Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
109589

AIDS dienas aktualittes Dagd un Krslav
Apskatt komentrus (0)


10.12.2019


Avots: Krslava.lv | HIV neiro - tas attiecas ar uz Tevi! | Izgltba Informcija | https://www.kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/hiv-neskiro-tas-attiecas-ari-uz-teviAktivittes atbalsta LSK Krslavas, Dagdas un Aglonas komiteja un Nord Trondelag Rode Kors. |
Katru gadu 1. decembr tiek atzmta Pasaules AIDS diena. Cilvki vis pasaul apvienojas, lai paustu atbalstu HIV pozitviem cilvkiem. Pedagogi tika aicinti  izgltbas iestds novadt sekojos aktivittes kop ar 8.-9.klau skolniem: izsplt aktivitti Mti un patiesba. Biei msu attieksmi veido piemumi, nevis uz pierdjumiem balstta informcija. Balstot savu izvli vai uzvedbu uz mtiem, varam radt negatvas sekas savai veselbai. Zinot patiesbu, ms varam pasargt sevi un citus, pieemt izsvrtu lmumu un rkoties. Mti un patiesba, kas, iespjams, liks paraudzties uz HIV citdk; veikt intervijas skol starp vienaudiem un skolotjiem Kas ir HIV? K var inficties? Kur var veikt veselbas prbaudi? Kdu simptomu gadjum vajadztu veikt HIV testu.
Skolni varja izdomt jautjumus par tmu un intervt skol, uz ielas garmgjjus un ttl. Tad informciju vajadzja apkopot un izdart secinjumus. Galarezultt  varja veidot kolu  bukletu/skrejlapiu Sarg sevi un esi tolerants pret citiem!. Bukletus vajadzja izveidot tdus, lai tie nodertu savu vienaudu izgltoanai.
Dagdas vidusskol 3.vietas ieguvji ir 9.a klases skolni: Lga  Beitne, Armands Danievis, Raivis  Kuzecovs, Anelika Gribute, Agnese  Titova, Viola Grundne, Anna Andne; 2.vietas ieguvji ir 9.a klases skolnieces Kristne Mihailova, Kristna Kuzmina, Laura Skorodihina, Valrija Mihejeva, Jana Antonova. Pateicba par dalbu 9.b klases skolniem Andrim Vorobjovam un Reinim Vigulim. Paldies par atsaucbu Dagdas vidusskolas bioloijas skolotjai Dinai Kiseovai!
Paldies par pai lielo aktivitti Krslavas Varavksnes vidusskolas skolniem un viu skolotjai Evai Bojarukai!
Bukleta un plakta izveidoan 1.vieta ir 9.a  klases skolniecm Petkeviai Ligitai un Rukmanei Samantai, 2.vieta Klemenam Krianovskim un Aleksandrai  Soroinai.  
Nomincij Instalcija - Slikta  draudzba 1.vieta ir 9.b klases skolniem: Avoti Igors, Bohne Ilona, ievskis Vadims, Deisova Anastasija, Dzirko Andris, Kostjukevia Sandra, Kuprevia Laura, Maslovska Aleksa, Simanovia Samanta, Vojeckis Aleksandrs, Voznovia Marika. 
Nomincij Video-flemobs (Ms - pret  Aids) 1.vieta ir 8.c klases skolniem: Aganovskis Danila,Balabanova Arina, Belevia Dana, Bricis Ivars, Juka Aleksandrs, Nikitina Beta, Ostrovskis rnis, Rabatjago Santis, Sebes Aigars, Zinkevia Jeizaveta un 12.a klases  skolniece  Alna  Niitina.
Plakta  postera veidoan 3.vieta ir 8 b.klases skolniem: Andne Ksenija, Berestnevs Maksims, ursina Karna, Karole Elizaveta, Lukaevis Eduards, Lukaonoks Ilja, Pantelejenko Daniils, Petrovska Renta, Petunovs Kirils, Pimanova Jevgeija, Pleiko - Iiks ikita, idlovskis Arnis, Troenko ikita, Umbrako Ainrs.  
Droi var apgalvot, ka  daudzi konkursa dalbnieki spj aptaujt savus vienaudus, izdart secinjumus, prvalda informcijas tehnoloijas, kas ir jau mazs pakpiens uz kompetenu pieejas mcbu satur realizanu.
Dai  secinjumi: 12. klases skolniem ir augstkas zinanas par HIV un AIDS, jo viiem bija veselbas mcba un prsvar viiem ir pareizas atbildes (tdi ir secinjumi no aptaujm).
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA