Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
109727

ekavas HIV profilakses programma turpins darbu
23.12.2019


odien ekavas novada Pavaldbas aentra „ekavas socils aprpes centrs” un Biedrba "Apvienba HIV.LV" parakstja Lgumu Nr. 1-8.2/19/21 par HIV profilakses pakalpojuma „Kaitjuma mazinana” nodroinanu narkotisko vielu lietotjiem un to kontaktpersonm, k ar augst inficanas ar HIV riskam pakautajm iedzvotju grupm un HIV-pozitviem cilvekiem ekavas novada administratvaj teritorij 2020. gad.
 
      Atpaka