AKTUALITĀTES - 2010

Priekšlikumi Veselības ministrijai HIV/AIDS jomā
Apskatīt komentārus (0)


27.09.2010


1). Lūdzam aktualizēt 2009. gada 30. jūnija Rīkojuma Nr.437 4. punktu, kas nosaka Veselības ministrijai katru gadu izskatīt nevalstisko HIV/AIDS organizāciju līdzdalības iespējas HIV infekcijas ierobežošanas Programmas īstenošanā ar atbilstošu finansējumu līdzdarbības līgumu ietvaros, ko parakstījuši Ministru prezidents V. Dombrovskis un toreizējā veselības ministre B. Rozentāle. Biedrība atgādina, ka tuvojas 2011. gada 1. aprīlis – Programmas īstenošanas vidusposma novērtējums un vēlas dot savu ieguldījumu Programmas īstenošanā.
2). Biedrība lūdz Ministra kungu vērst uzmanību uz kompensējamo zāļu saraksta izmaksu 2011. gadam plānošanu. Plānojot nākošā gada izmaksas lūdzam ņemt vērā augstāko sasniegto ar HIV inficēto ārstējamo personu skaitu 2010. gada augustā, kas bija 511 cilvēki. Bažas rada fakts, ka septembrī HIV infekcijas ārstēšanu saņēma tikai 492 pacienti. Nacionālajā Latvijas valsts atskaitē UNGASS ir teikts, ka HIV infekcijas antiretrovīrusu terapija būtu nepieciešama no 700 līdz 1200 pacientiem, ko lūdzam ņemt vērā plānojot kompensējamo zāļu saraksta izmaksas.
3). Biedrība vēlas atbalstīt Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālā biroja divgades sadarbības līgumu  2010. – 2011. gadam un sniedz sekojošus priekšlikumus mūsuprāt aktualāko pasākumu veikšanai:
2. prioritāte: "Veicināt veselīgu dzīvesveidu un samazināt riska faktorus: Ilgstošs atbalsts sabiedrības veselību pamatnostādņu izstrādei un īstenošanai, īpaši veicinot uz pierādījumiem balstītas politikas ieviešanu, tai skaitā, veselības veicināšanas, infekciju profilakses, narkomānijas, alkohola un tabakas, garīgās veselības un nedroša seksa jomās."
Biedrība piedāvā sekojošus veselības pamatnostādņu īstenošanas pasākumus:
a). apmācības programmas izstrādne un realizācija sociālā darba speciālistiem par darba specifiku ar augstam riskam inficēties  ar HIV pakļautiem cilvēkiem;
b). apmācības programmas izstrādne un realizācija riska grupas jauniešiem internātskolās un dienas centros.
3. prioritāte: "Novēršamās  mirstības un invaliditātes profilakse: Stiprināti nacionālie centieni izplatīt paplašināto HIV/AIDS un TB profilaksi, ārstēšanu un aprūpi."  
Biedrība piedāvā sekojošu pasākumu:
c). HIV/AIDS un TB profilakses izglītojošie pasākumi ieslodzījuma vietās ieslodzījuma vietu personālam un ieslodzītajiem.
"Izpētīta infekcijas slimību, tai skaitā, HIV/AIDS un TB uzraudzība, profilakse un kontrole."
d). Biedrība uzskata par nepieciešamu veicināt ģimenes ārstu iesaisti HIV inficēto cilvēku pilnvērtīgā veselības aprūpē, un lai to sasniegtu nepieciešams veikt pētījumu par ģimenes ārstu izpratni HIV infekcijas vadībā un, balstoties uz pētījuma rezultātiem, izstrādāt vadlīnijas ģimenes ārstiem. 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHAGaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Logo +371 26062077
Logo apvieniba@apvienibahiv.lv