AKTUALITĀTES - 2010

Projektu konkurss: apakšaktivitātē 3.2. var pieteikties arī HIV/AIDS NVO
Apskatīt komentārus (0)


28.08.2010


Detalizētāka informācija angļu valodā saitē http://www.estlatrus.eu/eng/how_to_apply/1st_call_for_proposals6

Šis ir pārpublicējums no http://www.vraa.gov.lv/lv/news/article.php?id=19945
Eiropas Savienība (ES) projektu pirmajam konkursam atvēlējusi vairāk nekā 16.5 miljonus LVL (23 648 491 EUR). Projektu iesniegšanas termiņš ir 2010. gada 29. novembris.
Projekta īstenošanai no ES līdzekļiem iespējams saņemt līdz pat 90% līdzfinansējuma, savukārt vismaz 10 % no projekta finansējuma jānodrošina katram projekta partnerim. Projektu konkursā var pieteikties arī mazie un vidēji uzņēmumi (MVU), tomēr tiem ir vairāki ierobežojumi. MVU var piedalīties tikai 1. prioritātes ietvaros, tiem jānodrošina vismaz 50% līdzfinansējums un tie nevar būt projekta iesniedzēji. Apstiprināto projektu īstenošanai būs iespējams saņemt priekšmaksājumu.

Projektu pieteikumus var iesniegt organizācijas no sekojošām teritorijām:
•    Latvijā: Latgales, Vidzemes, (Rīgas un Pierīgas kā papildus teritorijām);
•    Igaunijā: Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti, (Põhja-Eesti kā papildus teritorija);
•    Krievijā: Leningradas apgabala, Pleskavas apgabala, Sanktpēterburgas.

Programmas atbalsta saņēmēji ir valsts iestādes vai to veidotas apvienības, vietējās un reģionālās iestādes vai to veidotas apvienības, nevalstiskās organizācijas, sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas, mazie vai vidējie uzņēmumi (tikai 1. prioritātes ietvaros).
Projektā ir jāpiedalās vismaz 1 partnerim no Krievijas, un vismaz 1 partnerim no Igaunijas un/vai Latvijas.

Programmas mērķis ir izmantot plašā pierobežas reģiona potenciālu reģiona ekonomikas attīstībai, piesaistot investīcijas nodarbinātības un dzīves līmeņa celšanai.

Programmai ir trīs prioritātes:
1.    sociālekonomiskās attīstības veicināšana;
2.    kopējie izaicinājumi;
3.    cilvēku savstarpējās sadarbības veicināšana.

Lēmumu par projektu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu pieņem Programmas Uzraudzības komiteja, kas sastāv no programmas dalībvalstu nacionālā, reģionālā līmeņa pārstāvjiem un dažādu nozaru ekspertiem.
Programma tiek finansēta no ERAF un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta  līdzekļiem un ieviesta, izmantojot atklātus projektu konkursus. Kopējais programmas finansējums ir 47 milj. EUR. Papildus ES finansējumam programmas partnervalstis plāno piešķirt savu līdzfinansējumu projektu īstenošanai.
Projekta pieteikuma dokumenti, vadlīnijas un pārējie dokumenti pieejami programmas mājas lapā http://www.estlatrus.eu .

Kontaktinformācija: programmas Apvienotais tehniskais sekretariāts: tel. 6750 9520, e-pasts: info@estlatrus.eu.


Sīkāka informācija:
Dace Dravniece
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tel.: 6750 9526
Mob.: 2865 8636
E-pasts:
dace.dravniece@estlatrus.eu 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHAGaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Logo +371 26062077
Logo apvieniba@apvienibahiv.lv