Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
40887

LTV Aizliegtais pamiens: pavirba audzinot noved ldz AIDS
Apskatt komentrus (1)


14.12.2013


Pirmavots: | LTV | Aizliegtais pamiens | 13. decembr | http://www.ltv.lv/lv/raksts/13.12.2013-aizliegtais-panjemiens.id21924/
Lai ar obrd c pret apreibinoo vielu izplatbu sabiedrbas uzmanba lielk uzmanba pievrsta t saucamajm "leglo" narkotiku bodm, kas tirgo augu maisjumus, galven problma mekljama iemeslos, kpc pusaudi vispr izvlas un aizraujas ar o vielu lietoanu. Kdas meitenes mamma jau vairk nek astous gadus cns par savas meitas nkotni, un, vrtjot savu pieredzi, norda, ka vecki biei vien prk nevrgi un neieinteresti audzina savus brnus.
Daigas (mammas vrds maints) meita ska "niekoties" ar zlti, kad viai bija 14. obrd viai ir 23, bet jau ir neskaitmas sodmbas, via sdjusi cietum un rsti viai konstatjui HIV, kas jau prgjis AIDS stadij, atklj LTV raidjums "Aizliegtais pamiens."
"Protams, vislielk vaina ir man. Ka es ne t pratu savu meitiu izaudzint. Man bija darbs. Es domju, ja es brnu aprbju, ja es viu palaiu uz skolu, uz pulciu. Ja vi ar kaut ko nodarbojas, tad man viss ir krtb. Bet reli man laika priek meitas dieml nebija pietiekami daudz. Un tas bija tiei tas, kas viai patiesb bija vajadzgs," ststa mamma.
Pilns izklsts ar Diena.lv | HIV pozitvas narkomnes mte: Vislielk vaina ir man |
http://www.diena.lv/latvija/zinas/hiv-pozitivas-narkomanes-mate-vislielaka-vaina-ir-mani-14036810
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA