Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
41063

Ar HIV inficto cilvku vidjais dzves ilgums ir aptuveni 70 gadu
Apskatt komentrus (2)


20.12.2013


Ameriku zintnieki paziojui, ka HIV vairs nenozm nves spriedumu, k tas btu bijis iepriek. Cilvku, kas regulri lieto antiretrovrusu terapiju, dzves ilgums praktiski neatiras no vidj statistisk rdtja.
Jaun ptjuma rezultti rda, ka ar HIV inficto cilvku vidjais dzves ilgums ir aptuveni 70 gadu, kas tuvojas ASV iedzvotju vidjiem dzvildzes rdtjiem. Tau o cilvku vidjais dzves ilgums ir sks, ja vii injic narkotikas, k ar afroameriku vid, raksta Daily Mail.
Ptjuma rezulttus ieguva, balstoties uz datiem par mirstbas lmeni divtkstoo gadu skum - vid. aj ptjum piedaljs ap 23000 cilvku, kas saem antiretrovrusu terapiju, un t sastv vismaz no trs antiretrovrusu prepartu kombincijas, kuri oti iedarbgi nomc vrusu un aptur HIV infekciujas progresanu.
Izmaias HIV inficto dzves ilgum laika posm no 2000. gada ldz 2007. gadam tika vrttas, emot vr socili demogrfiskos un klniskos aspektus, piemram, narkotiku lietoanu un imnnu vidjo skaitu.
Nesen  atsevia ptjumu gait ujorkas zintnieku grupai, izmantojot jaudgas radicijas devas (gudro radioaktvo bumbu), izdevs sasniegt efektvu rezulttu cai ar HIV. Zintnieki aizvadtaj ned pazioja, ka pacientiem, kuriem pielietoja antiretrovrusu prepartu un radioaktv starojuma kombinciju, rstanas rezultti bija daudz efektvki, un HIV praktiski gandrz nevarja konstatt organism.
Radioaktvs antivielas tpat spja izncint ievrojamu daudzumu HIV infictu nu galvas smadzens, nodarot minimlu kaitjumu smadzeu deliktiem rajoniem.
(Avots:
http://therussiantimes.com/news/8217.html) 
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA