Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
41129

Bldans ar vakcnu
Apskatt komentrus (0)


27.12.2013


K zio laikraksts New York Post, vi trua serumam pievienoja cilvka asiu paraugu ar HIV antivielm. Tdjdi profesors ieguva mngu efektu, ka ar trua seruma paldzbu iespjams izstrdt aizsardzbas mehnismu cai ar HIV.
Mintie ptjuma dati bija publicti dados zintniskos urnlos laika posm no 2010. gada ldz 2012. gadam un pievrsa plaa zintnieku loka uzmanbu. Dongs Paijs Hans un via komanda sama no valdbas iespaidgu finansilu grantu. Vlk atkljs, ka profesora padotie zinjui par to, ka ptjuma rezultti ir falsificti. Tomr vii turpinja glabt noslpumu.
Krpana atkljs, kad citu valstu zintnieki minja atkrtot ptjumu. Viiem nekas nesanca. Ameriku profesoram ncs atzt, ka vi apkrpis zintnieku vidi, un vajadzja atkpties.
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA