Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
109585

2. nodaa atkal strd
Apskatt komentrus (0)


12.12.2019


Avots: RAKUS | Latvijas Infektoloijas centr atklj izremontts telpas smagu infekciju slimbu pacientu rstanai | https://www.aslimnica.lv/lv/jaunumi/latvijas-infektologijas-centra-atklaj-izremontetas-telpas-smagu-infekciju-slimibu-pacientu |
11. decembr Rgas Austrumu klnisks universittes slimncas stacionr Latvijas Infektoloijas centrs (LIC) tika svingi atkltas 2. nodaas izremontts telpas. aj noda rstjas pacienti ar pai smagm infekcijm, tostarp ar ar vrusa izraistu iegtu imndeficta sindromu.
Divstvu koka k, kas celta 1891. gad, pc slaven arhitekta Reinholda mlinga projekta, tagad ir veikti remontdarbi, tdjdi uzlabojot vides apstkus gan tur strdjoajiem mediiem, gan pacientiem, kas sirgst ar dadm smagi rstjamm infekciju slimbm. Austrumu slimncas valde im mrim piera kopsumm 51 705 (ieskaitot PVN) eiro finansjumu, kas ir slimncas investcija no pau iemumiem/ldzekiem.
Imants Paegltis, Austrumu slimncas valdes prieksdtjs: Uzskatm to par btisku ieguldjumu, lai maintu sabiedrbas konservatvos uzskatus attiecb uz infekciozo slimbu pacientiem, no savas puses uzlabojot rstans vides apstkus. Vienlaikus esam uzlabojui ar rstu un aprpes personla darba apstkus. eit strd profesionla komanda, kas ikdien sniedz pacientam labko iespjamo medicnisko paldzbu un aprpi. Vides apstku uzlaboana ir viens no faktoriem, kas vartu motivt msu medius turpint strdt un veikt o komplicto un smago darbu.
Profesore Baiba Rozentle, Latvijas Infektoloijas centra galven rste: Esam gandarti, ka Latvijas Infektoloijas centra teritorij atdzimst vsturiski nozmga ka, kas jau divus gadsimtus kalpo pacientu aprpei. Savulaik, 1937.gad, Kra Ulmaa rems atzina s leprozorija kas k turpmk neizmantojamas  nepiemrotas un nolietotas. Zmgi, ka spjam saglabt un atjaunot vsturisks telpas, k savdabgu msu gadsimta pievienoto vrtbu. pai juzsver eit strdjoa aprpes personla loma, kas sniedz pacientiem ne tikai ciepilnu medicnisko aprpi, bet ar psiholoisko atbalstu. eit strdjoie rsti un msas ir pieredzjui skaudru realitti. Vl pavisam nesen pagtn personla darba vide bija drma un neatbilstoa. Td aprpes personls ir pai gandarts par veiktajiem remontdarbiem un uzlabojumiem. Ieguvji bs visi  gan pacienti, gan medii.
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA