Biedrība "Apvienība HIV.LV"+371 26062077 (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

  
 
30-03-2008
Latvija: Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra pēc Veselības inspekcijas ierosinājuma ar 20.02.2008. rīkojumu Nr. 71 ir anulējusi un izslēgusi no ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāzes medicīnisko tehnoloģiju ”Vispārējā vadāmā hipertermija ar imersijas – konvekcijas metodi līdz temperatūrai +42C barības vadā”.
 
Mēs paziņojam par šo lēmumu vairāk kā mēnesi vēlāk, jo saskaņā ar likumdošanu, jebkurš valsts iestāžu lēmums var būt 30 dienu laikā apstrīdēts administratīvajā tiesā. Ar hipertermiju vēža slimos un HIV vai vīrusa hepatītu pacientus ārstēt vairs nedrīkst.
 
Pēc ilgstoša izpētes darba, pieprasot arī ārstu – onkologu un infektologu – viedokli, Veselības inspekcija ierosinājusi Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrai (VSMTVA) anulēt hipertermijas metodes lietošanu vēža slimnieku, HIV/AIDS un vīrushepatīta pacientu ārstēšanā. Šī metode nav pietiekami izpētīta un līdz ar to arī droša pacientiem, Neatkarīgajai Rīta Avīzei sacīja Veselības inspekcijas Kontroles pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Valentīna Berga. Pēc ārvalstu organizācijas European AIDS Treatment Group (EATG) vēstules Veselības ministrijai inspekcija nolēma izvērtēt hipertermijas metodes lietošanu smagi slimu cilvēku ārstēšanā. Eiropas organizācija pauda dziļu izbrīnu, ka šī metode vispār Latvijā tiek praktizēta, jo tās lietojums atsevišķiem pacientiem Eiropā izraisījis neatgriezeniskus orgānu bojājumus un pat nāvi. (Apvienības HIV.LV piezīme: Rīgas rajona sociālo darbinieku rīcībā ir dati par vairākiem onkoloģisko pacientu, kas izvēlējušies šo ārstēšanas metodi, nāves gadījumiem, kā arī vismaz vienu inficēta ar HIV cilvēka nāvi). Ņemot vērā pieredzi Rietumeiropā, kur deviņdesmito gadu sākumā šī metode tika izmēģināta un tika ziņots par atsevišķu cilvēku nāvi, hipertermijas metode nevienā citā ES valstī nav apstiprināta. Latvijā hipertermija vēl līdz nesenam laikam tika plaši reklamēta. Vispārējo vadāmo hipertermiju piedāvāja privātuzņēmums Latvijas Medicīnas pētījumu centrs, un oficiāli viņiem uz to bija visas tiesības – šo metodi atbilstoši likumdošanai bija reģistrējusi VSMTVA, kas izsniedza arī atbilstošu sertifikātu. Latvijā hipertermija tika ieviesta 2005. gadā. Cilvēkam temperatūra, iegremdējot viņu karstā vannā, tika mākslīgi paaugstināta līdz pat 43 grādiem, kā rezultātā gāja bojā vīrusi. Procedūras laikā cilvēks atradās vispārējā narkozē. HIV inficēto un AIDS slimnieku atbalsta organizācija AGIHAS, kā arī Apvienība HIV.LV ne reizi vien satraukumā vērsa atbildīgo valsts iestāžu uzmanību uz Latvijā sludināto hipertermijas ārstniecības metodi, jo, akli ticot reklāmām, cilvēki atsacījās no valsts apmaksātās ārstēšanas, kas krasi pasliktināja viņu situāciju. Turklāt viens hipertermijas kurss maksā tūkstošus latu. Kā zināms, ne pasaulē, ne Latvijā nav radītas zāles pret HIV/AIDS. Cilvēka organismu uzkarsējot līdz 43 grādiem, patiešām vīruss iet bojā, taču HIV infekcija atrodas šūnās, tātad, lai vīruss aizietu bojā, tam jāmirst kopā ar šūnu. Inspekcijas pārbaude ieilgusi, jo speciālistu viedokļu, proti, onkologu un infektologu, izzināšana aizņēma ilgāku laiku. Latvijas Onkologu asociācija atbildēja, ka šī metode nav uz pierādījumiem balstīta un uzskatāma par netradicionālu. Latvijas Infektologu asociācija jautājumu bija apspriedusi arī valdes sēdē, kur visi locekļi bija izteikušies negatīvi par šīs metodes lietošanu – tā neesot pietiekami pierādīta un, iespējams, var nodarīt pacientam kaitējumu. Inspekcija lūdza arī VSMTVA iesniegt klīnisko pētījumu apkopojumu, kas apliecina šīs medicīniskās tehnoloģijas efektivitāti, un saņēma diezgan plašu skaidrojumu, tomēr tas inspekciju nav pārliecinājis, kā dēļ pieņemts lēmums anulēt un izslēgt no ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāzes šo metodi.