Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
107062

Jauns reistrs
30.06.2019


No 1. jlija tiks nodrointa iespja ne tikai izzint HIV/AIDS epidemioloisks patnbas un atbilstoi plnot profilakses paskumus, bet ar izsekot katra slimbas gadjuma norisei un rstanai, izvrtt rstanas rezulttus un efektivitti, ldz ar to sniedzot iespju analizt, novrtt ieguldtos resursus un tos attiecgi plnot mrtiecgk un preczk. Lasiet vairk>>>
 
      Atpaka