Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
106889

Krievi ar grass atslgt gnu
Apskatt komentrus (0)


13.06.2019


Krievu biologs Deniss Rebrikovs intervij urnlam Nature paststja, ka ir gatavs modifict cilvka gnu un veikt embriju implantciju. Zintnieks ir nobriedis veikt eksperimentu jau aj gad, ja saems atbilstou atauju. Eksperiment paredzts "atslgt" gnu, kas kod olbaltumvielas, kuras auj HIV iekt organisma ns.
Lai implanttu embrijus, kam rediti gni, biologs plno modifict gnu CCR5, pie kura strdjis ar nieu biologs He Czankujs, kur 2018. gada novembr pazioja par pirmo entiski modificto brnu radanu.
Pc Rebrikova vrdiem, via gna modificanas metode bs mazk riskanta un vairk tiski pamatota.
Eksperimenta veikanas iespjamba zintniekiem izraisjusi vairkus jautjumus. Piemram, virkne specilistu uzskata, ka vl nav izstrdta atbilstoa tehnoloija. Tpat nopietnus iebildumus rada eksperimenta tisk puse.
Deniss Rebrikovs ir Kulakova vrd nosaukt Dzemdniecbas, ginekoloijas un perinatoloijas nacionl medicnas centra gnu redianas laboratorijas vadtjs..
****************************
Source: Nature | Russian biologist plans more CRISPR-edited babies | https://www.nature.com/articles/d41586-019-01770-x |
<... The proposal follows a Chinese scientist who claimed to have created twins from edited embryos last year.
A Russian scientist says he is planning to produce gene-edited babies, an act that would make him only the second person known to have done this. It would also fly in the face of the scientific consensus that such experiments should be banned until an international ethical framework has agreed on the circumstances and safety measures that would justify them.
Molecular biologist Denis Rebrikov has told Nature he is considering implanting gene-edited embryos into women, possibly before the end of the year if he can get approval by then. ...>
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA