Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
107526

HIV/AIDS izplatba Gruzij
Apskatt komentrus (0)


11.08.2019


Avots: | HIV/AIDS izplatba Gruzij | აივ ინფექცია/შიდსის გავრცელება საქართველოში | https://aidscenter.ge/epidsituation_geo.html |
Kop 1989. gada Gruzij reistrti 7803 HIV-pozitvi cilvki, rakstts ziojum, kas publicts AIDS centra vietn. No tiem 5854 ir vriei, bet sievietes  1949. Vairums pacientu ir vecum no 29 ldz 40 gadiem. AIDS stadij reistrti 4150 (53,2%) pacientu, mirui 1579 (20,2%) cilvki. 4978 (77,1%) pacienti (taj skait 553 Abhzij) saem ARV-terapiju. HIV nodoanas cei: heteroseksulie kontakti  47,3%, homo- un biseksulie kontakti  11,3%, narkotiku ieircinana vns  38,9%. Kop 2019. gada skuma reistrti 369 jauni HIV inficans gadjumi. HIV/AIDS tests un pavado konsultcija Gruzijas pilsoiem ir bez maksas un anonmi.
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA