Biedrība "Apvienība HIV.LV"+371 26062077 (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

  
 
14-03-2008
Iekšlietu ministrija sagatavojusi informatīvo ziņojumu par Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programmas 2005. – 2008. gadam īstenošanu 2007. gadā.
 
Ziņojums ļauj secināt, ka pēdējos gados ir būtiski paaugstinājusies tiesībsargājošo iestāžu profesionalitāte un aktivitāte nelegālās narkotiku aprites apkarošanā, taču vienlaikus pieaugusi arī nelegālo narkotiku plūsma caur un uz Latviju. Iekšlietu ministrijas informācijas centra statistika liecina, ka 2007. gadā ievērojami palielinājies ar narkotisko un psihotropo vielu nelegālo apriti saistīto reģistrēto un atklāto noziedzīgo nodarījumu skaits, kas sasniedzis augstāko atzīmi pēdējo gadu laikā. Pērn reģistrēti 1470 ar narkotikām saistīti noziedzīgie nodarījumi - par 43,9% vairāk nekā 2006.gadā. 28% no tiem saistīti ar narkotiku realizāciju vai iegādāšanos un glabāšanu realizācijas nolūkos, 34% - ar narkotisko vielu iegādāšanos un glabāšanu un 34,8 % - ar narkotisko vielu iegādāšanos un glabāšanu nelielā apmērā vai atkārtotu lietošanu bez ārsta nozīmējuma gada laikā. Pērn pieaudzis arī tādu personu skaits, kurām Narkoloģiskās palīdzības dienestā konstatēts narkotisko vai psihotropo vielu reibuma stāvoklis. Pagājušajā gadā reģistrēti 2366 administratīvie pārkāpumi saistībā ar narkotiku iegādāšanos vai glabāšanu nelielos apmēros, kā arī ar to lietošanu bez ārsta nozīmējuma - par 1136 pārkāpumiem vairāk nekā gadu iepriekš. Par 16% pieaudzis aizturēto personu skaits, kas vadījušas transporta līdzekļus narkotisko vai psihotropo vielu reibuma stāvoklī. Ar katru gadu aizvien palielinās arī narkotiku nelegālā aprite ieslodzījuma vietās. Pēc Ieslodzījuma vietu pārvaldes sniegtajām ziņām 2007.gadā pārvaldē saistībā ar narkotiku nelegālo apriti uzsākti 259 kriminālprocesi. 731 no visām 2008.gada 1.janvārī ieslodzījumā esošajām 6528 personām notiesātas par noziedzīgu nodarījumu saistībā ar narkotisko vai psihotropo vielu nelegālo apriti, bet 529 no visu ieslodzīto kopējā skaita atrodas operatīvajā uzskaitē kā narkomāni. Situācijas analīze liecina, ka nelegālajā narkotiku tirgū vislielāko popularitāti joprojām saglabā amfetamīna tipa stimulanti un kannabis grupas narkotiskās vielas. Šīs narkotikas pārsvarā izvēlas gados jauni cilvēki un parasti tās ir vielas, ar kurām tiek uzsākta pastāvīga narkotiku lietošana. Narkotiku tirgus analīze ļauj arī secināt, ka pieaudzis kokaīna pieprasījums, kaut arī kokaīns tiek uzskatīts par vienu no dārgākajām narkotiskām vielām. Pieaug arī heroīna aprite. 2007.gadā Latvijā tika veiktas kopskaitā 1764 narkotisko vai psihotropo vielu izņemšanas. Izņemtā kokaīna daudzums pieaudzis vairāk kā 10,6 reizes (izņemti gandrīz 12 kg kokaīna), heroīna – vairāk kā 11 reizes (izņemts 1,75050 kg heroīna); izņemto magoņu salmu daudzums – vairāk kā 3 reizes (izņemts 74,611 kg magoņu salmu); izņemtās marihuānas daudzums – vairāk kā 8 reizes (izņemti 52,34 kg marihuānas); izņemtā metamfetamīna daudzums – vairāk kā pusotras reizes (izņemts 11,86326 kg metamfetamīna); izņemto ekstazī tablešu skaits - vairāk 22 reizes. Ziņojumā uzsvērts, ka, neraugoties uz lielo izņemto narkotiku daudzumu, narkotiku cenu svārstībās nelegālajā tirgū nav novērotas, kas var liecināt, ka daudzās un lielās narkotisko vielu izņemšanas 2007.gadā nav būtiski ietekmējušas šo vielu cenu. Analizējot Valsts programmas izpildi, ziņojumā norādīts, ka 29 no programmā paredzētajiem uzdevumiem ir izpildīti vai to izpilde tiek turpināta saskaņā ar programmu, bet 20 uzdevumi joprojām nav uzsākti vai pabeigti, galvenokārt finansējuma trūkuma dēļ. Tomēr kopumā programmas uzdevumu izpilde 2007.gadā ir uzlabojusies, par ko liecina ne tikai izpildīto uzdevumu skaita pieaugums, bet arī tas, ka atbildīgās institūcijas bijušas aktīvākas uzdevumu finansiālās nodrošināšanas jautājumos un vairākus uzdevumus ir spējušas izpildīt vai uzsākt pildīt bez papildus valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas, kārtējam gadam piešķirtā finansējuma iekšējās pārdales rezultātā. Ziņojumā uzsvērts, ka līdz valsts programmas darbības beigām būtu nopietni un padziļināti jāizvērtē līdz šim īstenotā valsts politikas narkotiku ierobežošanā, lai uz veiktā novērtējuma bāzes izstrādātu jaunu politikas plānošanas dokumentu. Gan novērtēšanai, gan jaunā politikas plānošanas dokumenta izstrādei nepieciešams paredzēt reālus un pietiekamus laika un personāla resursus. Informācija sagatavota pēc Iekšlietu ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību departamenta ziņām.