Par mums

  
 
Biedrība  Jaunatne pret AIDS
 
Jaunatne pret AIDS (JPA) ir 1998. gadā dibināta organizācija, kurā pulciņš aktīvu un zinošu jauniešu darbojas, lai sabiedrība, īpaši mūsu vienaudži, iegūtu informāciju par HIV/AIDS, seksuāli transmisīvajām infekcijām (STI), kontracepciju, seksualitāti, seksuālu attiecību uzsākšanu un citiem, īpaši jauniešiem, svarīgiem jautājumiem.
 
Ko mēs darām?
 
Galvenais JPA darbības virziens ir vienaudžu izglītība (VI) – vienaudzis izglīto savus vienaudžus. Pētījumos pierādīts, ka vienaudžu izglītība ir visefektīvākais veids, kā informēt un izglītot jauniešus ne tikai par HIV/AIDS, bet arī par citām viņiem svarīgām un interesējošām tēmām, jo jaunieši daudz brīvāk un atklātāk runā ar saviem vienaudžiem un vairāk tiem uzticas.
Vienaudžu izglītotāji nodrošina jauniešiem iespēju iegūt nepieciešamo informāciju par jautājumiem, kas skar viņu veselību, vadot interaktīvas, interesantas, saistošas nodarbības, kurās netiek  vienkārši nolasīti fakti un pamācības. Šajās nodarbībās tiek iesaistīti paši jaunieši, viņi spēlē tematiskas spēles, diskutē, dalās savā pieredzē un domās, nevienu nenosodot, netiesājot, neaizvainojot.
JPA darbojas īpaši apmācīti un sertificēti vienaudžu izglītotāji, kas dodas ne tikai uz Rīgas, bet arī visas Latvijas vispārizglītojošām skolām, arodskolām, jauniešu centriem, jauniešu klubiem, lai jauniešiem saprotamā veidā runātu par viņiem svarīgām lietām, arī par sabiedrībā valdošiem stereotipiem un aizspriedumiem.
 
JPA ir vairāku gadu pieredze informatīvu un izglītojošu semināru rīkošanā. Ir organizēti semināri un apmācības gan jauniešiem, skolēniem, arī skolotājiem un citiem jaunatnes darbiniekiem par HIV/AIDS, STI, kontracepciju, arī par  atkarību profilaksi.
JPA arī organizē tematiskus pasākumus jauniešu iecienītos klubos. Jau tradicionāli katru gadu 1.decembrī Latvijas Mūzikas Akadēmijas Studentu klubā notiek Starptautiskajai AIDS dienai veltīts pasākums. Vēl rīkojam dažādas ielu akcijas, rakstām projektus, organizējam konkursus un informatīvus pasākumus.

 
 
 
  


 
Gaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Logo +371 26062077
Logo apvieniba@apvienibahiv.lv