Biedrība "Apvienība HIV.LV"+371 26062077 (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

___ 2009. gada Apvienības HIV.LV jaunumi _______


Apvienības HIV.LV priekšlikumi "Racionālas farmakoterapijas rekomendācijām no valsts budžeta apmaksātai antiretrovirālai terapijai HIV/AIDS infekcijas ārstēšanai" to 2009. gada novembra redakcijai:
-Punkta 4.1. teikumu-piezīmi "* - rādītājs noteikts ierobežota veselības budžeta finansējuma apstākļos (PVO rekomendē apsvērt terapijas uzsākšanu ja CD4<350 šūnas/mm3 )" papildināt ar konkrētu ierobežojuma termiņu. Mūsu priekšlikums - līdz 2011. gada 30. jūnijam;
-Jaunas PVO HIV ārstēšanas rekomendācijas, kas izsludinātas 2009. gada 30. novembrī paredz atteikties visā pasaulē no medikamenta "Stavudine" (d4T) J05AF04 pielietošanas tā smagu un nepārējošo blākņu dēļ. Tāpēc mūsu priekšlikums ir svītrot šo medikamentu no 7.1. punkta "Nukleozīdu un nukleotīdu reversās transkriptāzes inhibitori (NRTI, NtRTI)" tabulas, kā arī no punkta 7.2. par nesavienojamiem medikamentiem svītrot rindu "ZDV un d4T";
-Papildināt 8.1. punktu ar jaunām rindkopām, kurās būtu ietvērtas jaunākas PVO rekomendācijas vertikālās HIV infekcijas profilakses grūtniecēm un bērniem jomā, kuras nosaka:
1) ja grūtniecei, kas saņem kombinēto antiretrovirālo terapiju, pēdējo 6 mēnešu laikā pirms dzemdībām ir nenosakāma HIV vīrusa slodze un  CD-4 šūnu skaits ir tuvs 700 šūnām/ml, viņa var dzemdēt dabīgā ceļā bez ķeizargrieziena pielietošanas;
2) ja grūtniece saņem kombinēto antiretrovirālo terapiju visu grūtniecības laiku un turpina saņemt to pēc dzemdībām, viņa drīkst mazuli zīdīt (barot ar krūti), apsvērot šādu iespēju ar infekcionistu;
-Papildināt Rekomendācijas ar jaunu 8.6. punktu, kas noteiktu, ka oportūnistisko infekciju ārstēšanā ir pielietojamas attiecīgas agrāko Latvijas Infektoloģijas centra izstrādāto HIV infekcijas ārstēšanas vadlīniju nodaļas.

Līdz š.g. 22. decembrim
Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Veselības ministrijai un Vides ministrijai ir jāsniedz ziņojums par to, vai ir iespējams ļaut NVO kļūt par projektu pieteicēju. Aicinām biedrības un nodibinājumus rakstīt vēstules minēto ministriju valsts sekretāriem norādot pamatojumu, kādēļ NVO ir tiesības sniegt piedāvājumus problēmu risinājumiem konkurences ceļā ES struktūrfondu ietvaros. Līdz šim tikai 1 no 20 Eiropas Sociālā fonda aktivitātēm NVO varēja būt projekta iesniedzējs.

2009. gada 16. decembrī plkst. 11.00 Ministru kabineta Zaļajā zālē notiks Valdības un NVO sadarbības memoranda padomes  kārtējā sēde. Viens no darba kārtības jautājumiem - par Sabiedrības integrācijas programmas īstenošanai atvēlēto finansējumu. Ministru prezidents ir uzdevis Labklājības ministrijai „izveidot starpministriju darba grupu Labklājības ministrijas pārstāvja vadībā, pieaicinot darba grupā nepieciešamās valsts institūcijas un sabiedriskās organizācijas, lai izstrādātu likumprojektu „Brīvprātīgo darbības likums” (Ministru prezidenta rezolūcija 2009. gada 3. decembrī Nr. 45). Pašlaik vēl tiek precizēti jautājumi, kas saistīti ar darba grupas izveidi. Ja arī jūsu organizācija vēlētos līdzdarboties brīvprātīgo darba likuma izstrādē, lūdzu informēt par to līdz 17. decembrim, sūtot pieteikumu ar organizācijas nosaukumu, kontaktpersonu un kontaktinformāciju Guntai Freimanei uz e-pasta adresi gunta.freimane@mk.gov.lv

Kārtējā HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas sēde notiks 2009. gada 16. decembrī plkst. 14.00 – 17.00 Rīgā, Klijānu ielā 7, 2. ēkas zālē. Sēdē paredzēts skatīt arī HIV/AIDS zāļu izrakstīšanas jauno kārtību.

2009. gada 29. novembrī biedrība Apvienība HIV.LV uzsāk kampaņu - vides sociālo reklāmu "Cik saprotošs būtu Tu, ja uzzinātu, ka Tavā kāpņu telpā dzīvo AIDS slimnieks?"
Vairāk lasiet saitē  http://www.apvienibahiv.lv/?p=4129&pp=10996&lang=886  Kampaņas veidotāju paziņojums presei šeit>>>
Precīzu vietu sarakstu, kur Rīgā ir izvietoti plakāti skatieties augstāk norādītajā saitē zem plakātu attēliem.

2009. gada 20. novembrī plkst. 11.00 Ministru kabineta Zaļajā zālē
notiks kārtējā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde.


No 16. līdz 20. novembrim Viļņā notiks apmācības treneriem starptautiskajā projektā "AIDS un mentālā veselība". Apvienību HIV.LV pārstāv 2 treneri. Vairāk informācijas nodaļā "Programmas un īstenojamie projekti" .

Biedrību AGIHAS, Apvienība HIV.LV un DIA+LOGS pārstāvji (4 aktivisti) piedalīsies Starptautiskajā AIDS konferencē Maskavā no 27. līdz 30. oktobrim.

4. Ikgadējā pacientu organizāciju konference
notiks 2009. gada 30. oktobrī viesnīcā “Europa City Hotel Riga”, Brīvības iela 199c, Rīgā. Konferences centrālā tēma šogad būs – pacientu nodrošinājums ar medikamentiem 2010. gadā un pacientu organizāciju iesaiste savu biedru izglītošanā. Savu dalību konferencē ir apstiprinājusi Veselības ministre B. Rozentāle, Veselības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks J. Bundulis, kā arī Eiropas Pacientu Foruma pārstāvis.

Biedrības Apvienība HIV.LV informācijas menedžeris un ar HIV inficēto cilvēku advokāts Inga Paparde       piedalīsies Eiropas AIDS Ārstēšanas Grupas 2. treniņā par HIV/AIDS ārstēšanu un ar HIV infekciju saistītajiem jautājumiem, cilvēktiesības, stigmu un diskrimināciju ieskaitot, no 23. līdz 25. oktobrim.

Veselības ministrijas atbilde uz Baltijas Pozitīvās Sadraudzības Pozīcijas vēstuli (13.10.2009. Nr. V-01-18.01.16/1416 Valsts sekretāra vietnieks J.Bundulis) "Veselības ministrija ir saņēmusi Baltijas Pozitīvās Sadraudzības 2009.gada 30.augusta vēstuli, kurā izteikts aicinājums Baltijas valstu vadītājiem un valdību vadītājiem, starptautiskajām organizācijām un fondiem nepieļaut situāciju, ka ekonomiskā krīze valstī kļūst par iemeslu ar HIV infekciju dzīvojošu cilvēku veselības pasliktināšanai un samazinātai veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai, aicinot veikt profilakses pasākumus riska grupās, uzlabot ārstēšanu, efektīvi izmantot esošos resursus, veikt izmaiņas normatīvajos aktos un piedāvājot savu palīdzību. Veselības ministrija izprot Baltijas Pozitīvās Sadraudzības vēstulē paustās bažas par šobrīd esošās ekonomiskās situācijas iespējamo ietekmi uz veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un nodrošināšanu HIV inficētajām personām. Saskaņā ar Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas izplatības ierobežošanas programmas 2009.-2013.gadam  ieviešanas plānu ir noteikti galvenie veicamie pasākumi HIV infekcijas izplatības ierobežošanai, tajā skaitā profilakses pasākumi augsta HIV inficēšanās riska grupās, veselības aprūpes pakalpojumu, tajā skaitā  antiretrovirālās terapijas, pieejamības uzlabošana, kā arī paredzēts papildus piesaistīt  starptautisko organizāciju finanšu līdzekļus.
Lai paplašinātu un atvieglotu pacientiem ambulatorajai ārstēšanai paredzēto antiretrovirālās terapijas zāļu saņemšanu, ar 2009.gada 25.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.967 „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”” noteikts, ka ar 2010.gada 1.janvāri HIV infekcijas pacientiem ambulatorajai ārstēšanai paredzētās zāles ir iekļautas ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu kompensācijas sistēmā un apmaksātas 100% apmērā. Veselības ekonomikas centrs sadarbībā ar speciālistiem gatavo ārstniecības iestādēs lietojamo zāļu sarakstu HIV infekcijas ārstēšanai. Samazinoties valsts budžeta finansējumam veselības nozarē, antiretrovirālo zāļu iegādes izdevumi 2009.gadā ir palikuši aptuveni tai pašā līmenī (1,6 milj.). (...)
Veselības ministrija iesaka sabiedriskajām organizācijām turpināt aktīvi izmantot savu dalību HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas darbā un ierosināt komisijas darba kārtībā iekļaut Baltijas Pozitīvās Sadraudzības  aicinājumā  minēto jautājumu apspriešanu, piemēram, par pacientu nodrošināšanu ar viņiem draudzīgiem integrētiem pakalpojumiem, par pašvaldību lomas palielināšanu veselības aprūpes, sociālās aprūpes un palīdzības nodrošināšanā, veselības aizsardzības jautājumu risināšanā, veselīga dzīves veida popularizēšanā un sadarbību ar sabiedriskajām organizācijām.
Atzīstot HIV/AIDS problēmas nozīmību valstī, Veselības ministrija allaž ir veltījusi un veltīs īpašu uzmanību tās risināšanai, kā arī augstu vērtē nevalstiskā sektora ieguldījumu šajā darbā."

Valsts Kanceleja informē, ka nevalstisko organizāciju tikšanās ar Ministru Prezidentu Valdi Dombrovski notiks 2009. gada 16. oktobrī plkst. 9.00

Biedrības Apvienība HIV.LV valdes locekle Silvija Pūpola piedalīsies
10 Eiropas valstu starptautiskā projekta "Mentālā veselība un AIDS" ieviešanas sanāksmē Luksemburgā 8. un 9. oktobrī.

Biedrības Apvienība HIV.LV informācijas menedžeris un ar HIV inficēto cilvēku advokāts Inga Paparde       piedalīsies
darba tikšanās par kaitējuma mazināšanu Prāgā 28. - 30. septembrī (Workshop: "Harm Reduction: Increasing choices - Developing alliances – Saving lives", September 28-30, 2009, Prague, Czech Republic)

Valdības un NVO sadarbības memoranda padomes nākamā sēde notiks 16. septembrī. Sēdes darba kārtībā: NVO iespējas ietekmēt ES lēmumus – sadarbība ar valdību; Par NVO pārstāvjiem dalībai darbības programmu pasākumu uzraudzības komitejās; Par kritērijiem NVO izraudzīšanai dalībai Ministru kabineta komitejas sēdē ar padomdevēja tiesībām.

2009. gada 14. septembrī plānots ikgadējais Saeimas un NVO sadarbības forums, kas notiks Saeimas namā no plkst. 9.30 līdz 15.30. Šī gada foruma vienojošā tēma - Saeimas un NVO sadarbība ekonomiskās krīzes apstākļos. Darbs plānots plenārsēdē un komisijās.

Biedrības Apvienība HIV.LV valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Molokovskis piedalīsies kursā par intelektuālo īpašumu, cilvēktiesībām un medikamentu pieejamību Eiropas un Centrālāzijas valstīs Kijevā no 13. līdz 18. septembrim. Galvenais uzsvars tiks likts uz antiretrovīrusu zālēm HIV infekcijas un C hepatīta ārstēšanai.
Председатель правления Общества "Объединение HIV.LV" примет участие курсе по интеллектуальной собственности, правам человека и доступу к медицинским препаратам в странах Европы и Центральной Азии, который пройдёт в Киеве с 13 по 18 сентября.

No 28. līdz 31. augustam Latvijā, Svētciemā, notika XIV Baltijas Pozitīvās Sadraudzības sammits. Tajā tika uzklausīta un apspriesta situācija HIV/AIDS jomā, kāda tā izveidojusies Baltijas valstīs. Apspriešanas rezultātā tika pieņemta Pozīcijas vēstule, kas adresēta Baltijas valstu Prezidentiem, Parlamentiem,  valdībām, kā arī starptautiskām organizācijām un fondiem. Pamatojoties uz šo Pozīcijas vēstuli, katra valsts varēs konkretizēt savas vajadzības, kuras tiks adresētas cilvēkiem, kas pieņem lēmumus šajās valstīs. Pozīcijas vēstule pēc tās pārtulkošanas angļu un nacionālajās valodās tiks nogādāta adresātiem.
Baltijas Pozitīvās Sadraudzības Pozīcijas vēstule:
„Mēs, 10 nevalstisko organizāciju, strādājošu HIV/AIDS jomā, pārstāvji, kas sapulcējušies Baltijas Pozitīvās Sadraudzības XIV sammitā, vēršamies pie Jums. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi pievērst Jūsu uzmanību pašreizējai situācijai mūsu valstīs un paužam savu pozīciju par to, kas Baltijas valstīs krīzes apstākļos notiek ar HIV/AIDS profilaksi un ārstēšanu. Ekonomiskā krīze nedrīkst kļūt par iemeslu tam, lai pasliktinātos to cilvēku, kuri dzīvo ar HIV, veselība un samazinātos medicīnas pakalpojumu pieejamība šiem cilvēkiem. HIV izplatība mūsu valstīs var kļūt nekontrolējama, ja netiks veikti sekojošie pasākumi:
1. Profilakses programmām riska grupās (ieskaitot kaitējuma mazināšanas programmas) jākļūst par prioritāti, jo HIV profilakse izmaksā daudz lētāk nekā HIV infekcijas ārstēšana un cīņa ar tās sekām.
2. HIV infekcijas ārstēšana jānozīmē vadoties vienīgi pēc medicīniskiem rādītājiem, balstoties uz Eiropas reģiona Pasaules Veselības Aizsardzības Organizācijas Klīniskajiem protokoliem, jo HIV infekcijas ārstēšana ir arī labākā profilakse.
3. Radīt apstākļus integrētu, uz pacientu vērstu pakalpojumu darbībai, lai maksimāli efektīvi izmantotu esošos resursus.
4. Sakarā ar to, ka valstu iekšējie pieejamie resursi ir samazinājušies, vērsties pie starptautiskām struktūrām un fondiem ar lūgumu finansiāli atbalstīt cilvēku, dzīvojošu ar HIV, profilakses, ārstēšanas, kopšanas un atbalsta programmas.
5. Iekļaut likumos par pašvaldībām pienākumu mazināt HIV infekcijas izplatību to teritorijās kā valstisku funkciju.
No savas puses mēs esam gatavi sniegt valstīm atbalstu profilakses, ārstēšanas un kopšanas jautājumos. Mēs esam gatavi kopā ar valsts struktūrām piedalīties ARV preparātu cenu veidošanā ar mērķi samazināt to izmaksas mūsu valstīs.”
Parakstījušies sekojošu organizāciju pārstāvji: Lietuvos Pozityvųjų Grupe, Pozityvus Gyvenimas, Demetra, Convictus Eesti, ESPO Ühing, Eesti HIV positiivsete võrgustik, Apvienība HIV.LV, AGIHAS, DIA+LOGS, Феникс Плюс

2009. gada 26. augustā plkst. 11.00 Ministru kabineta Zaļajā zālē notiks kārtējā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde. Sēdes darba kārtībā iekļauta diskusija par kritērijiem NVO izraudzīšanai dalībai Ministru kabineta komitejas sēdē ar padomdevēja tiesībām.

No 28. līdz 31. augustam Rakaros (Svētciemā) notiks Baltijas Pozitīvās Sadraudzības sammits,
kurā piedalīsies 9 Baltijas valstu (Lietuvos Pozityvųjų Grupe, Pozityvus Gyvenimas, Demetra, Convictus Eesti, ESPO Ühing, Eesti HIV positiivsete võrgustik, Apvienība HIV.LV, AGIHAS, DIA+LOGS) un 1 Krievijas (Fenikss Pluss) nevalstisko organizāciju pārstāvji. Sammita dienas kārtība krievu valodā šeit>>>


Zāļu cenu valsts aģentūra informē, ka no 2010. gada 1. janvāra
zāļu iegādes kompensācijas sistēmā tiek plānots iekļaut jaunu diagnozi "Humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija"
un atbilstošus medikamentus šīs diagnozes terapijas nodrošināšanai. Zāļu cenu valsts aģentūra sadarbībā ar VA „Latvijas infektoloģijas centrs” ir izstrādājusi HIV/AIDS terapijā lietojamo zāļu sarakstu un „Racionālas farmakoterapijas rekomendācijas no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātai antiretrovirālai terapijai HIV/AIDS infekcijas ārstēšanai”.
Medikamentu saraksts saitē
http://www.zcva.gov.lv/docs/new2009/2009.07.28-01.pdf  Racionālas farmakoterapijas rekomendācijas no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātai antiretrovirālai terapijai HIV/AIDS infekcijas ārstēšanai saitē http://www.zcva.gov.lv/docs/new2009/2009.07.28-02.pdf

Biedrības „Jaunatne pret AIDS” un „Humana Latvija” aicina jauniešus pieteikties dalībai projektā „Komiksi bez robežām”.
Projekta ietvaros iemācīsieties ne tikai labāk zīmēt komiksus, bet arī noskaidrosiet, kā caur komiksiem runāt par sociālām problēmām, īpaši HIV/AIDS, un kā to visu arī iemācīt citiem. Viss sāksies ar apmācībām no 4. līdz 6. septembrim viesu namā "Pie Saulītes" Valmieras rajonā. Tas vadīs treneris no Somijas, kas šādas pašas apmācības ir vadījis arī Āfrikā. Apmācības notiks angļu valodā. Vēl vienu reizi tiksimies 19. septembrī, Rīgā, lai uzzinātu vairāk par HIV/AIDS. Ar šīm apmācībām viss nebeigsies. Pēc tam jums pašiem būs jāvada komiksu zīmēšanas nodarbības citiem jauniešiem, lai izplatītu tālāk apmācībās iegūtās zināšanas. Apmācības ir bezmaksas. Tiek  segti ceļa izdevumi uz pasākuma norises vietu.
Sīkāku informāciju par projektu var uzzināt zvanot Mairitai Lūsei +37129211624 vai rakstot uz jpa@jpa-aids.lv. Projekts notiek ar programmas „Jaunatne darbībā” un biedrības „Humana Latvia” finansiālo atbalstu.

Lai spētu veiksmīgi iesaistīties sabiedriskajos procesos, nevalstisko organizāciju (NVO) prasme pielietot mūsdienu tehnoloģijas – internetu un e-pakalpojumus, kļūst arvien svarīgāka.
Tāpēc septembrī 120 NVO līderi projekta „Digitālās prasmes NVO līderiem” ietvaros sāks mācības, lai apgūtu datorprasmes un tehnoloģiju iespējas. Apmācības organizē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija (LIKTA) sadarbībā ar „Microsoft Latvia”. „Apvienojot savas līdera prasmes ar tehnoloģiju kompetencēm, NVO līderi varēs būtiski palielināt labi paveiktu darbu daudzumu,” saka „Microsoft Latvia” vadītājs Sandis Kolomenskis. Projekta mērķis ir veicināt NVO līderu interesi par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanu savā darbā, komunikācijas līdzekļu, prezentācijas rīku izmantošanu, dokumentu apmaiņas vietas izveidi, lai sekmētu NVO efektīvu darbu, kā arī veicināt sadarbību un informācijas apmaiņu ar Latvijas un starptautiskajiem partneriem. Projekta „Digitālās prasmes NVO līderiem” ietvaros
Latvija@Pasaule pilotapmācības notiks Jēkabpilī, Aizkrauklē, Jelgavā, Liepājā, Preiļos un Ventspilī. Latvija@Pasaule mācību centriem būs iespēja apmācīt sava rajona NVO līderus, saņemot finansiālu atbalstu no „Microsoft Latvia”. Katrā mācību centrā tiks apmācīti 20 NVO līderi un no katras nevalstiskās organizācijas apmācībās var pieteikties ne vairāk kā 2 cilvēki.

Latvijas Pilsoniskās alianses (eLPA) ziņas:
eLPA ir sagatavojusi atzinumu par grozījumiem Sabiedriskā labuma organizāciju (SLO) likumā, kuru iesniedza Finanšu ministrijai.
Atzinumā eLPA aicina neveikt likuma grozījumus, bet nodrošināt tā precīzu ieviešanu. Nevalstiskās organizācijas eLPA ir norādījušas uz gadījumiem, kad sabiedriskā labuma organizācijas statuss tiek piešķirts biedrībām un nodibinājumiem, kas strādā nevis publiskajam labumam, bet privātajam, tādējādi neievērojot likuma nosacījumus. Lai vērstos pret SLO statusa izmantošanu komerciāliem mērķiem, eLPA aicina Sabiedriskā labuma komisiju kvalitatīvāk vērtēt organizāciju darbības aktivitāšu atbilstību sabiedriskā labuma statusam pēc būtības, kā arī organizāciju administratīvo izdevumu apjoma atbilstību iegūtajam sabiedrības labumam.
eLPA iesniedza apakšprojekta iesniegumu „NVO kapitāls Latvijā" LSIF konkursā „NVO projektu programmā ".
eLPA nolūks projekta ietvaros, sadarbībā ar Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS, veidot visaptverošu pētījumu par NVO kapitālu Latvijā nākamā gada laikā. Pētījums sniegs datus par NVO sektora nozīm, ieguldījumu tautsaimniecībā, debatēs ar valsts pārvaldi un uzņēmējiem, situācijās, kad tiek noteiktas nozaru attīstības prioritātes un tām piesaistītais valsts budžeta finansējums. Plānots, ka pētījumā būs atspoguļota informācija par: NVO cilvēku resursiem; NVO finanšu resursiem - to pieejamība un avotu dažādība, sadalījums pa organizācijas budžeta pozīcijām. NVO ieguldījums ikgadējā valsts budžetā; līdzdalību lēmumu pieņemšanā - atspoguļoti esošie līdzdalības piemēri, kas tiks pretstatīti ideālajām situācijām, kur NVO pārstāvim būtu jābūt iesaistītam lēmumu pieņemšanas cikla visos posmos; NVO sektora infrastruktūru - biedrību un nodibinājumu savstarpējā sadarbība vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī gan vispārēji, gan konkrētu, problēmu risināšanā nozarēs; NVO atpazīstamību; iedzīvotāju uzskatiem par NVO sektoru un līdzdalību tajā.

Ministru kabineta un nevalstisko organizāciju Memoranda padomes sēdē 29. jūlijā izskanēja informācija, ka patlaban tiek izstrādāti grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli", kas paredz, ka ar 2010. gadu arī nevalstiskās organizācijas, kaut arī būdamas bezpeļņas organizācijas, kļūs par uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājām. Finanšu ministrija arī ir ierosinājusi veikt vairākus grozījumus sabiedriskā labuma organizāciju likumā. Grozījumiem būs nopietna ietekme uz sabiedrisko labumu. Būtiskākie no grozījumiem paredz, ka no 2010. gada 1. janvāra par sabiedriskā labuma darbību NAV uzskatāma profesionālā darbība sporta, kultūras, izglītības, veselības un citās jomās; sabiedriskā labuma organizāciju, reģistru, statusa pieteikšanu un atņemšanu, komisijas darbības nodrošināšanu veiks Valsts ieņēmumu dienests.

Nākamās Ministru kabineta un nevalstisko organizāciju Memoranda padomes sēdes darba kārtībā iekļauts jautājums par valsts funkciju deleģēšanu NVO
(saistībā ar veikto valsts pārvaldes funkciju izvērtēšanu un tās rezultātiem). Sēdē Valsts kancelejas pārstāvis ziņos par valsts pārvaldes funkciju analīzes rezultātiem, savukārt Tieslietu ministrijas pārstāvis sniegs priekšlikumus tiesiskam regulējumam valsts funkciju nodošanai NVO. Uz sēdi tiks aicināti arī par sabiedrības līdzdalību atbildīgie ministriju pārstāvji. Sēde notiks 29. jūlijā plkst. 11.00.

No 24. līdz 26. jūlijam Vārnukrogā (Jūrmalā, Lielupes krastā) notiks Biedrības Apvienība HIV.LV vasaras nometne - treniņš sociālā darba veicējiem izdegšanas sindroma profilaksei. Treniņu atbalsta GlaxoSmithKline pārstāvniecība Latvijā. Treniņa programma ievietota nodaļā "Programmas un īstenojamie projekti".

Valdība 30. jūnijā apstiprināja Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas izplatības ierobežošanas programmu 2009. - 2013. gadam.
Valdība arī akceptēja Rīkojuma par Programmas apstiprināšanu papildinājumu ar nevalstisko organizāciju priekšlikumu, izteiktu Rīkojuma 4. punktā: "4. Veselības ministrijai katru gadu izskatīt nevalstisko HIV/AIDS organizāciju līdzdalības iespējas programmas īstenošanā ar atbilstošu finansējumu līdzdarbības līgumu ietvaros." Šāda punkta iestrādāšanu Rīkojumā atbalstīja Veselības ministre B. Rozentāle un Finanšu ministrs E. Repše.

Biedrības Apvienība HIV.LV valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Molokovskis piedalīsies apmācību treniņā nevalstisko organizāciju vadītājiem
"Nemedicīniskā ar HIV inficēto aprūpe", kuru rīko starptautiskā HIV ārstēšanas Koalīcija Austrumeiropas un Centrālāzijas reģionā Orlā (Krievijā) 8.-10. jūlijā.

Biedrības Apvienība HIV.LV informācijas menedžeris un ar HIV inficēto cilvēku advokāts Inga Paparde       piedalīsies Eiropas AIDS Ārstēšanas Grupas treniņos
par HIV/AIDS ārstēšanu un ar HIV infekciju saistītajiem jautājumiem, cilvēktiesības, stigmu un diskrimināciju ieskaitot. EATG developed two training sessions on Treatment Advocacy and Treatment Literacy specifically for members from Eastern Europe, taking into consideration region-specific issues, including fewer resources, greater stigma and weaker understanding and support from their national governments. The objectives of these trainings are to promote the availability and accessibility of HIV treatment and care and/or affordable cost of HIV treatment across Europe, strengthen the capacity and impact of other community organisations across Europe to reach out to people living with HIV and AIDS and impact on policy at national level. The training will cover the following topics: History of treatment activism; Introduction to HIV therapy; Standard of care; Barriers to access to treatment; Human rights; Inequalities in the health system; Stigma and discrimination. Participants from Belarus, Czech Republic, Hungary, Estonia, Latvia, Lithuania, Moldova, Russia, Slovakia, Poland, Ukraine. Session I: July 3-5. Session II: September 18-20.

Kārtējā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde notiks 01. jūlijā plkst. 11.00 Ministru kabineta Zaļajā zālē

Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes 30. jūnijā darbakārtībā ir iekļauts jautājums 4.1. VSS-2058, TA-1194  "Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas izplatības ierobežošanas programmas 2009.-2013. gadam projekts", ziņo par  Veselības ministriju L.Mūrniece, uzaicināti S.Līviņa, A.Molokovskis (biedrības Apvienība HIV.LV valdes priekšsēdētājs), I.Šmate.

Eiropas Komisija 3. jūnijā nāk klajā ar priekšlikumu dalībvalstīm atcelt prasību nodrošināt līdzfinansējumu Eiropas Savienības struktūrfondu projektiem.
Plānots, ka šādi atvieglojumi varētu būt spēkā līdz 2010. gada beigām. Problēmas ar līdzfinansējuma apgūšanu ir ne tikai jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, bet arī citām valstīm. Priekšlikums par līdzfinansējuma atcelšanu attiektos uz Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un arī Kohēzijas fonda projektiem.

Kārtējā HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas sanāksme
notiks 2009. gada 17. jūnijā plkst. 13:00 Sabiedrības veselības aģentūrā (Klijānu ielā, 7) Mazajā zālē (2. ēka, 2. stāvs). Sanāksmes darba kārtībā: ziņojums par jaunās koncepcijas „Ieslodzīto veselības aprūpes koncepcija” virzību; tuberkulozes izplatības tendences Latvijā; ziņojums par statistisko datu vākšanu; ziņojums par reģistrētajiem HIV infekcijas gadījumiem un infekcijas izplatības prognozēm.

16. jūnijā Bauskā, Katoļu iela, 3, notiks Vidzemes reģionālais seminārs „Praktiskais darbs ar atkarīgajām un līdzatkarīgajām personām". Organizētāji: Biedrība  Apvienība HIV.LV un  Bauskas HIV un atkarību profilakses centrs. Seminārs bezmaksas. Rīkotāji nodrošina pusdienas un kafiju pauzes. Semināra noslēgumā dalībnieki saņem apliecinājumu par noklausīto tēmu. Pieteikties uz semināru pie Tatjanas Kalniņas, telefons 2-95-53-751 vai 6-39-20-205, e-pasts: 
tanakalnina112@inbox.lv  Semināra programma šeit>>>

20. maijā plkst. 10.00 Zaļajā zālē Ministru prezidents Valdis Dombrovskis aicina uz tikšanos Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu parakstījušās nevalstiskās organizācijas. Tikšanās laikā Memorandu parakstīs un tam pievienosies nevalstiskās organizācijas, kas paudušas šādu vēlēšanos. Tiks izvērtēta memorandā noteikto mērķu īstenošana un diskutēts par pasākumiem, kas veicami sabiedrības aktīvākai līdzdalībai valsts pārvaldē.
Darba kārtības jautājumi: Par valdības un sabiedrības dialoga un NVO lomu ekonomiskās krīzes pārvarēšanā; par Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanu 2008.-2009. gadā un aktuāliem uzdevumiem; NVO pārstāvju viedokļi un diskusija par problēmām un uzdevumiem Memoranda īstenošanā; jaunu NVO pievienošanās Memorandam (Memorandu paraksta V.Dombrovskis un NVO pārstāvji)

18. maijā pl. 10.00 notiks sanāksme, kura tiek organizēta ANO Narkotiku un noziedzības biroja
(UNODC) projekta „HIV/AIDS profilakse un aprūpe injicējošo narkotiku lietotāju vidū un ieslodzījuma vietās Igaunijā, Latvijā un Lietuvā” ietvaros, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar projekta aktivitāšu nodrošināšanu ieslodzījuma vietās. Sanāksmes laikā plānots pārrunāt HIV testu un ARV terapijas pieejamību ieslodzījuma vietās, kā arī iespējas turpināt metadona terapiju tiem ieslodzītajiem, kuri to ir saņēmuši pirms ieslodzījuma. Sanāksme notiks ANO namā, Pils ielā, 21, 1. stāva zālē. Aicināti Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Tieslietu ministrijas, Veselības ministrijas, Sabiedrības veselības aģentūras, nevalstisko HIV/AIDS organizāciju, Latvijas infektoloģijas centra, Psihiatrijas un narkoloģijas centra atbildīgie darbinieki. Ieslodzījuma vietās jau vairākus mēnešus nenotiek primārā HIV diagnostika, HIV infekcijas monitorings, vairākiem ieslodzītajiem nav atjaunota antiretrovirālā terapija kopš 2008. gada novembra krīzes zāļu apgādē. Mūsu biedrība, veicot UNODC projekta ietvaros primāro testēšanu uz HIV ieslodzījuma vietās, jau atklāja pirmos pozitīvus testa rezultātus, taču nav skaidrības ko darīt tālāk ar šiem rezultātiem, jo apstiprinošo HIV diagnostiku valsts arī neveic.

Preses paziņojums Latvijas medijiem. Apvienība HIV.LV Starptautiskajam Valūtas fondam pauž satraukumu par HIV/AIDS pacientu stāvokli Latvijā. Paziņojums šeit>>>
Biedrības Apvienība HIV.LV paziņojums pasaules presei, Vašingtona, 25. aprīlis
šeit>>> (angļu valodā)
Latvijas infektoloģijas centra direktores B. Rozentāles vēstule "Par HIV/AIDS pacientu veselības aprūpi ierobežota finansējuma apstākļos"
šeit>>>

Veselības ministrijas un HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas rīkotā Apaļā galda diskusija "Par ģimenes ārsta lomu HIV inficēto personu veselības aprūpē" ar mērķi apzināt problēmas, ar ko saskaras ģimenes ārsti un pacienti, lai uzlabotu HIV infekcijas profilaksi un paplašinātu HIV inficēto pacientu pieejamību terapijai. Rīgā, Brīvības ielā 72, 309. telpā, 2009. gada 13. maijā, plkst. 14:00-17:00
Darba kārtība:
1.HIV infekcijas epidemioloģiskās situācijas raksturojums. Sabiedrības veselības aģentūra, A.Ferdats (10 min)
2.HIV inficēto pacientu primārā un sekundārā veselības aprūpe. V/a „Latvijas infektoloģijas centra pārstāvis (15 min); Ārstu profesionālo asociāciju pārstāvis/ji (15 min); Pacientu sabiedrisko organizāciju pārstāvis/ji (15 min)
3.Ģimenes ārstu pirmsdiploma un pēcdiploma apmācība par HIV/AIDS. Rīgas Stradiņa universitātes pārstāvis (10 min)
4.PVO ekspertu ieteikumi HIV inficēto personu  veselības aprūpes uzlabošanai. PVO pārstāvis (15 min)
5.Diskusija par ģimenes ārstu loma HIV infekcijas profilaksē un ārstēšanā un par iespēju uzlabot HIV inficēto personu veselības aprūpi.
6.Diskusijas kopsavilkums.

29. aprīlī plkst. 11.00 Ministru kabineta Zaļajā zālē (Brīvības bulvārī 36., 2. stāvā) notiks Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes kārtējā sēde. Sanāksmē plānots diskutēt par Pasākumu plānu valsts pārvaldes un civildienesta optimizācijai. Par Pasākumu plānu informāciju sniegs Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes attīstības un politikas koordinācijas lietās B.Pētersone. Sanāksmē plānots apspriest iespējamos kritērijus NVO izvirzīšanai dalībai Ministru kabineta komitejas sēdē ar padomdevēja tiesībām. Ministru kabineta 7. aprīļa sēdes protokola 2. paragrāfa 2. punkts uzdod Valsts kancelejai sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām izvērtēt nepieciešamību papildināt to institūciju loku, kuras Ministru kabineta komitejas sēdē var piedalīties ar padomdevēja tiesībām, un iesniegt attiecīgu informāciju Ministru kabinetā, tāpēc plānots apspriest iespējamos kritērijus pretendentu izvirzīšanai.

Nevalstisko organizāciju vadītāju tikšanās ar Ministru prezidentu Valdi Dombrovski un jaunu organizāciju pievienošanās Sadarbības Memorandam starp NVO un Ministru kabinetu ir pārcelta saistībā ar Ministru prezidenta darba vizīti Vācijas Federatīvajā Republikā. Tikšanās notiks 27. maijā plkst. 11.00.
29. aprīlī plksten 10.00
Ministru kabineta
Zaļajā zālē notiks kārtējā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sanāksme, kurā piedalīsies Ministru prezidents Valdis Dombrovskis. Darba kārtība tiek saskaņota, bet šajā sanāksmē paredzēta jaunu nevalstisko organizāciju pievienošanās Sadarbības memorandam.
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis aicina uz tikšanos Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu parakstījušās nevalstiskās organizācijas. Tikšanās notiks 29. aprīlī plkst. 10.00 Ministru kabineta Zaļajā zālē. Tikšanās laikā tiks izvērtēta Memorandā noteikto mērķu īstenošana un diskutēts par pasākumiem, kas veicami sabiedrības aktīvākai līdzdalībai valsts pārvaldē. Memorandu parakstīs un tam pievienosies nevalstiskās organizācijas, kas paudušas šādu vēlēšanos.


28. aprīlī Dagdā notiks Latgales reģionālais seminārs „Sociālā darba metodika strādājot ar HIV apdraudētajām uzvedības grupām, atkarīgajiem un līdzatkarīgajiem klientiem". Seminārs tiks rīkots projekta "Latvijas Apvienības un Baltijas Pozitīvās Sadraudzības potenciāla attīstīšana" ietvaros. Semināru organizē partnerorganizācija biedrība NEMA, bet apmaksā biedrība Apvienība HIV.LV. Pieteikties uz semināru var sākot ar 6. aprīli pa telefonu 28-88-80-94, Mārīte Zariņa, vai ar 1. aprīli uz e-pastu nema3@inbox.lv. Semināra dalībniekiem tiks izsniegti apliecinājumi.  Aicināti piedalīties Rēzeknes, Krāslavas, Preiļu, Daugavpils rajonu un pilsētu sociālā darba veicēji. Šai projektā notiks vēl viens reģionālais seminārs - Vidzemē.
Latgales reģionālais seminārs „Praktiskais darbs ar atkarīgajām un līdzatkarīgajām personām", programma šeit>>>

22. aprīlī pulksten 14.00 Sabiedrības veselības aģentūrā notiks HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas ārkārtas sanāksmē, lai izskatītu jautājumu par antiretrovirālo medikamentu iepirkumu un medikamentu  cenu veidošanās, likumdošanas kārtību Latvijā. Aicināti piedalīties šādu institūciju pārstāvji: VOAVA Iepirkumu departaments, Zāļu valsts aģentūra, Zāļu Cenu Valsts aģentūra, Saeimas Sabiedrības veselības apakškomisija, Starptautisko inovatīvo farmācijas firmu asociācija.

01. aprīlī biedrība Apvienība HIV.LV rīko konsultantu "līdzīgs-līdzīgam" apmācības darbam ieslodzījumā vietās. Ar 14. aprīli biedrība uzsāk ieslodzīto konsultēšanu, kā arī brīvprātīgo testēšanu uz HIV ANO Narkotiku un noziedzības biroja projekta "Zināšanas kā HIV infekcijas ierobežošanas pamats" ietvaros.

CONNECTIONS projekta ietvaros ir iespēja pieteikties 2 nedēļu pieredzes apmaiņai kādā no Lielbritānijas organizācijām, kas darbojas atkarību un kaitējuma mazināšanas jomā. No projekta naudas tiks apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi, kā arī maksāta dienas nauda. Vairāk informācijas par šo projektu un iespējām pieteikties pieredzes apmaiņas programmā, Jūs varat atrast
http://www.connectionsproject.eu/news-and-events/8-news/news-and-events/8-news/34-connectionsplacements. Pieteikšanās beigu termiņš ir 2009.gada 31. marts.

Kārtējā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sanāksme
notiks š.g. 25. martā pulksten 11:00 Zaļajā zālē. Ministru prezidents Valdis Dombrovskis piedalīsies Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde, lai pārrunātu iespējas vienkāršot birokrātiskās procedūras valstī. Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta memoranda padomes sēdes darba kārtībā paredzēta diskusija par NVO iespējām sekmēt birokrātisko procedūru vienkāršošanu. Tāpat tiks pārrunāts jautājums par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu NVO, uzklausot Tieslietu ministrijas informāciju par pieredzi, kā arī Valsts kancelejas ziņojumu par uzdevumu deleģēšanas tiesisko regulējumu. Valsts kanceleja informēs par „Ministru kabineta kārtības rullī” noteikto regulējumu saistībā ar sabiedrības līdzdalības iespējām. 

Apaļā galda diskusija par Latvijas Sarkanā Krusta sadarbībā ar Itālijas Sarkano Krustu aizsākto narkotiku lietošanas prevencijas un kaitējuma mazināšanas projektu
notiks 19. martā plkst. 13:00 Latvijas Sarkanā Krusta sekretariātā, Rīgā, Skolas ielā 1 (ieeja caur pagalmu). Tikšanās laikā paredzēts izskatīt vairākus būtiskus jautājumus sakarā ar projekta īstenošanas gaitu, savstarpējo sadarbību un iesaistīto organizāciju līdzdalību mērķu sasniegšanā.

Kārtējā HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas sanāksme notiks 2009. gada 18. martā plkst. 14:00 Sabiedrības veselības aģentūrā (Klijānu ielā 7) Mazajā zālē (2. ēka, 2. stāvs). Sanāksmes darba kārtībā iekļauti sekojošie jautājumi: Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas izplatības ierobežošanas valsts programmas (2009.-2013.) virzība; STI epidemioloģiskā situācija Latvijā; Ziņojums par nodrošinātajiem veselības pakalpojumiem HIV inficētajiem ieslodzījuma vietās; Ziņojums par izmaiņām finanšu jomā un darbībā Koordinācijas komisijā pārstāvētajās iestādēs un organizācijās; Ziņojums par ARV medikamentu nodrošinājumu. Atvērtie jautājumi no iepriekšējām sanāksmēm: Darbības shēmu izstrāde profilakses un izglītošanas pasākumiem komercseksā iesaistītajām personām; Darbības shēmu izstrāde profilakses darbam vīriešiem, kuriem ir sekss ar vīriešiem; Atbalsta un palīdzības nodrošināšana HIV/AIDS inficētajiem, kuriem nav narkotiku atkarība; Rehabilitācijas, psihosociālā atbalsta nodrošinājums krīzē nonākušajiem; Kaitējuma mazināšanas pasākumu nodrošināšana ieslodzījuma vietās; NVO darbības attīstība darbam ar sociāli atstumtajām HIV apdraudētajām riska uzvedības grupām; Nepieciešamība izglītot medicīnas darbiniekus HIV infekcijas jautājumos (vadlīniju izstrāde un izdošana ģimenes ārstiem par HIV infekcijas vadīšanu).

Priekšlikumus V. Dombrovska valdības deklarācijai sniedza šādas nevalstiskās organizācijas: Eiropas Kustība Latvijā, Apvienība HIV.LV, Latvijas Bērnu forums, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO, Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība, Latvijas Ezeri, Latvijas Pilsoniskā alianse, Latvijas Platforma attīstības sadarbībai, Latvijas Samāriešu apvienība, Liepājas Nevalstisko organizāciju centrs, "Sabiedrība par atklātību - Delna", Sabiedriskās politikas centrs „Providus". Priekšlikumu apkopojumu lasiet
www.nvo.lv

26. februārī Tukumā notika Kurzemes reģionālais seminārs „Sociālā darba metodika strādājot ar HIV apdraudētajām uzvedības grupām".
Seminārs bija rīkots projekta "Latvijas Apvienības un Baltijas Pozitīvās Sadraudzības potenciāla attīstīšana" ietvaros un izsauca ļoti lielu atsaucību Kurzemes reģionā. Seminārā piedalījās 23 klausītāji no Liepājas, Dobeles, Tukuma, Rīgas pilsētām un Tukuma rajona pašvaldībām. Bija skatīti praktiskā darba jautājumi: specifika strādājot ar atkarību izraisošo vielu lietojošiem cilvēkiem; individuālais psihosociālais darbs; darbs atbalstošajās un motivācijas grupās; grupu darba specifika strādājot ar HIV apdraudētajām uzvedības grupām lauku apstākļos; labās prakses piemēri; atkarību un HIV primārā profilakse skolās; jauniešu līderu sagatavošanas programmas pamatprincipi; jauniešu – izglītotāju sagatavošana darbam skolās. Semināru organizēja biedrība "Fenikss SI", bet apmaksāja biedrība "Apvienība HIV.LV". Šā projekta ietvaros notiks vēl 2 reģionālie semināri - Latgalē un Vidzemē.

25. februārī plkst. 11.00 Ministru prezidentu zālē (Brīvības bulvāris 36, 3. stāvā) notiks Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes kārtējā sēde. Sēdes darba kārtībā: Finanšu ministrijas ziņojums par NVO iespējām saņemt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu Eiropas Savienības projektu īstenošanai (valsts budžeta programma 41.08.00, programmas atbalsta programmu pārvaldē ALTUM, citas iespējas); Par secinājumiem, kas izdarāmi no ĪUMSILS veiktā pētījuma par valsts funkciju deleģēšanu NVO Lietuvā un Igaunijā; Ministru kabineta noteikumu projekts „Sabiedrības iesaistīšanas, konsultāciju un sabiedriskās apspriešanas organizēšanas kārtība attīstības plānošanas procesā”.
Atskats uz notikušo sēdi: Jau vairākus mēnešus Memoranda padomē notiek diskusijas ar Finanšu ministriju un Valsts kanceleju par administratīvo izmaksu nemainīgās likmes konstanta lielumu piemērošanu NVO ES struktūrfondu projektiem. 25.februāra Memoranda sēdes sanāksmē SIA Ernst & Young (veic ES struktūrfondu projektu auditu) norādīja, ka attiecībā pret NVO projektiem, rekomendācijai Eiropas Komisijai tiks ziņots, ka administratīvo izmaksu nemainīgā likme ir robežās no 13% - 15%. Valsts kanceleja uzsver, ka sarunās ar EK jau ir panākta vienošanās, ka likmei ir jābūt 20%. Sagaidāms, ka pārredzamā nākotnē jautājums atrisināsies. Jaunā likme tiks piemērota Eiropas Sociālā fonda programmu projektiem 2007. - 2013. gadu periodā.
Šobrīd notiek ministriju un to padotības un pārraudzības iestāžu veikto uzdevumu audits. Viens no audita uzdevumiem ir identificēt jomas un uzdevumus, kas ir netipiski valsts pārvaldes profilam. Ministrijas aicinās identificētos uzdevumus deleģēt pildīt nevalstiskajām organizācijām. Jau iepriekš biedrības bija vairākas reizes lūgtas sniegt ministrijām pieteikumus ministriju uzdevumu veikšanai. Tomēr ministriju atbildes reakcija ir bijusi pasīva. Uzdevumu deleģēšana bija viens no Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta Memoranda īstenošanas padomes sēdes dienas kārtības jautājumiem.
 

 
GlaxoSmithKline Latvia SIA paziņoja par atbalstu biedrības "Apvienība HIV.LV" aktīvitātēm 2009. - 2010. gados. Tiek atbalstītas mājas lapas attīstība un uzturēšana serverī, HIV/AIDS aktualitāšu tulkojumi latviešu valodā, divi ikgadēji treniņi biedrības biedru un atbalstītāju apmācībām. Paredzamais kopējais finansējums ir 1150 latu 2009. gadā un 1400 latu 2010. gadā. Plašāka informācija nodaļā "Programmas un īstenojamie projekti".
 
Komisijas priekšsēdētājs Ainārs Čivčs nolēma sasaukt ārkārtas HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas sanāksmi šāgada 18. februārī plkst. 14.00.  Darba kārtībā iekļauts jautājums par ieslodzīto HIV/AIDS pacientu veselības aprūpi ieslodzījuma vietās 2009. gadā.
 
Biedrība Apvienība HIV.LV ierosina sasaukt ārkārtas HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas sēdi šāgada februārī ar vienu jautājumu darba kārtībā: "Ieslodzīto HIV/AIDS pacientu veselības aprūpe ieslodzījuma vietās 2009. gadā", sakarā ar to, ka:
1. Veselības ministrija oficiāli paziņoja, ka vairs netiks apmaksāti no veselības aprūpes budžeta HIV/AIDS laboratoriskie izmeklējumi ieslodzītām personām, un līdz ar to inficētiem ar HIV ieslodzītiem radīsies šķēršļi nepieciešamas antiretrovirālās ārstēšanas saņemšanai, jo Tieslietu ministrijas budžetā līdzekļi HIV monitoringam nav paredzēti;
2. Ministru kabinets  pieņēma lēmumu pagarināt termiņu Ieslodzīto veselības aprūpes koncepcijas izstrādei līdz 2010. gada 1. februārim, un līdz ar to ieslodzītie nevarēs saņemt veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kā pārējie iedzīvotāji, lai nodrošinātu ieslodzīto veselības aprūpes sistēmas atbilstību starptautiskajos dokumentos noteiktajam, vēl vairākus gadus.
 
26. janvārī Veselības ministrijas valsts sekretārs Armands Ploriņš un viņa vietnieks Juris Bundulis aicināja uz informātīvo tikšanos nevalstisko organizāciju vadītājus. Sanāksmē piedalījās astoņu pacientu organizāciju vadītāji, tai skaitā arī biedrības Apvienība HIV.LV vadītājs. Gandrīz divu stundu garā sanāksmē tika pārrunāti veselības aprūpes reformas jautājumi. Veselības ministrs Ivars Eglītis tiksies ar pacientiem 27. janvārī piketa pie Ministru kabineta laikā.
 
Biedrība "Fenikss SI" februāra beigās organizē vienas dienas Kurzemes reģionālo semināru NVO darbiniekiem un sociālā darba veicējiem par praktisko darbu ar cilvēkiem no sociāli mazaizsargātām grupām un kuriem ir liels inficēšanās ar HIV risks vai tie ir vielu atkarīgas personas. Seminārā tiks izskatīti sekojošie jautājumi: 1) darba specifika strādājot ar atkarīgajiem jauniešiem, 2) primārās profilakses darba specifika ar jauniešiem, 3) darba specifika strādājot ar HIV apdraudētajām uzvedības grupām lauku rajonos, 4) praktiskie ieteikumi darbam ar atkarīgām personām, inficētiem ar HIV cilvēkiem un paaugstināta inficēšanas riska iedzīvotāju grupām. Seminārs notiks Tukumā un to finansē biedrība "Apvienība HIV.LV" projekta "Apvienības potenciāla attīstība" ietvaros. Detalizētu informāciju jautājiet Ingrīdai Rudzītei, e-pasts ingridaru@one.lv  Šis seminārs notiks 26. februārī Tukumā, Tideholmas ielā 1, 3. stāvā, sākums plkst. 10.00. Pieteikties dalībai seminārā Biedrības Fenikss SI valdes priekšsēdētājai Ingrīdai Rudzītei.
 
Kārtējā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sanāksme notiks š.g. 28. janvārī plkst. 11:00 Ministru kabineta Zaļajā zālē. Sēdes darba kārtība: Bērnu un Ģimenes lietu ministrijas ziņojums par ĪUMSILS funkciju pārņemšanu; Finanšu ministrijas ziņojums par situāciju valstī, tās ietekmi uz NVO un iespējām NVO pilnvērtīgi pildīt savu funkciju; citi jautājumi. Sēdē Memorandam varēs pievienoties arī citas NVO, kas to vēlās. Pieteikt savas NVO pārstāvi dalībai Memoranda padomes sēdē Jūs varat pa tālruni 67082929 vai e-pastu gunta.freimane@mk.gov.lv, norādot organizācijas nosaukumu un pārstāvja vārdu un uzvārdu.
Atskats uz notikušo sēdi: Sēdes laikā Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas (BĢSILM) pārstāvji informēja par aktualitātēm pārņemot ĪUMSILS lietas. BĢSILM pārstāve Iveta Zalpētere apgalvoja, ka šobrīd tiekot vērtētas visas pārņemtās lietas, noskaidrojot NVO atbalstīto projektu statusu. Jāpiemin, ka daudzās NVO projektu atskaitēs ir nepilnības, atsevišķas projektu atskaites savukārt nav tikušas noslēgtas. Pastāv arī projekti, kuros NVO darbu ir veikušas, bet finansējums par padarīto nav ticis atmaksāts. Šīs pārbaudes atklāj diezgan ieilgušas administratīvas problēmas likvidētajā ĪUMSILS, kas neapšaubāmi ietekmē Pilsoniskās sabiedrības programmas īstenošanu. Finanšu ministrijas pārstāvis Memoranda Padomi iepazīstināja ar finansiālo situāciju Valstī, taču nedeva skaidras atbildes par to, kā tas ietekmē NVO darbību.
 
Biedrības Apvienība HIV.LV valdes priekšsēdētājs piedalīsies kā pacientu organizāciju pārstāvis Farmācijas jomas konsultatīvās padomes sēdē Veselības ministrijā 15. janvārī. Darba kārtībā jautājumi par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu kompensācijas kārtību 2009. gadā.
 
Biedrība Apvienība HIV.LV  pauž satraukumu par HIV profilakses programmas sašaurināšanu Rīgas pilsētā: Pilns paziņojuma presei teksts šeit>>>
 
Trešā HIV/AIDS Starptautiskā konference Maskavā Austrumeiropas un Centrālāzijas reģionam notiks 2009. gada 28. - 30. oktobrī. Visa informācija Konferences mājas lapā www.meecaac.org . Piesakieties dalībai laikus! 2008. gada konferencē Latviju pārstāvēja 6 cilvēki.
 
Kārtējā biedrības Apvienība HIV.LV kopsapulce notiks 2009. gada 06. janvārī, Rīgā, Mārtiņa ielā, 9. Sākums plkst. 10.00 Aicināti piedalīties gan balstiesīgie biedri, gan atbalstītāji. Darba kārtībā iekļauti sekojošie jautājumi: Valdes priekšsēdētāja atskaite par biedrības paveikto 2008. gadā; Biedrības finansiālais stāvoklis, piešķirtie projekti uz 2009. gadu; Biedru naudas iekasēšanas pārskats; Revidenta ievēlēšana; Kopsapulces uzdevumu valdei izpilde; Jauno projektu pieteikumu ieceres; 2009. gada sociālās reklāmas kampaņa Rīgā, iespējamais finansējums; Citi jautājumi pēc biedru inciatīvas, uzdevumi valdei.
 
Janvārī biedrība Apvienība HIV.LV plāno uzsākt sociālo kampaņu Rīgas pilsētvidē, kura ilgs visu gadu. Kampaņas izstrādei tika piesaistīta reklāmas aģentūra King&Banzai. Kampaņas idejiskais risinājums ir atspoguļot divas paralēlās pasaules. No vienas puses ir HIV/AIDS pacientu vēstījums, ka tā nav šauras sabiedrības problēma un reālā statistika rāda, ka tīri teorētiski katrā lielā daudzstāvu mājā dzīvo vismaz viens HIV/AIDS pacients. Šī ideja ir ielikta arī kampaņas sauklī. Kampaņas sauklis ir apzināti veidots kā jautājums, liekot katram pašam sev atbildēt, kāda būtu viņa reakcija, ja viņš uzzinātu, ka arī viņa kāpņutelpā dzīvo AIDS slimnieks. Līdz ar to kampaņas motīvs nav biedēt, bet aicināt uz dialogu. Kampaņas plakātu papildina netradicionāls vides reklāmas risinājums, ko iespējams redzēt tikai diennakts tumšajā laikā, kad vides stendā tiek ieslēgts apgaismojums. Gan forma, gan teksti nav izvēlēti nejauši. Grafiti/sienu apzīmēšana kā forma simbolizē anonīmas sabiedrības izpausmes, kuras ne ētiski, ne pēc būtības neatbilst sabiedrības noliktajiem standartiem. Izvēlētās frāzes ir ņemtas no interneta portālu rakstu komentāriem uz rakstiem par HIV/AIDS tematiku. Komentāros bija atrodamas arī tādas frāzes kā „apšaut visus“, bet pēc konsultācijām tika nolemts tik radikālus izteikumus neizmantot. Kampaņas galvenais uzdevums ir likt sabiedrībai un katram tās indivīdam sev atbildēt: vai viņi pieder pie tās sabiedrības daļas, kas neieklausoties,  ir noskaiņoti klaji naidīgi. Paralēli kampaņai pilsetvidē tiks strādāts ar dažādiem medijiem un izplatot informātīvas lapas iedzīvotājiem. Ar vēstuli Latvijas Republikas Tiesībsargam par šo kampaņu varat iepazīties šeit>>>