Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem (AGIHAS)+371 20207737 (ik dienu pl. 9 - 21)
agihas.lv@inbox.lv

 
   

Informācija sabiedrībai
Apskatīt komentārus (0)


20.02.2011


Pārpublicējums no www.gsk.lv


1. Biedrībai ‘’Atbalsta grupa Inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem – AGIHAS’’
Biedrība ‘’Atbalsta grupa Inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem – AGIHAS’’ darbojas, lai aizstāvētu savu biedru intereses, kā arī pārstāv visu pacientu, kuri cieš no HIV un AIDS, intereses. GSK sadarbojas ar AGIHAS kopš 1998.gada. 2010. gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu AGIHAS ziedojuma veidā 1 200 Ls apmērā par 2011. gadu. Mūsu atbalsts veido aptuveni 11,45% no AGIHAS gada kopējiem ienākumiem.


2. Latvijas Astmas un alerģijas biedrībai
Latvijas Astmas un alerģijas biedrība ir nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir aizstāvēt astmas un alerģijas slimnieku intereses, informēt par slimības profilaksi, ārstēšanas un rehabilitācijas iespējām. GSK sadarbojas ar Astmas un alerģijas biedrību kopš 1990. gada. 2010. gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu Astmas un alerģijas biedrībai 500 Ls apmērā ziedojuma veidā. Mūsu finansējums veido aptuveni 6,52% no Astmas biedrības gada kopējiem ienākumiem.


3. Latvijas Diabēta asociācijai
Latvijas Diabēta asociācija ir nevalstiska sabiedriska organizācija, kas apvieno cukura diabēta pacientus, medicīnas darbiniekus un visus labas gribas cilvēkus, kuri atbalsta diabēta pacientus un vēlas uzlabot diabēta pacientu aprūpi Latvijā. GSK sadarbojas ar Diabēta asociāciju kopš 2000. gada. 2010. gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu Diabēta asociācijai ziedojuma veidā 500 Ls apmērā. Mūsu finansējums veido aptuveni 5% no Diabēta asociācijas gada kopējiem ienākumiem.


4. Latvijas Diabēta federācijai
Latvijas Diabēta federācija ir pacientu organizācija, kas sniedz atbalstu pacientiem, kuri cieš no diabēta. Federācijas darbības mērķi ir palielināt sabiedrības izpratni par diabētu un ar to saistītām ikdienas problēmām, sekmēt diabēta apmācību, dodot prasmi un iespēju cilvēkiem ar diabētu saglabāt veselību, labu dzīves kvalitāti un psihoemocionālo pašsajūtu, veicināt ar diabētu saistītu jautājumu risināšanu sabiedrībā. GSK sadarbojas ar Diabēta federāciju kopš 2006. gada. 2010.gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu Diabēta federācijai ziedojuma veidā 300 Ls apmērā. Mūsu finansējums veido aptuveni 5.4% no Diabēta federācijas gada kopējiem ienākumiem.


5. Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijai ‘’Papardes zieds’’
Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija ‘’Papardes zieds’’ darbojas, lai tiktu īstenotas katra indivīda seksuālās un reproduktīvās tiesības un katram būtu pieejami kvalitatīvi pakalpojumi, un lai izvēle tiktu izdarīta, balstoties uz kvalitatīvu informāciju. GSK sadarbojas ar asociāciju ‘’Papardes zieds’’ kopš 2007. gada. 2010. gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu asociācijai ‘’Papardes zieds’’ ziedojuma veidā 1200 Ls apmērā par 2011.gadu. Mūsu finansējums veido aptuveni 0,5% no ‘’Papardes zieds’’ gada kopējiem ienākumiem.


6. Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijai ‘’SUSTENTO’’.
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija ‘’SUSTENTO’’ apvieno 32 dažādas organizācijas, kuru biedri ir vairāk kā 50 000 cilvēku ar invaliditāti vai ar hroniskām saslimšanām. GSK sadarbojas ar ‘’SUSTENTO’’ kopš 2006. gada. 2010. gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu ‘’SUSTENTO’’ 500 Ls apmērā projektam ‘’Atbalsts ‘’Aktivitātēm, kas vērstas uz organizācijas biedru veselības veicināšanu’’. Mūsu finansējums veido aptuveni 1,12% no ‘’SUSTENTO’’ gada kopējiem ienākumiem.


7. Apvienībai HIV.LV
Apvienības HIV.LV sastāvā ir 7 organizācijas, 20 privātpersonas, kā arī 23 atbalstītāju bez biedra juridiskā statusa un 3 partnerorganizācijas. GSK sadarbojas ar Apvienību HIV.LV kopš 2008. gada. 2010 gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu Apvienībai HIV.LV 1034 Ls apmērā treniņam ‘’Izdegšanas sindroms un spējas to vadīt’’ un vortāla uzturēšanai 2011.gadā. Mūsu finansējums veido aptuveni 7,09% no Apvienības HIV.LV gada kopējiem ienākumiem.


8. Latvijas Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrībai ‘’Dzīvības koks’’
Latvijas Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība ‘’Dzīvības koks’’ darbojas, lai uzlabotu sabiedrības izpratni par krūts vēža un citu onkoloģisko saslimšanu profilaksi un laicīgu ārstēšanu un iesaistītu pacientus un to piederīgos savu tiesību aizstāvībā. Dzīvības koks ir ‘’Europa Donna un Eiropas vēža pacientu koalīcijas biedrs. GSK sadarbojas ar biedrību ‘’Dzīvības koks’’ kopš 2008. gada. 2010. gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu biedrībai ‘’Dzīvības koks’’ 300 Ls apmērā par 2011.gadu. Mūsu finansējums veido aptuveni 1% no biedrības ‘’Dzīvības koks’’ gada kopējiem ienākumiem.

 
9. Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrībai
Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība (LKLSSB) darbojas, lai palīdzētu cilvēkiem, kuri slimo ar kaulu, locītavu un saistaudu slimībām, sadzīvot ar savu slimību, tos izglītojot un veicinot fiziskās un radošās aktivitātes. GSK sadarbojas ar LKLSSB nodaļām kopš 2007.gada. 2010.gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu LKLSSB projektam ‘’Atbalsts Pasaules Artrīta dienas semināram’’ 200 Ls apmērā. Mūsu finansējums veido aptuveni 25% no LKLSSB centrālās valdes un Rīgas nodaļas gada kopējiem ienākumiem.


10. Latviešu sieviešu-volontieru biedrībai ‘’VITA’’
Latvijas Sieviešu-volontieru biedrība ‘’VITA’’ ir krūts vēža pacientu atbalsta biedrība, kas apvieno un psiholoģiski palīdz visām tām sievietēm, kurām krūts vēža operācijas rezultātā ir izdarīta krūts amputācija. GSK sadarbojas ar ‘’VITA’’ kopš 2006.gada. 2010. gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu ‘’VITA’’ 100 Ls ziedojuma veidā. Mūsu finansējums veido aptuveni 25% no ‘’VITA’’ gada kopējiem ienākumiem.

 

Sadarbības principi
Sadarbojoties ar pacientu grupām, mēs ievērojam nelokāmus caurskatāmības un ētikas standartus. Šīs sadarbības pamatprincipi ir savstarpēja uzticēšanās un cieņa. Mēs dibinām un veidojam šīs attiecības, ieguldot to ilgtspējā un efektivitātē, proti, veicinot pašu pacientu organizāciju uzticamību un neatkarību. Mūsu attiecības ar pacientu organizācijām nosaka GSK Ētikas kodekss un visi atbilstošie kā vietējie, tā Eiropas kodeksi un likumi.
-Nodrošināt pacientu organizāciju, to politiskās nostājas un rīcības neatkarību
-Jebkurai GSK sadarbībai ar pacientu organizāciju Eiropā jābūt publiskotai un caurskatāmai
-Jebkuras pacientu organizācijas un GSK jebkuru vienošanos balstīt savstarpējā cieņā un uzticībā
-GSK nedrīkst prasīt no pacientu organizācijām atbalstu zāļu lietošanas veicināšanai
-GSK nedrīkst izveidot pacientu organizācijas un/vai būt par pacientu organizācijas vienīgo sponsoru
-Dot priekšroku sadarbībai un finansējuma piešķīruma ilgtermiņā [2 – 3 gadu periodā]
-Sadarbībā ar pacientu organizācijām vienmēr ievērot vietējos likumus/noteikumus
-Ir pieņemami, ja GSK klīnisko līdzstrādnieku un/vai medicīnas personāls sadarbojas ar pacientu organizācijām, lai garantētu optimālu pacientu iekļaušanu klīniskajos pētījumos
 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA