Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
75134

Dr. Apinis: C hepatts un asins prlieana 100% drobas asins prlieanai nebs nekad
Apskatt komentrus (0)


19.12.2016


Lasiet pilnu rakstu Laiks prstt laistties ar asinm Dr. P. Apia mjaslap 
<... Asins prlieana nav panaceja
Asins produktu prlieana Latvij ir tik ikdienia pardba, ka par to nemdz diskutt, un lej eritroctus pacientiem, kam hemoglobna lmenis ir zemks par 10 g%, bet saldtu plazmu visiem, kam ir iespjami recanas traucjumi. Tiesa, pdjo 3040 gadu laik uzskati par asins produktu prlieanas efektivitti, ts indikcijm un bstambu ir radikli mainjuies. Pasaul ik gadu prlej aptuveni 85 miljonus eritroctu masas, dieml transfzija lielkoties notiek, pamatojoties uz neskaidriem, izplduiem piemumiem un tradcijm, emocijm un ticbu. Padomju Savienbas medicna bija bvta uz kara medicnas pamatiem, un asins transfzija bija neatemama kara medicnas sastvdaa. Jteic, ka fakts, ka Pauls Stradi stvjis pie Krievijas hemotransfzijas pua, noteicis principu, ka hemotransfzija k metode Latvij nav tikusi apaubta. Tiesa, bijuas lekcijas Latvijas rstu biedrbas starpdisciplinrajs konferencs, bijis izcils Ivara Krastia raksts urnl Latvijas rsts par nepiecieambu prvrtt laistanos ar asinm, bet asins prlieana palikusi glorifict status gan rstiem, gan pacientiem.
Asinis un asins produkti nav nekaitgi, asins un eritroctu masas prlieana palielina gan mirstbu, gan saslimstbu, palielina vrusu un bakterilu infekciju komplikcijas, rada sirds un smadzeu ishmiskus trombotiskus notikumus. Daus transfzijas riskus nosaka prlejamo asins produktu vecums  uzglabjot eritrocti tiek bojti, skas hemolze, eritrocti nespj prvietoties pa kapilriem, un kapilrus nosprosto trombi  labk, ja d, sliktk  ja smadzens vai plaus.
No asins prlieanas mirst vis pasaul, daudz un biei. Parasti nvi noraksta uz pamatslimbu. ...>
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA