Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
62217

AIDS dienas-2015 konference
Apskatt komentrus (0)


25.11.2015


Avots: Biedrbas "DIA+LOGS" vstule, ko publicjam bez teksta redianas. 

Starptautisks AIDS dienas 2015 konference
2015. gada 2. decembr
HIV, tuberkulozes, C hepatta profilakses aktualittes
Eiropas Savienbas mja
Rga, Aspazijas bulvris 28, 2.stva Kamnzl.
Biedrba DIA+LOGS sadarbb ar nevalstiskajm organizcijm Apvienba HIV.LV un AGIHAS, Latvijas Platformu Attstbas Sadarbbai LAPAS un Izgltbas Attstbas Centrs organiz konferenci, atzmjot AIDS dienu. 
Apzinoties augsto HIV izplatbu Latvij, ir jmekl cei un jpielieto jaunks metodes infekciju slimbu izplatbas ierobeoan, tpc konferences gait uzklaussim dadu jomu specilistus, kas dalsies pieredz ar aktulko infekciju slimbu profilakses jom. HIV/AIDS nav tikai Latvijas problma, ms nedzvojam tikai sav st, notiek pastvga mijiedarbba starp valstm. Kas ir jaunkais pasaul un kda situcija ir msu kaimios HIV izplatb, ko nozm attstbas sadarbba un kpc t ir nozmga ar veselbas lauk, - ir tmas, ko apspriedsim konferenc.   
Aicinm Js piedalties un ldzdarboties msu konferences paskum!
Pieteikans (nepiecieama ierobeoto vietu skaita d) ldz piektdienai 27.11.2015, stot uz e-pastu: dialogs@diacentrs.lv  savu vrdu, uzvrdu, darba vietu un kontaktinfo, vai zvanot 67243101. 
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA