Biedrība "Apvienība HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 


___ Aktualitātes 2009. gada septembrī _______


30-09-2009
Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra no 1. oktobra tiek pārveidota par Veselības norēķinu centru. Veselības norēķinu centra mērķis būs nodrošināt valsts garantēto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējas uz vairāk kā 4900 līgumiem ar pakalpojumu sniedzējiem un apmaksājot pakalpojumu sniedzēju veikto darbu. Reorganizācijas ietvaros izveidota arī jauna un vienkāršota struktūra, likvidējot divus direktora vietnieka amatus un samazinot departamentu skaitu no 16 uz 4. Darbinieku skaits samazināts par vairāk kā 51% - no līdzšinējiem 272 uz 139. (VOAVA)

29-09-2009
Kārtējā ieslodzītā R. Mutuļa uzvara pret Valsti. Satversmei neatbilst pastaigu liegums soda izolatoros ievietotajiem. Lieta bija ierosināta pēc Roberta Mutuļa konstitucionālās sūdzības, kurā norādīts, ka ilgstoša atrašanās soda izolatorā bez iespējas pastaigāties svaigā gaisā kaitējot veselībai. Iesniedzējs apstrīdēja Sodu izpildes kodeksa pantu, kas noteic, ka notiesātajiem, kurus tur soda izolatoros, aizliedz pastaigas. Tiesa atzina, ka apstrīdētajai normai nav leģitīma mērķa, līdz ar to tā neatbilst Satversmei. (Satversmes Tiesas informācija)

No 1. oktobra sāks darboties jauna tiešās pārvaldes iestāde "Veselības ekonomikas centrs". Veselības ekonomikas centrs turpinās veikt funkcijas un uzdevumus, kuras līdz šim veica Zāļu cenu valsts āģentūra (ZCVA). Centra kompetence salīdzinājumā ar ZCVA kompetenci tiks paplašināta, nosakot, ka centra kompetencē ietilpst ne tikai veikt ekonomisko novērtēšanu kompensējamo zāļu sarakstā iekļaujamām zālēm un medicīniskām ierīcēm, bet, lai maksimāli racionāli izmantotu valsts budžeta līdzekļus veselības aprūpē, ekonomiskā novērtēšana tiks veikta visām par valsts budžeta līdzekļiem ārstniecībā lietotām zālēm, medicīniskām ierīcēm un tehnoloģijām. Veselības ekonomikas centrs veiks arī medicīnisko tehnoloģiju terapeitisko un izmaksu efektivitātes novērtēšanu un reģistru veidošanu, iegūs, apkopos, apstrādās un analizēs veselības aprūpes un sabiedrības veselības statistisko informāciju, veiks klīnisko vadlīniju plānošanas, izstrādes, novērtēšanas un ieviešanas metodisko vadību, piedalīsies starptautiskos sadarbības projektos un citos starptautiskos pasākumos, nodrošinās Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra nacionālā koordinācijas punkta un nacionālā references centra funkcijas un agrīnās brīdināšanas sistēmu par jaunām psihoaktīvajām vielām, veiks sabiedrības veselības monitoringu. (Veselības ministrijas informācija)

27-09-2009
4. Ikgadējā pacientu organizāciju konference notiks 2009. gada 30. oktobrī viesnīcā “Europa City Hotel Riga”, Brīvības iela 199c, Rīgā. Konferences centrālā tēma šogad būs – pacientu nodrošinājums ar medikamentiem 2010. gadā un pacientu organizāciju iesaiste savu biedru izglītošanā. Savu dalību konferencē ir apstiprinājusi Veselības ministre B. Rozentāle, Veselības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks J. Bundulis, kā arī Eiropas Pacientu Foruma pārstāvis.

Par starptautisko organizāciju "Treatment Action Group" un "Asian People's Alliance for Combating HIV and AIDS" nostāju sakarā ar paziņojumu par vakcīnas pret HIV efektīvitāti lasiet mūsu mājaslapā angļu valodā ENG daļas nodaļā Hot News.

Baltijas valstu nacionālo NVO jumta organizāciju cilvēkiem ar invaliditāti augsta līmeņa sanāksmē Tallinnā tika izstrādāta un parakstīta vienota rezolūcija ar aicinājumu Igaunijas, Latvijas un Lietuvas prezidentiem, parlamentiem, valdībām, Baltijas jūras valstu padomei un visām ieinteresētajām pusēm būt atbildīgām, pieņemot radikālus lēmumus saistībā ar invaliditātes politiku. Vairāk informācijas un rezolūcijas teksts saitē http://www.sustento.lv/resource/show/529

ANO namā notika ANO Narkotiku un noziedzības biroja organizēts seminārs
"Injicējošo narkotiku lietotāju un problemātisko narkotiku lietotāju skaita noteikšana Latvijā". Seminārā piedalījās pārstāvji no dažādām valsts institūcijām, kuras ir iesaistītas datu apkopošanā vai reģistru pārraudzībā. Vairāk lasiet saitē http://www.unodc.org/unodc/en/baltics/news.html

26-09-2009
Vakcinācijas dienests www.vd.lv sācis piedāvāt iedzīvotājiem vakcīnu pret sezonālo gripu. Vakcīna atbilst šoziem prognozētajam sezonālās gripas paveidam. Pastāv arī zināma sakarība starp AH1N1 vīrusu un parasto cilvēku gripas vīrusu. Tādēļ netiek izslēgts, ka sezonālās gripas vakcīna varētu sniegt kādu aizsardzību arī pret tā dēvēto cūku gripu. Šobrīd ir labākais laiks veikt vakcināciju, neatliekot to uz brīdi, kad gripa sāks izplatīties. Atgādināsim, ka ar HIV inficētiem cilvēkiem ir lielāks risks saslimt ar sezonālo gripu, tāpēc potēšanās pret to ir ļoti svarīga!

Valdības sociālie partneri par nesvarīgu Veselības ministrijas (VM) funkciju uzskata alkoholisma un atkarību ārstēšanu. Pati VM šai funkcijai piecu ballu sistēmā likusi augstāko novērtējumu, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības vērtējums ir četrinieks, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija šo funkciju novērtējušas ar trijnieku, bet Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera - ar vieninieku. Turpretī gan VM, gan sociālie partneri uzskata, ka svarīgi ir veicināt sabiedrībā izpratni par veselīgu dzīvesveidu. (pēc LETA) Veselības ministre B. Rozentāle agrāk paziņoja, ka samazinātā budžeta apstākļos, narkotiku atkarīgo rehabilitācijā jāiesaista privātais sektors, piemēram, privātie rehabilitācijas centri. Atbalstu varētu sniegt arī kristieši, kristīgo misiju pārstāvji, kuri nodibinājuši narkomānijas ārstēšanas programmas.

25-09-2009
Apustuliskais nuncijs Latvijā, Lietuvā un Igaunijā Luidži Bonacci: "Pontifikam arī ir vajadzīga vārda brīvība!" Nuncija atbildi uz jautājumu par pāvesta izteikumiem Āfrikā par prezervatīviem un AIDS interesenti atradīs (krievu valodā) saitē http://rus.postimees.ee/?id=166555

24-09-2009
Vēstule Latvijas Valsts prezidentam Valdim Zatleram, nevalstisko organizāciju biedrība "Apvienība HIV.LV", biedrība "DIA+LOGS" (Atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS), biedrība "AGIHAS" (Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem), biedrība "Jaunatne pret AIDS" vārdā, par tikšanos Starptautiskajā AIDS dienā 01. decembrī. "Augsti godātais Valsts prezidenta kungs! 1. decembris ir Pasaules AIDS diena. Lai aktualizētu HIV/AIDS profilakses nozīmi ekonomiskās krīzes laikā un veicinātu iecietību pret HIV inficētajiem cilvēkiem, mēs – HIV/AIDS jomā strādājošo nevalstisko organizāciju pārstāvji – būtu pagodināti, ja Jūs rastu iespēju pieņemt mūsu pārstāvjus Prezidenta pilī Pasaules AIDS dienā, 2009. gada 1. decembrī. Šī tikšanās būtu patiess apliecinājums valsts ieinteresētībai cīņā ar AIDS, kur nevalstiskajām organizācijām ir ļoti nozīmīga loma."

Ja valdības lēmums par finansējuma samazinājumu sociālajai aizsardzībai, par ko lēma otrdien, paliks nemainīgs, proti, sociālā budžeta izdevumus samazināt par 6 procentiem, tas ļoti tieši skars ikvienu cilvēku, tajā skaitā pasliktinās gan jauno māmiņu, gan ģimeņu ar bērniem, gan diemžēl arī pensionāru situāciju, norāda labklājības ministrs Uldis Augulis. Rakstu lasiet saitē http://zinas.nra.lv/latvija/3047-iespejams-vel-samazinas-pensijas.htm

Bijušais veselības ministrs G. Bērziņš intervijā "Neatkarīgajai" pauž pārliecību, ka valdība, pamatīgi apgriežot veselības aprūpes budžetu, "uzspridzinājusi" veselības sistēmu, un budžeta samazināšana tuvākajā laikā skars simtiem cilvēku dzīvību. "Valdībai nav nekāda redzējuma. Un viskritiskākā situācija iestājās pēc pēdējiem budžeta grozījumiem. Pēdējā griezienā medicīnai tika nogriezti 134 miljoni latu, un šī darbība sistēmu vienkārši uzspridzināja. Veselības aprūpe ir joma, kurā svarīgi, cik ir savākts finansējums, kam un cik efektīvi tas tiek iztērēts." Rakstu lasiet saitē http://zinas.nra.lv/latvija/veseliba/3038-gundars-berzins-valdiba-uzspridzinaja-veselibas-sistemu.htm

22-09-2009
Biedrība "Jaunatne pret AIDS": 1. oktobrī plkst. 16:00 DDExpo izstāžu zālē, kas atrodas Spīķeru industriālajā centrā Maskavas ielā 12/2, Rīgā, tiks atklāta foto un instalāciju izstāde "Mainīgās sejas". Aicinām Jūs uz izstādes atklāšanu un ļoti priecāsimies, ja piekritīsiet arī uzrunāt viesus un paust viedokli par diskrminācijas jautājumiem Latvijā, īpaši attiecībā pret HIV inficētiem cilvēkiem. Izstādes mērķis ir informēt sabiedrību par dažādiem diskriminācijas veidiem, izmantojot  vizuālus un radošus instrumentus (fotogrāfijas un instalācijas), kā arī veicināt iecietību un sniegt piemērus, kā vērsties pret diskrimināciju. Lai gan liela daļa Latvijas iedzīvotāju uzkata, ka Latvijā diskriminācijas nav, tomēr ikdienā notiekošais pierāda pretējo – Latvijā arvien tiek diskriminēti cilvēki dzimuma, veselības stāvokļa, izcelsmes, seksuālās orientācijas un citu iemeslu dēļ. Par šiem diskriminācijas veidiem arī ir izstādes stāsti. Izstāde tiek rīkota Eiropas Komisijas finansēta projekta “Latvija – vienlīdzība dažādībā IV” ietvaros.

J.Bundulis, Veselības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks: “Pilnīgi noteikti – iedzīvotājiem situācija nepasliktināsies un pamazām būs labāk.” Aktuālus pacientiem rakstus "Runā par veselības aprūpes sistēmas tuvāko nākotni" un "Kardiologu biedrība iestājas pret finansējuma samazināšanu valsts kompensētajiem medikamentiem" lasiet saitēs http://www.farmacija-mic.lv/main/zinasw/5/4360 un http://www.farmacija-mic.lv/main/zinasw/5/4361

Veselības ministre B. Rozentāle kategoriski noraida ieceri ierobežot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību tiem cilvēkiem, kas nav maksājuši iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). Ministre uzsvēra, ka šāda norma "krīzes apstākļos nav pareiza rīcība". Rozentāle skaidroja, ka nodokļu iekasēšana ir Finanšu ministrijas uzdevums, un tai ir jāmeklē iespējas mazināt to iedzīvotāju īpatsvaru, kas nav maksājuši IIN, un kas šobrīd sasniedz 43%. Attiecīga darba grupa šobrīd tikai aplūko iespējas nodokļu nemaksātājiem ierobežot veselības aprūpes pieejamību, un nekāda vienošanās vēl nav panākta. Vaicāta, kas varētu notikt, ja šo ieceri tomēr īstenotu, ministre atteicās tālāk diskutēt par šo jautājumu, paužot pārliecību, ka nekas tāds nenotiks.
(pēc LETA)

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos paredz, ka trūcīgajām personām, kuras laika periodā no 1. oktobra līdz 31. decembrim būs samaksājušas 12,5 latus par kompensējamajiem medikamentiem vai medicīnas ierīcēm, pārējos izdevumus segs valsts. 2010. gadā visi izdevumi par kompensējamajiem medikamentiem tiks apmaksāti, ja trūcīgā persona būs samaksājusi 50 latus gada laikā. Jau ziņots, ka Sociālā tīkla ietvaros trūcīgajiem pacientiem no 1. oktobra vairs nebūs jāmaksā pacientu iemaksas. Kā zināms no 2009. gada 1. marta arī trūcīgajām personām bija jāmaksā  50% no valstī noteiktās pacientu iemaksas. Tāpat paredzēts, ka trūcīgajām personām vairs nebūs jāmaksā arī 15 latu līdzmaksājums par vienā ārstēšanās reizē veiktajām ķirurģiskajām operācijām. Turklāt rasta iespēja, ka, saņemot ārstēšanos dienas stacionārā, trūcīgie pacienti bez maksas pirms vai pēc ārstēšanās varēs uzturēties ārstniecības iestāžu izveidotajās „viesnīcās”. Tāpat tiks paplašināta pacientu mājas aprūpe un mājas aprūpes sniedzēju tīkls. Šajā darbā tiks iesaistītas tieši pārprofilējamās slimnīcas un to darbinieki reģionos, kas būtiski atvieglos arī sociālo situāciju darbiniekiem šajās iestādēs. (VM)
Papildus informācijai: Iedzīvotāji var tikt atzīti par trūcīgiem Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kartībā (noteikumi nr. 214 03.03.09). Attiecīgo izziņu pēc iesnieguma saņemšanas un izvērtēšanas izsniedz pašvaldības sociālais dienests. Lai varētu saņemt sev pienākošos atvieglojumus un atbalstu, Veselības ministrija aicina trūcīgos iedzīvotājus laicīgi iesniegt nepieciešamos dokumentus izziņu saņemšanai.

21-09-2009
Lielbritānijas varas iestādes narkotiku atkarīgajiem iedzīvotājiem piedāvās vietu, kur speciālistu uzraudzībā viņi varēs uzņemt narkotikas. Britu valdības iniciatīva ir vērsta uz to, lai dekriminalizētu narkotisku vielu lietošanu. Lielbritānijas varas iestādes ir sagatavojušas programmu, kuras ietvaros tiks radīti speciāli centri, lai izsniegtu narkotiskos preparātus tiem pilsoņiem, kas cieš no narkotiku atkarības. Šāda ārstēšana vienam cilvēkam izmaksā aptuveni 15 tūkstošus mārciņu. Šādas metodes efektivitāte cīņai ar narkomāniju tika apstiprināta, balstoties uz trīs gadus ilgiem pētījumiem. Trīs narkotisko preparātu izsniegšanas centri ir atvērti Londonā, Darlingtonā un Braitonā. Eksperimentā piedalījās 150 narkomāni, no kuriem trešdaļa centrā saņēma heroīnu. Pētījuma laikā trešdaļa tā dalībnieku pārtrauca lietot „ielas” heroīnu, kā arī saruka kriminālo pārkāpumu skaits – no 40 līdz sešiem mēnesī. Pētījuma autors profesors Džons Strengs programmu nosauca par narkomānu „intensīvo terapiju”. Viņš paziņoja, ka mediķiem izdevās panākt pozitīvu rezultātu tajos gadījumos, kad pacienti savu atkarību bija novērtējuši kā nepārvaramu. Nacionālā narkotisko vielu atkarīgo ārstēšanas aģentūras ekspertu komisija (National Treatment Agency for Substance Misuse) norāda, ka šādus centrus vajadzētu veidot visā valstī. Oficiālais narkotiku atkarīgo skaits Lielbritānijā ir aptuveni 280 tūkstoši cilvēku. Valstī ik gadu mirst 2500 narkomānu. Narkotisko vielu izsniegšanas centru programma orientēta uz personām, kas cieš no ilgstošas un smagas atkarības. Viņu skaits Lielbritānijā ir no trim līdz sešiem tūkstošiem. (EHRN)

Svētdien narkoloģijas dispanserā Taldikorgānā (Kazahstāna) izcēlās ugunsgrēks, kas izdzēsa 37 cilvēku dzīvību, kuri centās caur aizrestotajiem logiem izkļūt no ēkas. Jau iepriekš iestādē bija konstatēti drošības noteikumu pārkāpumi. Uguns uzliesmoja ap 5.30 no rīta un ātri izplatījās pa visu vienstāva ēku, kas celta vēl padomju laikā. Glābšanas dienesta pārstāvis pavēstīja, ka no ēkas esot evakuējuši aptuveni 40 cilvēkus. „Gandrīz 20 minūtes es dzirdēju, kā viņi kliedz: „Glābiet mūs! Glābiet mūs!”,” stāstīja sieviete, kas dzīvo dispanseram pretējā ielas pusē. Kā norādīja Kazahstānas ārkārtas situāciju ministrs V. Božko, palātu aizslēgtās durvis un aizrestotie logi bloķējoši iespējamos glābšanās ceļus. Ministrs izstāstīja, ka maijā veiktās pārbaudes laikā inspektori 650 kvadrātmetrus plašās ēkas teritorijā atklājuši virkni drošības tehnikas pārkāpumu, kā arī ugunsdrošības signalizācijas neesamību. Daļa pārkāpumu tikusi novērsta, taču avārijas signalizācijas sistēmu neuzstādīja. Pilsētas morgā kāda cietušā pacienta māsa notikušajā apsūdzēja policiju. „Viņi atnāca un savāca brāli tāpēc, ka viņš daudz dzēra. Viņi teica, ka sešus mēnešus viņu ārstēšot no alkoholisma, taču brālis aizgāja bojā,” sieviete raudot stāstīja. Drošības noteikumu pārkāpumi ir plaši izplatīti bijušās Padomju Savienības teritorijā, tāpēc bieži izceļas ugunsgrēki, kas izdzēš cilvēku dzīvību. Tā 2006. gadā Maskavas narkoloģiskajā iestādē ugunsgrēkā gāja bojā 45 sievietes. (EHRN)

Paredzams, ka jau tuvākajos mēnešos iedzīvotājiem, kuri neattaisnoti nemaksās iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), būs pieejama tikai neatliekamā medicīniskā palīdzība, un dzīvībai un sabiedrības veselībai svarīgie medicīnas pakalpojumi. Nodokļa nemaksātājiem nebūs pieejami valsts apmaksātie ģimenes ārstu pakalpojumi, nebūs tiesības uz kompensējamajiem medikamentiem un uz plānveida operācijām. Attaisnoto nodokļa nemaksātāju vidū tiks iekļauti invalīdi, reģistrētie bezdarbnieki, māmiņas, kas nevar strādāt, un citas sociālā riska grupas, kuras nestrādā. Aprēķināts, ka vecumā no 15 līdz 62 gadiem 43% Latvijas iedzīvotāju, jeb 154 000 cilvēku nemaksā IIN. Tas savukārt rada spiedienu uz strādājošiem nodokļu maksātājiem. Nodokļu maksāšanu varēs noteikt pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem. Medicīnas iestāde varēs VID datu bāzē pārbaudīt, vai cilvēks, kas vēlas saņemt pakalpojumu, ir vai nav maksājis nodokli. Lai šī sistēma varētu darboties, atbildīgajām iestādēm vēl jāvienojas par tehniskiem risinājumiem, lai medicīniskās iestādēs varētu iegūt VID datus. Premjers V. Dombrovskis žurnālistiem apliecināja, ka "veselības aprūpes sasaite ar nodokļu nomaksu nav nekas īpaši nepopulārs". (pēc DELFI.lv)

19-09-2009
Pasaules Veselības organizācija (PVO) izanalizējusi iemeslus, kāpēc iet bojā jaunatne. Lielāko daļu šo jauniešu nāves cēloņu ir iespējams novērst. Galvenie pusaudžu un jaunu cilvēku (vecumā no 10 – 24 gadiem) nāves iemesli ir ceļu satiksmes negadījumi, sarežģījumi grūtniecības dzemdību laikā, pašnāvības, vardarbība, HIV/AIDS un tuberkuloze. Pētījums publicēts medicīnas žurnālā Lancet. Saskaņā ar tā rezultātiem gadā nomirst 2,6 miljoni jauniešu, turklāt 97% šo nāves gadījumu notikuši valstīs ar zemu vai vidēju attīstības un ienākumu līmeni. Mūsdienās pasaulē gados jaunu cilvēku skaits ir lielāks nekā tas jebkad ir bijis – 1,8 miljardi, kas ir 30% no pasaules iedzīvotāju kopskaita. Līdz šim bija pieejams maz informācijas par jauniešu nāves iemesliem globālā griezumā, secina PVO. Tāpēc pētījuma mērķis ir ievākt informāciju, lai veidotu programmas jauniešu dzīves un veselības apstākļu uzlabošanai. Deizija Mafubelu (Daisy Mafubelu), PVO ģenerāldirektora ģimenes veselības jomā palīdze, norāda, ka jaunieši ir pārejas vecuma posmā no bērnības uz briedumu – viņi stāv uz sliekšņa, lai kļūtu produktīviem sabiedrības locekļiem , taču diemžēl viņiem netiek pievērsta pietiekama uzmanība. No pētījuma rezultātiem izriet, ka it nepieciešamas investīcijas ne tikai veselības jomā, bet arī no citiem sektoriem, īpaši izglītības, sociālās aprūpes, lai uzlabotu jauniešu pieejamību informācijai un atbalsta dienestiem un lai novērstu jauniešu riska uzvedību, kas var novest pie nāves.
PVO sniedz rekomendācijas vairākām sfērām – transporta, lai novērstu ceļu satiksmes negadījumus, seksuālās un reproduktīvās veselības jomā, garīgās veselības jomā, lai novērstu jauniešu pašnāvības un mazinātu vardarbības sekas. Kā viens no ieteikumiem ir samazināt līdz minimumam „nāves nesēju” – ieroču, nažu, pesticīdu, miega līdzekļu un citu – pieejamībai.

18-09-2009
"Valsts galvenajiem speciālistiem jāsniedz priekšlikumi narkomānu rehabilitācijas programmas nodrošināšanai”, informēja veselības ministre Baiba Rozentāle, pēc tam, kad 18. septembrī, kopā ar valsts galveno speciālisti narkoloģijā dr. Astrīdu Stirnu (Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra valdes locekle) un galveno speciālistu psihiatrijā dr. Jāni Buģinu (Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra valdes priekšsēdētājs) apmeklēja slimnīcas „Ģintermuiža” filiāli - Rindzeles narkomānu rehabilitācijas centru. Ministre klātienē iepazinās ar situāciju šajā ārstniecības iestādē, kur ik gadu tika nodrošināts rehabilitācijas kurss 15 līdz 20 narkomāniem. Vizītes laikā Rozentāle pārliecinājās, ka rehabilitācijas centra ēkas ir ļoti sliktā stāvoklī. Pēc sertificētu būvniecības speciālistu atzinuma viena no ēkām nemaz nav atjaunojama un ir nojaucama, savukārt pārējo ēku rekonstrukcijas izmaksas pēc slimnīcas „Ģintermuiža” valdes priekšsēdētāja Ulda Čāčus aprēķiniem svārstās 2 – 2,5 miljonu latu robežās. Baiba Rozentāle: „Par narkomānu rehabilitācijas programmu tālāku nodrošināšanu ministrija lems, uzklausot valsts galvenos speciālistus narkoloģijā un psihiatrijā. Nekādā gadījumā budžeta samazinājumu narkomānu rehabilitācijai nevar uzskatīt par esošo programmu sagraušanu, jo tās tiek nodrošinātas, īpašu uzmanību veltot pusaudžu narkomānu rehabilitācijai’’. Samazinātā budžeta apstākļos jāiesaista sadarbībā arī ar privātais sektors, piemēram, privātie rehabilitācijas centri. Atbalstu varētu sniegt arī  kristieši, kristīgo misiju pārstāvji, kuri nodibinājuši narkomānijas ārstēšanas programmas. Bez tam jānovērtē pašvaldību iniciatīvas un to sadarbības iespējas ar saviem sadraudzības partneriem citās valstīs. Veselības ministre norāda, ka ierobežotā finansējuma apstākļos un pie 2010.gada plānotā budžeta apjoma, kas veselības nozarei paredz samazinājumu par  46 miljoniem latu pret šā gada budžetu, par prioritāti ir noteikta bērnu un grūtnieču veselības aprūpe, neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana, kā arī psihiatrijas un onkoloģisko pacientu, tai skaitā leikēmijas pacientu, ārstēšana. (pēc VM informācijas)

Nākamnedēļ Liepājā Veselības ministrija sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA) un Liepājas reģionālo slimnīcu organizēs konferenci par e-veselību Latvijā. Konference E-veselība Latvijā tiek rīkota, lai veicinātu e-veselības attīstību un moderno tehnoloģiju izmantošanu ārstniecības procesu nodrošināšanā. Konferences dalībnieki tiks iepazīstināti ar paveikto e-veselības jomā Latvijā un e-veselības pakalpojumiem, ar veselības aprūpes iestāžu pieredzi procesu optimizēšanā, izmantojot e-veselības risinājumus Latvijā, kā arī ar e-veselības sniegtajām priekšrocībām ārstniecības pakalpojumu sniegšanā. Konference Liepājas Olimpiskajā centrā notiks 25.septembrī.

17-09-2009
Vakcinācijas dienestā līdz 30. septembrim notiek akcija - jebkurš apmeklētājs var veikt antigēnu eksprestestu B hepatīta noteikšanai. Pārbaude notiek bez maksas. Gadījumā, ja tests uzrādīs nepieciešamību potēties, vakcīnu būs iespējams saņemt ar 30 procentu atlaidi, informē dienesta vadītājs Uģis Glāzītis. Vakcinācijas dienests norāda, ka ir svarīgi apzināties, ka veicot parastās asins analīzes pie ģimenes ārsta inficēšanos ar hepatītu nav iespējams atklāt. To iespējams konstatēt tikai no vēnas paņemot asins analīzi un veicot antivielu pārbaudi uz hepatītu. "Tāpēc aicinām šķirties no trim asins pilēm un bez maksas ar uzzināt patiesību", aicina U.Glāzītis. Vīrusa hepatīts B ir visizplatītākais vīrushepatītu paveids. Tas izraisa smagus aknu bojājumus. Saslimt ar B hepatītu ir iespējams gan izdurot ausīs caurumus, gan tetovējoties, gan veicot manikīru vai pedikīru, kā arī dzimumkontaktos. Turklāt B hepatīts ir 100 reizes lipīgāks par HIV un sevišķi smagi noris bērniem. Pasaules Veselības organizācija uzskata hepatīta B vakcīnu par pirmo pretvēža vakcīnu, jo tā pasargā pacientu no aknu vēža, ko izraisa vīrusa hepatīts B.

Naktī no 15. uz 16. septembri reorganizējamās Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras grāmatvedības telpās notikusi seifa zādzība, ziņo nra.lv. Pēc slimnīcas grāmatvedības sniegtās informācijas seifā bijusi nauda, naudas karte, kā arī dokumenti. Izmeklēšanu uzsākusi Valsts policija. Lai noskaidrotu lietas apstākļus un precizētu nozagtās naudas apjomu un grāmatvedības dokumentu saturu, arī Veselības ministrija izveidojusi komisiju, kura veiks dienesta pārbaudi. „Situācija ir nepatīkama un neskaidra, turklāt bijušajam valsts aģentūras direktoram Jānim Leimanam tieši no 16. septembra izsniegta darba nespējas lapa. Nejaušības, sakritības vai kas cits – to noskaidrot ir tiesībsargājošo institūciju uzdevums. Notikušais neietekmēs uzsāktās reorganizācijas gaitu, kā arī netiks traucēts tuberkulozes un plaušu slimību pacientu ārstniecības process,” saka veselības ministre Baiba Rozentāle.

16-09-2009
Trūcīgajiem pacientiem nebūs jāmaksā pacientu iemaksa. Veselības ministrijai no 1. oktobra būs pieejami līdzekļi trūcīgo pacientu atbalstam, lai viņi varētu saņemt nepieciešamo veselības aprūpi. Šo līdzekļu piešķiršanas lietderību Sociālās drošības tīkla stratēģijas realizēšanai atbalstījusi arī Pasaules Banka. Līdz ar to no 1. oktobra trūcīgajiem pacientiem vairs nebūs jāmaksā pacientu iemaksas. Kā zināms no 2009. gada 1.marta arī trūcīgajām personām bija jāmaksā 50% no valstī noteiktās pacientu iemaksas. Tāpat paredzēts, ka trūcīgajām personām vairs nebūs jāmaksā arī 15 latu līdzmaksājums par vienā ārstēšanās reizē veiktajām ķirurģiskajām operācijām. Turklāt rasta iespēja, ka, saņemot ārstēšanos dienas stacionārā, trūcīgie pacienti bez maksas pirms vai pēc ārstēšanās varēs uzturēties ārstniecības iestāžu izveidotajās „viesnīcās”. Tāpat tiks paplašināta pacientu mājas aprūpe un mājas aprūpes sniedzēju tīkls. Šajā darbā tiks iesaistītas tieši pārprofilējamās slimnīcas un to darbinieki reģionos, kas būtiski atvieglos arī sociālo situāciju darbiniekiem šajās iestādēs. Papildus informācijai: Iedzīvotāji var tikt atzīti par trūcīgiem Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kartībā (noteikumi nr. 214 03.03.09). Attiecīgo izziņu pēc iesnieguma saņemšanas un izvērtēšanas iesniedz pašvaldības sociālais dienests. Lai varētu saņemt sev pienākošos atvieglojumus un atbalstu, Veselības ministrija aicina trūcīgos iedzīvotājus laicīgi iesniegt nepieciešamos dokumentus izziņu saņemšanai.

Veselības pārvalde rūk, slimnīcu administrācija aug, raksta Neatkarīgā. Kamēr Veselības ministrija uzsver to, cik daudz štatu reorganizācijas rezultātā samazināts pārvaldes institūcijās, tostarp aģentūrās, ietaupot valsts līdzekļus, valsts slimnīcu administrācija augusi. Turklāt arī uz tā rēķina, ka darbā tiek paņemti likvidēto aģentūru darbinieki. Visu rakstu  lasiet saitē  http://zinas.nra.lv/latvija/2362-veselibas-parvalde-ruk-slimnicu-administracija-aug.htm

15-09-2009
Valdības ārkārtas sēdes laikā finanšu ministrs Einars Repše (JL) rosināja izvērtēt obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanas iespējas, par ko iepriekš pozitīvi izteicies Latvijas Ārstu biedrības vadītājs Pēteris Apinis. Ministrs norādīja, ka tādējādi nozarē būtu iespējams iegūt papildus līdzekļus, kā arī cilvēki zinātu, par kādu pakalpojumu viņi maksā. Repše uzsvēra, ka neatbalsta jaunu nodokļa ieviešanu, tomēr papildus apdrošināšanas maksājums būtu iespējams. "Tas ir viens no reāliem risinājumiem, kā palielināt finansējumu nozarei [...]. Es tomēr aicinātu izvērtēt nopietni šādu iespēju," teica politiķis. Pret šādu ideju kategoriski iestājās veselības ministre Baiba Rozentāle, kura aicināja nemaldināt cilvēkus, jo šāda apdrošināšana būtu papildus nodoklis. Pēc ilgām diskusijām tika panākta vienošanās, ka nākamā gada pirmajā ceturksnī varētu tikt izveidota darba grupa, kas vērtētu obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanas lietderību.
Pētera Apiņa vēstuli lasiet šeit>>>

Leikēmijas un limfomas dienā valdībai prasa garantēt ārstēšanu visiem leikēmijas un limfomas slimniekiem un dāvina Kristiana Brektes gleznu „Leikēmija: neārstēta”. Starptautiskajā leikēmijas un limfomas dienā 15. septembrī, pulksten 14:00 asins vēža slimnieki, viņu draugi un atbalstītāji piketēs pie valdības ēkas, prasot rast līdzekļus visu leikēmijas un limfomas pacientu ārstēšanai. Lai, pieņemot lēmumus, valdības pārstāvji atminētos, ka aiz viņu lēmumiem stāv cilvēki un viņu dzīvības, slimnieki kopā ar mākslinieku Kristianu Brekti valdībai pasniegs īpaši hematoloģijas pacientiem veltītu mākslas darbu „Leikēmija: neārstēta”. Pasniedzot gleznu piketētāji aicinās to novietot Ministru kabineta sēžu zālē zem uzraksta „Viens likums, viena taisnība visiem”, kā atgādinājumu par slimību, ar ko pacienti sadzīvo ik dienas. Ārstēšanas ierobežošana leikēmijas un limfomas slimniekiem šobrīd ir nāves spriedums, ko parakstījusi valdība. Biedrības preses paziņojumu lasīt šeit>>>

Ieslodzītos grib ārstēt parastajās slimnīcās. Tieslietu ministrija atzīst, ka tas ir pretrunā ar savulaik pašas sniegtajiem argumentiem par riskiem sabiedrības drošībai. Latvijas Cietumu slimnīcā Olaines cietuma ceturtajā stāvā sajūta ir spocīga. Viss ir tukšs, tīrs un kluss, tikai gandrīz nemanāmi dūc jaunā, dārgā medicīnas aparatūra, kas ieslēgta snaudas režīmā. Kopš 25.jūnija ķirurģijas nodaļa, kas te atradās, ir slēgta, taču, kā skaidro slimnīcas galvenais ārsts Vadims Viktorovs, darbu var atsākt jebkurā brīdī. Palātas ar restotajiem logiem ir tukšas. Arī terapijas nodaļas stāvs ir ciet pavisam. Kopš modernās slimnīcas svinīgās atklāšanas pagājuši nedaudz vairāk kā divi gadi, taču nu 6,2 miljonus izmaksājušajā kompleksā ārstējas vienīgi tuberkulozes un psihiatriskie slimnieki. Raksts pieejams saitē: http://www.diena.lv/lat/politics/hot/ieslodzitos-grib-arstet-parastajas-slimnicas

14-09-2009
Desmit nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuri strādā HIV/AIDS slimnieku atbalsta labā, vērsušies pie Baltijas valstu prezidentiem, parlamentiem, valdībām, kā arī starptautiskām organizācijām un fondiem, lūdzot veikt virkni pasākumu šīs slimības pacientu atbalstam, tostarp meklēt finansiālu atbalstu starptautiskās organizācijās. Vēstuli nosūtījusi organizācija Baltijas pozitīvā sadraudzība, kurā apvienojušās desmit dažādas NVO. Biedrības Apvienība HIV.LV valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Molokovskis informē, ka vēstuli nolemts nosūtīt Baltijas pozitīvās sadraudzības 14. sammita laikā, ziņo LETA. Tajā teikts: "Paužot savu nostādni par krīzes apstākļos notiekošo Baltijas valstīs, pievēršam Jūsu uzmanību situācijai HIV/AIDS profilaksē un ārstēšanā. Ekonomiskā krīze nedrīkst kļūt par iemeslu ar HIV dzīvojošu cilvēku veselības pasliktināšanai un samazinātai medicīnas pakalpojumu pieejamībai. HIV izplatība mūsu valstīs var kļūt nekontrolējama, ja netiks veikti vairāki pasākumi." NVO uzskata, ka profilakses programmām riska grupās, tostarp kaitējuma mazināšanas programmām, jākļūst par prioritāti, jo HIV profilakse izmaksā daudz lētāk, nekā HIV infekcijas ārstēšana un cīņa ar tās sekām. Tā kā valstu iekšēji pieejamie resursi ir mazinājušies, NVO aicina vērsties pie starptautiskām struktūrām un fondiem ar lūgumu finansiāli atbalstīt ar HIV dzīvojošu cilvēku profilakses, ārstēšanas, aprūpes un atbalsta programmas. "No savas puses mēs esam gatavi sniegt valstīm atbalstu profilakses, ārstēšanas un aprūpes jautājumos. Lai samazinātu antiretrovirālo preparātu cenas mūsu valstīs, mēs esam gatavi kopā ar valsts struktūrām piedalīties to veidošanas procesā", vēstulē norāda NVO pārstāvji. Vēstuli parakstījušas desmit Lietuvas, Igaunijas un Latvijas NVO, kas nodarbojas HIV/AIDS jomā.

14-09-2009
Rīgas Austrumu slimnīcā atceļ pacientu līdzmaksājumu par onkoloģiskajām operācijām. No pirmdienas, 14. septembra, Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, kuras sastāvā ir arī Latvijas Onkoloģijas centrs, tiek atcelts pacientu līdzmaksājums par onkoloģiskajām operācijām, kas līdz šim bija 30 lati. Šādu lēmumu slimnīcas vadība pieņēma, lai esošajā finansiālajā situācijā nāktu pretim pacientiem, kuri atliek ārstēšanos finansiālu apsvērumu dēļ. Diemžēl šādu pacientu skaitam ir tendence pieaugt, bet ielaistu onkoloģisko slimību ārstēšana ir ne tikai ievērojami dārgāka, bet arī grūtāk padodas. Jānorāda, ka vēža laicīga atklāšana ir viens no svarīgākajiem faktoriem, lai sasniegtu veiksmīgu ārstēšanas rezultātu. Piemēram, atklājot krūts vēzi sākuma stadijā, aptuveni 90% gadījumos pacientus ir iespējams izārstēt pilnībā, bet pēdējā stadijā pozitīvs rezultāts gaidāms vien 11% gadījumos. Kā līdz šim onkoloģiskajiem pacientiem, kuriem saskaņā ar konsīlija lēmumu, ir nepieciešama stacionāra ārstēšana, hospitalizācija tiks veikta rindas kārtībā, atbilstoši piešķirtajam finansējumam. Šajos gadījumos tāpat kā iepriekš par gultas dienu stacionārā būs jāveic pacienta iemaksa 5 latu apmērā. Slimnīcas paziņojumu lasiet šeit>>>

12-09-2009
"Baltijas Pozitīvās Sadraudzības" Pozīcijas vēstule, 2009. gada 30. augustā, Svētciems, Latvija
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas prezidentiem
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas parlamentiem
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valdībām
Starptautiskām organizācijām un fondiem
Mēs, HIV/AIDS jomā strādājošu desmit nevalstisko organizāciju pārstāvji, kas pulcējušies «Baltijas Pozitīvās Sadraudzības» XIV sammitā, griežamies pie Jums.  Paužot savu nostādni par krīzes apstākļos notiekošo Baltijas valstīs, pievēršam Jūsu uzmanību situācijai HIV/AIDS profilaksē un ārstēšanā. Ekonomiskā krīze nedrīkst kļūt par iemeslu ar HIV dzīvojošu cilvēku veselības pasliktināšanai un samazinātai medicīnas pakalpojumu pieejamībai. HIV izplatība mūsu valstīs var kļūt nekontrolējama, ja netiks veikti sekojoši pasākumi:
1. Profilakses programmām riska grupās (ieskaitot kaitējuma mazināšanas programmas) jākļūst par prioritāti, jo HIV profilakse izmaksā daudz lētāk nekā HIV infekcijas ārstēšana un cīņa ar tās sekām.
2. HIV infekcijas ārstēšana jānozīmē vadoties vienīgi pēc medicīniskiem rādītājiem, kas balstīti uz PVO Eiropas reģiona Klīniskajiem protokoliem, jo HIV infekcijas ārstēšana ir arī labākā profilakse.
3. Lai maksimāli efektīvi izmantotu esošos resursus, nodrošināt pacientus ar  viņiem draudzīgiem integrētiem pakalpojumiem.
4. Tā kā valstu iekšēji pieejamie resursi ir mazinājušies, vērsties pie starptautiskām struktūrām un fondiem ar lūgumu finansiāli atbalstīt ar HIV dzīvojošu cilvēku profilakses, ārstēšanas, aprūpes un atbalsta programmas.
5. Likumos par pašvaldībām pienākumu mazināt HIV infekcijas izplatību to teritorijās iekļaut kā valstisku funkciju.
No savas puses mēs esam gatavi sniegt valstīm atbalstu profilakses, ārstēšanas un aprūpes jautājumos. Lai samazinātu antiretrovirālo preparātu cenas mūsu valstīs, mēs esam gatavi kopā ar valsts struktūrām piedalīties to veidošanas procesā.
Parakstījušies sekojošu organizāciju pārstāvji:  Lietuvos Pozityvųjų Grupe, Pozityvus Gyvenimas, Demetra, Convictus Eesti, ESPO Ühing, Eesti HIV positiivsete võrgustik, Apvienība HIV.LV, AGIHAS, DIA+LOGS, Феникс Плюс
Tulkojums no krievu valodas. Dokumenta oriģināls krievu valodā atrodams saitē http://www.apvienibahiv.lv/index.php?p=7443&lang=951

11-09-2009
"Tieši bezatbildīga pārvaldība ietekmējusi Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras (TPSVA) finanšu situāciju un ir pamatā steidzamas reorganizācijas  nepieciešamībai", norāda Veselības ministre B. Rozentāle. Aģentūrā izstrādātā attīstības stratēģija nav pietiekami elastīga un netiek pielāgota pašreizējai situācijai valstī. Piemēram, statistika liecina, ka pēdējos gados Latvijā mazinās pirmreizēji atklāto tuberkulozes pacientu skaits un līdz ar to arī tuberkulozes apdraudējums sabiedrībai. Savukārt slimnīcas darbinieku skaits ar katru gadu pieaudzis (MK blogā "piedaliesreformā" minēts skaitlis 855 darbinieki uz 1160 slimniekiem - mūsu biedrības piezīme). Arī šā gada taupības apstākļos turpinās valsts budžeta līdzekļu nesaimnieciska izlietošana un darbiniekiem tiek piešķirti nepamatoti papildus labumi, kas valsts iestādēs nav atļauti. Ministre uzskata, ka viena līdzīga profila valsts aģentūru-slimnīcu reorganizācija un apvienošana,- ar šā gada 1. oktobri aģentūra tiks pievienota Latvijas Infektoloģijas centram,- krietni samazinās ne tikai administrācijas izdevumus, bet padarīs pārskatāmu arī iestādes vadības procesu un ļaus efektīvāk plānot tās attīstību. TPSVA ir specializēta ārstniecības iestāde, kas nodrošina ambulatoro un stacionāro medicīnisko aprūpi tuberkulozes un plaušu slimību pacientiem, metodisku un organizatorisku atbalstu tuberkulozes un plaušu slimību apkarošanā. (VM)

Kad saukt "ātro" palīdzību? Inga Paparde, NRA.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes sniedz palīdzību gadījumos, kad ir pēkšņa veselības stāvokļa pasliktināšanās. Tā var būt pēkšņa saslimšana, trauma, nelaimes gadījums, vai pēkšņi sirdsdarbības traucējumi, sāpes sirds apvidū, pēkšņs elpas trūkuma, smakšanas lēkmes vai aizdusa, auksti sviedri, samaņas zudums; pēkšņas sāpes rokās vai kājās, roku vai kāju aukstums, bālums. Tāpat iemesls ātrās palīdzības izsaukšanai ir pēkšņas sāpes vēderā, saindēšanās, vemšana, intensīva caureja, kā arī pēkšņi apziņas traucējumi, krampji, ģībonis, galvas vai muguras sāpes, jušanas vai kustību traucējumi, pēkšņas sāpes jostas un krustu apvidū vai urinācijas traucējumi. Ātrā palīdzība ir jāsauc arī ja ir pēkšņi psihiskās darbības traucējumi, kuriem raksturīga agresīva rīcība vai pašnāvības mēģinājums, dzīvībai bīstama jebkuras izcelsmes asiņošana un alerģiskas reakcijas. Mediķu palīdzību noteikti ir tiesīga saņemt sieviete, kurai sākušās dzemdības, lai viņu nogādātu uz dzemdību nodaļu. (www.nra.lv)

Bez ģimenes ārsta nosūtījuma, saņemot valsts apmaksātos medicīnas pakalpojumus varēs doties pie bērnu ķirurga, pediatra un acu ārsta, informēja veselības ministre B. Rozentāle. Šobrīd bez ģimenes ārsta nosūtījuma jau var doties pie onkologa un ginekologa. Pie pārējiem speciālistiem bez nosūtījuma par vizīti jāmaksā no savas kabatas. (www.nra.lv)

10-09-2009
Latvijā ļoti strauji pieaudzis ārstējamo ar kombinēto antiretrovīrusu terapiju inficēto ar HIV pacientu skaits - no 331 cilvēka 2009. gada 01. jūlijā līdz 394 cilvēkiem 01. septembrī. Ar jaunākiem datiem par HIV inficēto aprūpi un ārstēšanu Jūs varat iepazīties mājaslapas Aktualitāšu slejas augšgalā.

Pēdējā laika tendences ir visnotaļ bēdīgas – Igaunijā cilvēki, kuri bija atbrīvojušies no narkotiku atkarības un atraduši darbu, to zaudējot, atkal ierodas mainīt šļirces. “Narkotikas palīdz aizmirsties,” stāsta 23 gadus vecais Deniss, kurš pusotru gadu bija pārtraucis lietot narkotikas. “Pēc loģikas, samazinoties naudas daudzumam, vajadzētu samazināties visiem izdevumiem, neatkarīgi no tā, vai tas ir ēdiens, jaunas drēbes vai narkotikas. Taču narkotiku gūšanai tiek rasti citi veidi, galvenokārt zagšana,” norāda Igaunijas eksperti. Deniss stāsta, ka narkotiku lietošana nav lēts hobijs, viņam mēnesī nepieciešami 5 līdz 6 tūkstoši kronu (220-265 latu). Galvaspilsētas narkomānu palīdzības centrā apmeklētāju skaits šā gada jūlijā bijis par 40% lielāks nekā pagājušā gada jūlijā. Centrā ierodoties arī ar ģimenēm – vīrs mainot šļirces, sieva runājoties ar sociālajiem darbiniekiem. Šļirču maiņa samazinot HIV, hepatīta un citu smagu infekciju izplatīšanās iespēju. “Vajadzētu palielināt sociālo problēmu risināšanai piešķirtos līdzekļus, nevis samazināt,” aicina Veselības attīstības institūta darbiniece Alena Kurbatova. “Igaunijas un citu valstu pieredze rāda, ka valstīs, kas nav spējīgas tikt galā ar sarežģītu sociāli ekonomisko stāvokli, ļoti strauji aug sociālo problēmu virkne. Bezdarbs, sociālo garantiju samazinājums un drošības sajūtas zaudēšana sekmē narkotiku atkarības problēmu un HIV izplatību,” saka Kurbatova. (Postimees.ee/TVNET)

Bijušā Pārlielupes cietuma ēkas un būves piešķirs pašvaldībai. Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ministru kabineta rīkojuma projekts par nekustamā īpašuma Jelgavā, Garozas ielā 31, nodošanu bez atlīdzības Jelgavas pašvaldības īpašumā. (MK)

Veselības ministrija saskaņā ar Ministru kabineta 17. augusta rīkojumu Nr. 562 uzsākusi Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras (TPSVA) reorganizāciju, to pievienojot Latvijas Infektoloģijas centram. Reorganizācijas procesā atklājies, ka TPSVA darbiniekiem koplīgumos joprojām paredzētas papildus garantijas, kas valsts pārvaldes iestādēs, tai skaitā aģentūras, nav atļautas, piemēram, materiālie pabalsti bērna piedzimšanas gadījumā, ģimenes locekļa nāves gadījumā, dzīves un darba jubilejās u.c., uz ko jau iepriekš norādījusi Valsts kontrole. Tuberkuloze ir viena no infekcijas slimībām, kuras ārstēšana slimnīcas apstākļos ilgst no 3 līdz 6 mēnešiem, ko nodrošina augsti kvalificēti medicīnas speciālisti – ārsti pneimologi un sertificētas māsas. Ņemot vērā krīzes apstākļus medicīnā, lielākajai daļai medicīnas darbinieku vairakkārt samazināts atalgojums, arī TPSVA darbiniekiem. Tādēļ gan atalgojuma, gan pārējie budžeta tēriņi, veicot reorganizāciju, tiks rūpīgi izvērtēti un iegūtā ekonomija novirzīta neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu apmaksai, piemēram, Rīgas 1. slimnīcai. (VM)

09-09-2009
Šveices pētnieki reproducē anti-HIV gēnu. Šveices zinātnieki reproducējuši kāda Dienvidamerikas pērtiķa gēna struktūru, kas ļauj organismam pretoties HIV vīrusam. Šis atklājums varētu pavērt ceļu jaunu HIV/AIDS ārstēšanas metožu radīšanā, Ženēvas Universitātes pētnieki norādīja otrdien publicētā pētījumā, kas lasāms zinātniskā žurnāla "Journal of Clinical Investigation" interneta versijā. Gēns, ko 2004. gadā atklāja Ņujorkas Kolumbijas Universitātes zinātnieku grupa, atbild par proteīna ražošanu, kas uzrādījis noturīgumu pret cilvēka imūndeficīta vīrusu. Ženēvas Universitātes pētnieki tagad reproducējuši šo gēnu, atklājot, ka tas atbilst divu cilvēku gēnu hibrīdam. Pētījuma gaitā hibrīdgēns tika veiksmīgi transplantēts cilvēka asinsšūnā. Reproducētajam gēnam ir tāda pati ietekme uz vīrusu kā oriģinālajam gēnam, kas tika atrasts pērtiķiem. "Gēns, ko mēs radījām, varētu tikt izmantots kā alternatīva zālēm cilvēkiem, kas tās nepanes," sacīja pētnieku komandas vadītājs Žeremijs Libans. "Šo gēnu varētu izmantot HIV ārstēšanā, transplantējot to inficētajai personai." (pēc LETA/AFP)

Lielu ažiotāžu Vācijā izraisījusi kādas sabiedriskas organizācijas kampaņa pret AIDS. Vācijas ebreju kopiena aicinājusi aizliegt šo kampaņu, jo tajā izmantotā vīrieša tēls pēc izskata atgādina Ādolfu Hitleru. Nemierā ar pretrunīgi reklāmu ir arī daudzi AIDS slimnieki, kuri uzskata, ka Hitlera tēla izmantošana reklāmā rada AIDS slimnieku asociācijas ar šo tēlu. Nepilnu minūti ilgajā video, kas paredzēts demonstrēšanai Vācijas televīzijā un kinoteātros, redzams Ādolfam Hitleram līdzīgs vīrietis, kas stājas intīmās attiecībās ar sievieti. Rakstisks vēstījums sludina: AIDS ir masu slepkava – Aizsargā sevi. Acīmredzot Hitlera tēla izmantošana reklāmā nebija pareizs solis, - vismaz tā uzskata Vācijas Ebreju padomes ģenerālsekretārs Stefans Krāmers. Pēc viņa domām, reklāmas raidīšana ir nekavējoties jāpārtrauc. "Hitlera un AIDS salīdzinājums ir vislielākajā mērā aizskarošs visiem Holokausta upuriem, visiem tiem, kas cieta no nacistu rokām. Jo no AIDS var izsargāties, ja jūs aizsargājat sevi un savu partneri. Holokausta upuriem tādas iespējas nebija," viņš saka. Video pasūtītāji ir Berlīnē bāzēta organizācija „Varavīksne” kas atteicās paust savu viedokli kameras priekšā. Pagaidām nav skaidrs, vai viņi ņems vērā izskanējušos iebildumus un pārtrauks kampaņu. Jo pat ebreju padomes ģenerālsekretārs atzīst – savu mērķi reklāma ir sasniegusi - cilvēku uzmanību – piesaistījusi. Kā liecina organizācijas pārstāvju izteikumi, reklāmas kampaņa, visdrīzāk, tiks turpināta, pie tam, iesaistot reklāmā arī citus pretrunīgus tēlus, to vidū Sadams Huseins un Staļins. (TVNET/LNT)

08-09-2009
Ministru kabineta sēdē tika atbalstīti Veselības ministrijas sagatavotie grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka veselības aprūpes finansēšanas un organizēšanas kārtību. Grozījumi MK noteikumos paredz:
- ka ģimenes ārstu pacientu pieņemšanas laiks ārsta prakses vietā tiek noteikts ne mazāk kā 20 stundas nedēļā, tādējādi ļaujot ārstam plānot savu darbu atbilstoši pacientu plūsmai. Vienlaicīgi tiek noteikts, ka pacientam, kuram nav akūta saslimšana, jānodrošina pieņemšana 5 darba dienu laikā. Tāpat noteikts, ka ģimenes ārstiem jāveic pieaugušo profilaktiskās apskates;
- ņemot vērā, ka bērnu aprūpi vislabāk var nodrošināt ārsti, kas ir specializējušies bērnu veselības aprūpē un ģimenes ārsti atbilstoši savai kompetencei, noteikumu grozījumos paredzēts, ka bērnu ķirurgs, pediatrs un oftalmologs būs tiešās pieejamības ārsti, tādēļ dodoties pie viņiem uz konsultāciju nebūs nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums;
- no valsts budžeta līdzekļiem tiks apmaksāta plānveida endoprotezēšana, tai skaitā steidzamības kārtā veicamā endoprotezēšana, kā arī iespēja saņemt endoprotezēšanas pakalpojumus, personai veicot 50% līdzmaksājumu;
- atcelt pacientu līdzmaksājumus trūcīgajām personām. Tāpat paredzēts, ka no valsts budžeta segs maksājumus trūcīgajām personām par vienā stacionēšanas reizē veiktām ķirurģiskajām operācijām un uzturēšanās izdevumus ārstniecības iestāžu „viesnīcās”;
- paplašināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, paplašinot diagnožu klāstu, ar kurām pacientiem tiek nodrošināta medicīniskā aprūpe mājās, kā arī paredzot finansējumu diennakts traumpunktu funkciju veikšanai slimnīcās, kuras pēc 1. septembra pārtrauca sniegt diennakts stacionāro palīdzību. Tāpat precizēts ārstniecības iestāžu saraksts, ar kurām tiek slēgti līgumi par stacionāro pakalpojumu sniegšanu, ieskaitot veidojamās slimnīcu apvienības;
- precizēta medicīniskās rehabilitācijas saņemšanas kārtība, kas paredz precīzāku pakalpojumu saņemšanas regulējumu, nosakot pakalpojumu sniegšanas veidus, pacientu atlases kritērijus pakalpojumu saņemšanai un turpmākās novērošanas nosacījumus.
(VM)

Ministru kabineta sēdē tika izskatīts Finanšu ministrijas sagatavotais MK noteikumu projekts par atšķirīgas attieksmes izmantošanu apdrošināšanas prēmijas un apdrošināšanas atlīdzības noteikšanā. Izstrādātie noteikumi paredz, ka dzīvības apdrošināšana ir apdrošināšanas pakalpojums, kurā ir pieļaujama atšķirīga attieksme apdrošināšanas prēmijas un apdrošināšanas atlīdzības lieluma noteikšanā, izmantojot dzimumu kā noteicošo faktoru. Latvijas apdrošinātāji ir uzkrājuši visaptverošus un objektīvus statistikas datus, lai pamatotu dzimuma kā noteicošā faktora izmantošanu dzīvības apdrošināšanas prēmijas un atlīdzības noteikšanā. Piemēram, Latvijā pastāv būtiska atšķirība starp vīriešu un sieviešu mirstības rādītājiem, aptuveni 2,5 reizes darbspējas vecumā. Tā ir būtiska atšķirība, kas neļauj vienādot apdrošināšanas tarifus starp vīriešiem un sievietēm. Piespiedu kārtā vienādojot tarifus un mirstības rādītājus, dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām finansiālas drošības dēļ nāktos palielināt tarifus, kas līdz ar to samazinātu to iedzīvotāju daļu, kura varētu atļauties šādus pakalpojumus. Atšķirīgas attieksmes izmantošana dzīvības apdrošināšanā būs pieļaujama sākot ar šā gada 1. oktobri. (www.mk.gov.lv)

07-09-2009
Saitē
http://www.tvnet.lv/onlinetv/lnt/zinas/article.php?id=343808 LNT ziņās par 05. septembri ir sižets (2. no pārraides sākuma) par katastrofālu stāvokli narkomānijas slimnieku ārstēšanā Latvijā.

06-09-2009
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) parakstīja vienošanos ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta īstenošanu aktivitātē „Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās”. Aktivitātes mērķis ir nodrošināt profesionālās kvalifikācijas ieguves iespējas notiesātajiem ieslodzījuma vietās, izveidojot darba tirgus prasībām atbilstošu mācību infrastruktūru tādām mācību programmām, kas atbilst tautsaimniecības darba tirgus pieprasījumam un ieslodzīto interesēm, iespējām un vajadzībām, nepārsniedz vienu mācību gadu, ir akreditētas un neuzstāda nosacījumus par izglītojamo iepriekšēju izglītību. Plānots, ka projekta īstenošana ilgs līdz 2011. gada 30. jūnijam. Projekta īstenošanas gaitā astoņās ieslodzījuma vietās – Šķirotavas cietumā, Brasas cietumā, Centrālcietumā, Iļģuciema cietumā, Jelgavas cietumā, Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, Daugavgrīvas cietumā un Valmieras cietumā – tiks veikta mācību telpu un palīgtelpu izveide vai pielāgošana, iekārtošana, kā arī mācību iekārtu, tehnoloģiju, elektroniskās apmācības materiālu, mēbeļu u.c. iegāde un uzstādīšana. Profesionālo kvalifikāciju varēs iegūt dažādās profesijās: drēbnieks, metinātājs, elektromontieris, mūrnieks, galdnieks, informācijas ievadīšanas operators, pavārs u.c. Aktivitātes ietvaros atbalstu saņems gan notiesātie ieslodzījuma vietās, gan ieslodzījuma vietās strādājošie pedagogi, jo mācībspēkiem būs nodrošināta apmācība par jaunajām iekārtām un tehnoloģijām. (VIAA)

Valsts policija sākusi pārbaudi par notikušo nesankcionēto protesta akciju Bauskā, kad iedzīvotāji bloķēja abus pilsētas tiltus, apstiprināja iekšlietu ministre Linda Mūrniece. 31. augustā iedzīvotāji protestēja pret Bauskas slimnīcas pārveidošanu par aprūpes slimnīcu. Pārbaudes gaitā plānots noskaidrot, kas organizēja nepieteikto protestu. Patlaban nav prognozējams, cik ilgā laikā pārbaude varētu tikt pabeigta. (pēc LETA/TVNET)

05-09-2009
Trūcīgo cilvēku veselības aprūpei tā sauktā "sociālā drošības spilvena" ietvaros līdz gada beigām plānots atvēlēt 8,2 miljonus latu, lai nodrošinātu medikamentu kompensāciju trūcīgajām personām 25% vai 50% apmērā, ar nosacījumu, ka cilvēks kā līdzmaksājumu būs gada laikā samaksājis 50 latus,- Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas biedru sapulcē sacīja Veselības ministre B. Rozentāle. Viņa norādīja, ka nākamajā gadā trūcīgo personu statusam varētu atbilst ap 240 000 valsts iedzīvotāju. Trūcīgās personas statuss ir noteikts likumdošanā. (pēc LETA)

04-09-2009
"Turpmāk maksāsim par narkomānu uzturēšanu cietumos, nevis ārstēšanu." Kalvis Bormanis, TVNET. Atšķirībā no citām veselības aprūpes nozarēm, samazinājums narkoloģijas nozarē ir ļoti dramatisks. Kopš 1. septembra slēgts Rindzeles rehabilitācijas centrs, savukārt Rīgas psihiatriskajam un narkoloģijas centram finansējums ir tikpat kā beidzies un šobrīd naudas pietiek vien divu pacientu uzturēšanai. Rindzeles rehabilitācijas centra gada izmaksas ir vien 100 000 latu, savukārt Rīgas narkomānijas slimnieku rehabilitācijas centram nepieciešami 80 000. "Līdz šim bija iespējams aprūpēt 15 cilvēkus, bet par finansējumu, kas mums piešķirts, šobrīd var izārstēt divarpus pacientus,"- skaidro Rīgas psihiatriskā un narkoloģijas centras rehabilitācijas nodaļas vadītāja Ingrīda Pavasare. "Tā ir ļoti liela kļūda,"- uzskata narkoloģijas eksperts Jānis Strazdiņš. "Mēs maksāsim daudz vairāk par šo narkomānu uzturēšanu cietumos, nekā viņu ārstēšanu. Notiks laupīšanas un tiks pastrādāti dažādi noziegumus, lai tiktu pie kārtējās devas." "Šādi centri bija vienīgā iespēja, kā atgriezt šos cilvēkus atpakaļ dzīvē, jo viss noslēpums narkomānu rehabilitācijā slēpjas kolektīvajā ārstēšanā - pacienti iedarbojas viens uz otru un rehabilitācijas process paātrinās,"- skaidro Strazdiņš. "Mēs pazaudēsim šos slimniekus un speciālistus un paies gadi, kamēr tiks izveidotas jaunas iestādes." (www.tvnet.lv)
Runā praktiķis: sociālās darbinieces personām ar atkarības problēmām L. Piļinas referāts „Sociālais darbs ar klientiem ar atkarības problēmām” šeit>>>

Tiesībsargājošām iestādēm pārbaudei ir nodota informācija par Sabiedrības veselības aģentūras iespējamiem pārkāpumiem, tērējot valsts budžeta naudu. Pašlaik jau likvidētā aģentūra jau taupības laikā šķērdējusies ar valsts naudu, šādu secinājumu izdarījusi veselības ministre Baiba Rozentāle. Pilns raksts atrodams saitē http://zinas.nra.lv/latvija/1538-aizdomas-par-naudas-skerdesanu-sabiedribas-veselibas-agentura.htm

Veselības ministres B. Rozentāles prioritāte ierobežotajos finanšu apstākļos ir gādāt, lai pacientiem tiktu nodrošināta neatliekamā medicīniskā palīdzība līdz slimnīcai un slimnīcā, tāpēc tiks pārdalīts budžeta finansējums palīdzības nodrošināšanai. (www.delfi.lv)

03-09-2009
Cilvēkiem ar 2.grupas invaliditāti un cilvēku ar 1.grupas invaliditāti un bērniem ar invaliditāti pavadošajām personām joprojām ir spēkā iepriekšējie atvieglojumi braukšanā ar sabiedrisko transportu. Š.g. 2.septembrī Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē tika apspriesti jautājumi par Ministru kabineta 04.08.2009. noteikumu Nr.872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 2.2.punktu un 15.punktu. Informācijas izklāstu lasiet saitē http://www.sustento.lv/resource/show/528

No 28. līdz 31. augustam Latvijā, Svētciemā, notika XIV Baltijas Pozitīvās Sadraudzības sammits. Tajā tika uzklausīta un apspriesta situācija HIV/AIDS jomā, kāda tā izveidojusies Baltijas valstīs. Apspriešanas rezultātā tika pieņemta Pozīcijas vēstule, kas adresēta Baltijas valstu Prezidentiem, Parlamentiem,  valdībām, kā arī starptautiskām organizācijām un fondiem. Pamatojoties uz šo Pozīcijas vēstuli, katra valsts varēs konkretizēt savas vajadzības, kuras tiks adresētas cilvēkiem, kas pieņem lēmumus šajās valstīs. Pozīcijas vēstule pēc tās pārtulkošanas angļu un nacionālajās valodās tiks nogādāta adresātiem.
Baltijas Pozitīvās Sadraudzības Pozīcijas vēstule:
„Mēs, 10 nevalstisko organizāciju, strādājošu HIV/AIDS jomā, pārstāvji, kas sapulcējušies Baltijas Pozitīvās Sadraudzības XIV sammitā, vēršamies pie Jums. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi pievērst Jūsu uzmanību pašreizējai situācijai mūsu valstīs un paužam savu pozīciju par to, kas Baltijas valstīs krīzes apstākļos notiek ar HIV/AIDS profilaksi un ārstēšanu. Ekonomiskā krīze nedrīkst kļūt par iemeslu tam, lai pasliktinātos to cilvēku, kuri dzīvo ar HIV, veselība un samazinātos medicīnas pakalpojumu pieejamība šiem cilvēkiem. HIV izplatība mūsu valstīs var kļūt nekontrolējama, ja netiks veikti sekojošie pasākumi:
1. Profilakses programmām riska grupās (ieskaitot kaitējuma mazināšanas programmas) jākļūst par prioritāti, jo HIV profilakse izmaksā daudz lētāk nekā HIV infekcijas ārstēšana un cīņa ar tās sekām.
2. HIV infekcijas ārstēšana jānozīmē vadoties vienīgi pēc medicīniskiem rādītājiem, balstoties uz Eiropas reģiona Pasaules Veselības Aizsardzības Organizācijas Klīniskajiem protokoliem, jo HIV infekcijas ārstēšana ir arī labākā profilakse.
3. Radīt apstākļus integrētu, uz pacientu vērstu pakalpojumu darbībai, lai maksimāli efektīvi izmantotu esošos resursus.
4. Sakarā ar to, ka valstu iekšējie pieejamie resursi ir samazinājušies, vērsties pie starptautiskām struktūrām un fondiem ar lūgumu finansiāli atbalstīt cilvēku, dzīvojošu ar HIV, profilakses, ārstēšanas, kopšanas un atbalsta programmas.
5. Iekļaut likumos par pašvaldībām pienākumu mazināt HIV infekcijas izplatību to teritorijās kā valstisku funkciju.
No savas puses mēs esam gatavi sniegt valstīm atbalstu profilakses, ārstēšanas un kopšanas jautājumos. Mēs esam gatavi kopā ar valsts struktūrām piedalīties ARV preparātu cenu veidošanā ar mērķi samazināt to izmaksas mūsu valstīs.”
Parakstījušies sekojošu organizāciju pārstāvji: Lietuvos Pozityvųjų Grupe, Pozityvus Gyvenimas, Demetra, Convictus Eesti, ESPO Ühing, Eesti HIV positiivsete võrgustik, Apvienība HIV.LV, AGIHAS, DIA+LOGS, Феникс Плюс

Latvijas zinātnieki Francijā starptautiskā konferencē par B hepatīta vīrusu prezentēja pētījumu, kā rezultātā izdevies izveidot cilvēka aknu šūnām līdzīgu šūnu kultūru no cilvēka cilmes šūnām, kura inficējas ar hepatīta B vīrusu. Līdz šim nevienam tas vēl nebija izdevies, tāpēc jau šobrīd ir starptautiskas zinātnieku grupas, kas izteikušas interesi par iespējamo sadarbību, jo Latvijas zinātnieku jaunais atklājums ļaus noskaidrot par infekciju atbildīgos mehānismus un izveidot jaunas aizsardzības metodes pret B hepatīta vīrusu. Pētījumu veica Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs sadarbībā ar SIA "Cilmes šūnu tehnoloģijas" Izglītības un zinātnes ministrijas administrētās Tirgus orientēto pētījumu programmas īstenotajā projektā "Cilvēka mezenhimālo cilmes šūnu diferenciācijas optimizācija par in vitro hepatocītu sistēmu". B hepatīta vīruss ir nopietna pataloģija, par kuras izraisīšanu atbildīgais receptors joprojām nav zināms. (2009 International Meeting: The Molecular Biology of Hepatitis B Viruses; Francija, 2009.g. 30.08 - 02.09; IZM)

Divās lielākajās Latīņamerikas valstīs ir notikušas izmaiņas sodu politikā pret narkotiku lietotājiem. Meksikā ir atļauta neliela narkotisko vielu daudzuma glabāšana - ir atļauts glabāt un transportēt 2 gramus opija, 50 miligramus heroīna, 5 gramus marihuānas, 500 miligramus kokaīna, 40 miligramus metamfitamīnu un 0,015 miligrama LSD; bet Argentīnā aizliegums lietot marihuānu atzīts par nekonstitucionālu. Tagad Meksikā kriminālvajāšanai tiks pakļautas tikai tās personas, pie kurām atrastie narkotiku daudzumi pārsniegs noteiktās normas. Attiecībā uz cilvēkiem, kas ir aizturēti ar likumā noteikto narkotiku daudzumu personīgai lietošanai, tiks piemēroti profilaktiska rakstura pasākumi. Tas ir, viņiem piedāvās brīvprātīgu, bezmaksas ārstēšanos no narkotiku atkarības. Ja viens un tas pats cilvēks būs aizturēts trīs reizes, viņam piemēros piespiedu ārstēšanu. Argentīnas Augstākā tiesa nolēma, ka kriminālvajāšana par marihuānas lietošanu ir pretrunā ar valsts konstitūciju. „Katram pilngadīgajam ir tiesības izvēlēties savu dzīvesveidu bez jebkādas iejaukšanās no valsts puses”, - teikts tiesas lēmumā.

02-09-2009
Valsts Kanceleja informē, ka nevalstisko organizāciju tikšanās ar Ministru Prezidentu Valdi Dombrovski notiks 2009. gada 7. oktobrī plkst. 10.00

Sorosa fonds – Latvija (SFL) piešķīris 24 000 tūkstošus eiro (16 867 latu) Jaunatnes programmas projektu konkursam „Veidoju savu Latviju”, lai atbalstītu Latvijas jauniešu NVO sociālo un pilsonisko līdzdalību. Plašāka informācija un pieteikšanas kārtība saitē http://www.rpr.gov.lv/esfondi/index.php?id=41&lid=601&fonts=3

Neņemot vērā to, ka no 1. septembra Aizkraukles slimnīca ir aprūpes slimnīcas statusā, kas nozīmē, ka slimnīca vairs nesniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību, šodien slimnīcā tika pārkāpta valstī noteiktā kārtība un tika izglābta trīs bērnu māmiņas dzīvība, informēja slimnīcas valdes priekšsēdētāja Alīda Vāne. Kā skaidroja Vāne, praktiski slimnīcai šodien bija jāizlemj - vai nu pildīt noteikumus, vai arī glābt cilvēka dzīvību. Vienā gadījumā tiktu pārkāpta ārsta ētika, otrā - valstī noteiktā kārtība, taču ārsti lēma par labu cilvēka dzīvībai. Pilnu LETA ziņu lasiet saitē http://www.delfi.lv/news/national/novadi/parkapjot-noteikumus-aizkraukles-slimnica.d?id=26603365

01-09-2009
Likvidētas ar 01. septembri Sabiedrības veselības aģentūras (SVA) mājas lapa kā arhīvs būs pieejama Veselības inspekcijas mājas lapā www.vi.gov.lv
Ar Sabiedrības veselības aģentūras mājas lapas arhīvu iespējams iepazīties interneta adresē http://sva.vi.gov.lv

Vēl daudz neskaidrību, kā pēc 01. septembra tiks organizēta veselības aprūpe. Izsmeļošu rakstu par šo tēmu lasiet saitē http://www.delfi.lv/news/comment/comment/slimnicas---arvien-talak-aizvien-no-pacientiem.d?id=26534727 Ar 2009. gada 01. septembri:
Ja gadījusies trauma, radusies pēkšņa saslimšana vai saasinājusies hroniska slimība
, bet ģimenes ārsts vai dežūrārsts nebūs pieejams un slimnieks pēc palīdzības vērsīsies slimnīcas uzņemšanas nodaļā, tur sniegtos ambulatoros pakalpojumus apmaksās valsts.
Turpmāk ģimenes ārstiem, kuru aprūpē ir vairāk nekā 1000 pacientu, agrāko 20 stundu vietā būs jāstrādā ne mazāk kā 25 stundas nedēļā. Ārstam prakses vietā vismaz vienu dienu nedēļā būs jāsāk pieņemt ne vēlāk kā astoņos no rīta un vismaz vienu dienu nedēļā darbs jābeidz ne agrāk kā pulksten septiņos vakarā, kā arī jākonsultē pacienti vismaz vienu sestdienu mēnesī ne mazāk kā četras stundas.
Valsts apmaksātu veselības aprūpi mājās varēs saņemt cilvēki, kuri izrakstīti no slimnīcas pēc operācijas, ar tuberkulozi slimojoši HIV/AIDS pacienti, kā arī slimnieki ar vairākām paliatīvās aprūpes diagnozēm.
Par problēmām, kas kavē saņemt veselības aprūpi, iedzīvotājus aicina zvanīt pa Veselības ministrijas informatīvo tālruni: 67876104 darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00. Citā laikā informāciju var atstāt automātiskajā atbildētājā.

No šodienas par aprūpes iestādēm pārtop deviņas slimnīcas – Aizkrauklē, Alūksnē, Bauskā, Krāslavā, Ludzā, Saldū, Talsos, kā arī 2. slimnīca Rīgā un Rīgas rajona slimnīca. Un praktiski visur Neatkarīgajai atbild – saprotam, ka reformas jāveic, taču ne tādā veidā. Pilns raksts saitē http://www.nra.lv/zinas/29082-neapmierinatiba-ar-slimnicu-slegsanu-briest-ari-citviet.htm
Pretim vienkāršiem Bauskas iedzīvotājiem, kuri protestēja pret pilsētā vienīgās slimnīcas slēgšanu, stājās līdz zobiem apbruņota specvienība, kas piketētājus piespieda atkāpties. Pilns raksts saitē http://www.nra.lv/zinas/29083-ar-specvienibu-pret-iedzivotajiem.htm
Veselības ministrei Baibai Rozentālei, nevis policijas specvienībai bija jābūt Bauskā un jāskaidro iedzīvotājiem Veselības ministrijas pieņemtie lēmumi, uzskata Valsts prezidents Valdis Zatlers. Kā informēja prezidenta preses sekretāre Ilze Rassa, Zatlers ir kritisks pret Veselības ministrijas darbu, jo uzskata ka ir nepieņemami, ka ministrija nav pietiekami skaidrojusi Bauskas iedzīvotājiem, kā veselības reforma ietekmēs Bauskas slimnīcas turpmāko darbību. (pēc LETA)
Veselības nozares vadība ir bezatbildīga, komentējot notikumus Bauskā, kur iedzīvotāji protestēja pret slimnīcas slēgšanu, sacījis premjers V. Dombrovskis. "Vakardienas notikumi Bauskā ir apliecinājums tam, kā bezatbildīga nozares vadība nostāda cilvēkus pret valsti un politiķiem. Veselības ministrei Baibai Rozentālei bija jādodas uz Bausku un jāskaidro situācija pilsētas iedzīvotājiem, nevis jāmeklē atbildīgie koalīcijas partneru vidū, labi zinot, ka grozījumus valsts budžetā, kas samazināja finansējumu visām nozarēm, atbalstīja visas koalīciju pārstāvošās partijas," sacījis premjers. Kā uzsvērts Dombrovska paziņojumā, veselības ministre, norādot uz to, ka par veselības aprūpē notiekošo ir atbildīgi tikai divi valdības pārstāvji - Ministru prezidents un Finanšu ministrs, ir nepārprotami maldinājusi sabiedrību. (pēc TVNET)