļu izlietojumu.
Patreiz Latvijā nav noteiktas vienotas kvalitātes prasības medicīnas laboratorijām, līdz ar to tiek pakļauti riskam Latvijas iedzīvotāji, kuri veic laboratoriskos izmeklējumus.
Aicinu noteikt stingrus kvalitātes kontroles kritērijus medicīnas laboratorijām, kas dotu pārliecību un mieru pacientiem, donoriem un viņu ģimenēm.
Apsveicamas ir "Latvijas Infektoloģijas Centra" ("LIC") veiktās reformas, kuru rezultātā ar 13.04.2010. MK noteikumi Nr.349 "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.528 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas infektoloģijas centrs" publisko pakalpojumu cenrādi"", laboratorisko izmeklējumu cenas ir samazinātas līdz 300%.
Aicinu Veselības ministrijas vadību turpināt iesāktās drosmīgās reformas un piedāvāt "Latvijas Infektoloģijas Centrā" veiktos laboratoriskos izmeklējumus arī citām akreditētām medicīnas laboratorijām. "LIC" pieder monopols uz HIV apstiprinošo diagnostiku, kā arī uz tuberkulozes diagnostiku pēc Tuberkulozes un plaušu slimību aģentūras pievienošanas.
Tas pats attiecas arī uz "Valsts Asinsdonoru Centru" ("VAC"). "VAC" pieder monopols uz donoru asiņu izmeklēšanu, konkrēti anti HBsAg (B hepatīts), anti-HCV (C hepatīts), anti HIV. Šo izmeklējumu cenu starpība ievērojami pārsniedz privātas laboratorijas piedāvāto pakalpojumu cenas. Uzskatu, ka Latvijas nodokļu maksātājiem varētu rasties jautājumi par šo izmaksu pamatotību.
Piedāvājot veikt "LIC" un "VAC" veiktos izmeklējumus citām akreditētām laboratorijām, tiktu novērsts monopols uz atsevišķiem izmeklējumiem, kas ļautu ieekonomēt valsts līdzekļus un parādītu to, ka neviens nav ieinteresēts izveidot "īpaši labvēlīgus" apstākļus "Latvijas Infektoloģijas Centram" un "Valsts Asinsdonoru Centram", kā arī veicinātu brīvu konkurenci.
Šogad beidzas bijušās Veselības Obligātās Apdrošināšanas Valsts Aģentūras (VOAVA), tagad Valsts Norēķinu Centrs (VNC) noslēgtie 3 gadu līgumi ar medicīnas iestādēm un uzņēmumiem par valsts apmaksāto medicīnas pakalpojumu sniegšanu.
Joprojām nav saņemta skaidra atbilde ne no Veselības Ministrijas, ne Veselības Norēķinu Centra amatpersonām par to vai tiks organizēta jauna sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu atlases procedūra un, kad ir paredzēta jaunu līgumu noslēgšana.
Aicinu Veselības Ministrijas un Veselības Norēķinu Centra amatpersonas publiski informēt sabiedrību par plāniem attiecībā uz pretendentu atlasi valsts apmaksāto laboratorisko pakalpojumu sniegšanai un laika periodu, kurā ir paredzēta līgumu slēgšana starp pakalpojumu sniedzējiem un valsti. 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHAGaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Logo +371 26062077
Logo apvieniba@apvienibahiv.lv