Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
107872

Holesterns nav kaitnieks, ja t lmenis asins ir normls
Apskatt komentrus (0)


08.09.2019


Lasiet pilnu rakstu (ar par insultu) NRA.lv: Insults un augsts holesterns  viens no galvenajiem invalidittes iemesliem pasaul | https://nra.lv/veseliba/291193-insults-un-augsts-holesterins-viens-no-galvenajiem-invaliditates-iemesliem-pasaule.htm |

<... Holesterns
Holesterns ir apvts ar daudz mtiem. To uzskata par kaitgu veselbai un pat nvjou. Tau t glui nav, uzsver rste. Holesterns ir taukviela, kas organismam nepiecieama, t ir neatemama nu apvalka sastvdaa, no holesterna veidojas ultsskbes, dai hormoni, holesterns vajadzgs, ar lai sinteztos D vitamns. Par draudu veselbai holesterns kst tikai tad, kad t lmenis asins ir prk augsts.
Vl viens mts - ka nevajag st treknumus, tad holesterna asins nebs. J, uzturam ir nozme, tau jem vr, ka lielk daa (apmram 80 %) cilvka organism eso holesterna sintezjas akns. Td, pat ja holesterns no uztura tiek izslgts pilnb, t lmenis joprojm var bt paaugstints. Kad rsts izvrt taukvielu vielmaiu, tiek analizti etru radtju (lipdu jeb taukvielu) lmenis asins. Ttad - kopjais holesterns, triglicerdi, augsta blvuma lipoprotenu holesterns (ABLH) un zema blvuma lipoprotenu holesterns (ZBLH). Pdjais ir tas lielais kaitnieks. Proti, oti zema blvuma lipoprotenus sintez aknas un tie transport taukus no aknm uz prjo organismu. ZBLH sastv gandrz tikai no holesterna. Ja o daiu ir daudz un cilvkam ir citi riska faktori, zema blvuma holesterns sk izgulsnties sirds, smadzeu un cits artrijs - attsts slimba, ko sauc par aterosklerozi - artriju iekaisums ar holesterna uzkranos. Atkarb no t, kurs artrijs ateroskleroze veidojas, t var izpausties k miokarda infarkts (sirds muskua kdas daas pka atmirana), stenokardija (spes sird pie slodzm), insults (paralze) un mijkliboana (spes kjs staigjot).
Savukrt augsta blvuma lipoprotens ir labais spltjs taukvielu vielmai - tas transport holesternu no visiem audiem uz aknm, spj to aiznest ar prom no asinsvadiem, tos pat mazliet attrot. Ir pierdts, ka ar zemku ABLH (vrieiem < 1,0 mmol/l un sievietm < 1,2 mmol/l) ir augstks sirds slimbu un galvas smadzeu insulta risks. Jo augstks ir labais holesterns, jo lielkas organisma aizsargspjas pret aterosklerozi. Td, ja ABLH ir zems, jcenas to paaugstint ar dabiskiem veselga dzvesveida paskumiem - regulrm fiziskm aktivittm un veselgu uzturu, it pai taj mazinot saldumus un citus tros oghidrtus. Tau, ja slikt zema blvuma lipoprotenu holesterna lmenis ir jau tik augsts, ka draud ar nopietnm veselbas problmm un ar dzvesveida maiu vien to nav iespjams kontrolt, tad nepiecieama rstana ar medikamentiem. Ir svargi pankt pc iespjas zemku ZBLH lmeni asins, lai neaizaugtu artrijas. Msdiens efektvks zles, kas regul holesterna vielmaiu, ir statni. Pierdts, ka holesterna lmea pazeminans o zu ietekm samazina trombu insulta risku par 25 %. Statni ar rst artriju sienias. ...>
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA