Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   

Dzve ar HIV - savdka, bet vai mazk vrtga?
03.12.2013


Ldz ar HIV diagnozi dzve nav beigusies, pat ja t liekas, savm acm ieraugot testa rezulttu. Tu esi tds pats cilvks, k biji tas pats augums un t pati dvsele. Protams, fakts, ka tagad esi HIV-pozitvs, ir pietiekami okjos, jo is ir tds notikums, ko neesi piedzvojis agrk un nepiedzvosi vairs nekad pilnb izrstties nav iespjams. Bet Tu esi cilvks, un cilvki ir oti pielgoties spjgas btnes, izdzvo visgrtkajos apstkos tda ir msu daba. J, dzve tagad bs mainjusies, bet pati dzve ar ir nemitgas prmaias, biei vien nebt ne ts labks. Tu vienkri izdarsi visu, lai pielgotos jaunajiem apstkiem un baudtu dzvi tlk. Tev noteikti ir spks, lai sadzvotu ar HIV! Lasiet pilnu rakstu sait http://www.diacentrs.lv/?aktualittes/dzve-ar-hiv-savdka-bet-vai-mazk-vrtga.html 
 
      Atpaka