Biedrība "Apvienība HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
109596

Nākamajā gadā
Apskatīt komentārus (0)


13.12.2019


Avots: Veselības ministrija
http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/6126_pensionariem_saruks_lidzmaksajums_pie_gimenes_arsta/ |
Lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, no nākošā gada pacientu līdzmaksājums personām no 65 gadu vecuma pie ģimenes ārsta līdzšinējo 1,42 eiro vietā būs 1 eiro. Tāpat plānots visiem iedzīvotājiem samazināt līdzmaksājumus izmeklējumiem, ārstu speciālistu konsultācijām un par ārstēšanos dienas stacionārā. Šīs un citas izmaiņas MK Noteikumos Nr. 555 apstiprināja valdība. 
Pensionāri ir viena no sabiedrības sociāli mazaizsargātajām grupām, kam ir vislielākais risks nonākt nabadzībā, tāpēc no 2020. gada 1. janvāra pensionāriem būs samazināts pacientu līdzmaksājumu pie ģimenes ārsta. Vienlaikus visiem iedzīvotājiem būs samazināti līdzmaksājumi, veicot izmeklējumus un apmeklējot ārstu speciālistu. Ja iepriekš pacienta līdzmaksājums bija 4,27 eiro, tad no nākošā gada – 4 eiro. Līdzīgi samazināsies arī līdzmaksājums par gultas vietu dienas stacionārā – no 7,11 uz 7 eiro. Savukārt datortomogrāfijas izmeklējumiem līdzmaksājums no nākošā gada būs 14 eiro, nevis 14,23 eiro kā līdz šim. Pēc līdzīga principa samazināti līdzmaksājumi uz citiem izmeklējumiem. Vienlaikus līdzmaksājums pieaugs pilngadīgām personām līdz 65 gadu vecumam, apmeklējot ģimenes ārstu – no nākošā gada tas būs 2 eiro. 
Jāatgādina, ka vairākas iedzīvotāju grupas no pacientu līdzmaksājumiem ir atbrīvotas, piemēram, bērni līdz 18 gadu vecumam, politiski represētās personas, 1.grupas invalīdi, trūcīgas personas un citas.
Grozījumi noteikumos paredz arī citas izmaiņas. No nākošā gada diska trūces operāciju no valsts budžeta apmaksās personām bez vecuma ierobežojuma. Tas nozīmē, ka ar ārstu konsīlija lēmumu valsts apmaksātu operāciju varēs saņemt arī pensionāri. Šobrīd to var saņemt, ja persona slimo ilgāk nekā trīs mēnešus un ir darbspējīgā vecumā.
No nākošā gada būs arī paplašināts diagnožu sarakstu, ar kurām var saņemt pozitronu emisijas datortomogrāfijas (PET) izmeklējumu. Tas būs valsts apmaksāts pakalpojums ne tikai onkoloģiskiem pacientiem, bet arī pacientiem ar citām diagnožu grupām, ja būs ārstu konsīlija lēmums.
Tāpat grozījumos precizēts, ka ērces noņemšana cilvēkam ir valsts apmaksāts pakalpojums.
Turpmāk arī narkologs būs tiešās pieejamības speciālists bez diagnožu ierobežojumiem. Tas psiholoģiski atvieglos vēršanos pēc palīdzības pacientiem ar alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarības problēmām, jo vispirms nebūs jāsaņem ģimenes ārsta nosūtījums. Savukārt pie infektologa kā pie tiešās pieejamības speciālista varēs vērsties cilvēki, kuri ir kontaktpersonas stacionārā ārstēšanu saņemošiem pacientiem ar apstiprinātu HIV infekciju. Tas  nozīmē, ka cilvēkam nevajadzēs ģimenes ārsta nosūtījumu.
Vienlaikus tiks atcelti diagnožu ierobežojumi, lai saņemtu radioķirurģijas pakalpojumus Siguldas slimnīcā, saglabājot nosacījumu, ka uz šo procedūru nosūta Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas vai Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti.
Viens no uzdevumiem, strādājot pie ģimenes ārstu sadarbības prakšu modeļa, ir to darbā piesaistīt dažādus speciālistus, tajā skaitā vecmātes. Lai būtu iespējams viņu darbu apmaksāt, ir izveidots fiksētu maksājumu par vecmāšu kabineta darbību. Vecmātes organizēs vēža skrīningu, nodrošinās sociālā riska grūtnieču uzraudzību, izglītos par seksuālo un reproduktīvo veselību, ģimenes plānošanu un kontracepciju, kā arī veiks citus darbus savas kompetences ietvaros.
Noteikumos arī pārskatāmāk attēlota informācija par valsts apmaksātām profilaktiskām pārbaudēm, un izstrādāts cukura diabēta skrīninga algoritms gan bērniem, gan pieaugušajiem, kā arī veiktas citas izmaiņas, lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kā arī mazinātu korupcijas un interešu konflikta riskus.
**************************
Avots: NRA.lv | «NRA PĒTA: pensionāriem pacienta iemaksa saruks, citiem – augs» | Inga Paparde | https://nra.lv/latvija/299514-nra-peta-pensionariem-pacienta-iemaksa-saruks-citiem-augs.htm |
Pozitīva ziņa – nākamgad par 42 centiem tiks samazināta pacienta iemaksa pie ģimenes ārsta, šādu paziņojumu nesen izplatīja Veselības ministrija. Tas gan attieksies tikai uz iedzīvotājiem 65 un vairāk gadu vecumā, savukārt visiem pārējiem pacientiem par vizīti pie ģimenes ārsta līdzmaksājums būs lielāks, proti, divi eiro. Lai arī virknei dažādu medicīnas pakalpojumu patiešām samazināti līdzmaksājumi, piemēram, no 7,11 eiro uz 7 eiro, par rentgenoloģisku izmeklējumu vai elektrokardiogrāfiju līdzmaksājums būs lielāks.
Ģimenes ārstu profesionālās asociācijas jau ilgāku laiku aicināja noapaļot summu, ko pacientam, saņemot valsts apmaksātu ģimenes ārsta konsultāciju, jāsamaksā pie ģimenes ārsta. 1,42 eiro tika noteikti brīdī, kad Latvija pievienojās eirozonai un pārvērta maksājumus no latiem uz eiro, precīzi atstājot šo iemaksas summu. Ņemot vērā, ka pie ģimenes ārsta pacienti visbiežāk maksā skaidrā naudā, tas rada neērtības, izdodot atlikumu - astoņus vai 58 centus. Tomēr Veselības ministrija, veicot grozījumus veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtībā, maksu ir noapaļojusi uz vienu eiro tikai personām no 65 gadu vecuma. Tomēr visiem pārējiem noapaļojums veikts uz augšu jeb faktiski palielināts līdz diviem eiro.
Veselības ministrijas speciāliste Anna Strapcāne, skaidrojot šādu rīcību, norāda, ka «pensionāri ir viena no sabiedrības sociāli mazaizsargātajām grupām, kam ir vislielākais risks nonākt nabadzībā, tāpēc no nākamā gada 1. janvāra pensionāriem būs samazināts pacientu līdzmaksājums pie ģimenes ārsta». Tomēr jāpiebilst, ka pensionārs Latvijā pašlaik formāli skaitās no 63 gadiem un sešiem mēnešiem, bet 2020. gadā - no 63 gadiem un deviņiem mēnešiem. Tāpat par pensionāriem uzskatāmi arī seniori, kuri dodas pensijā priekšlaikus, tas ir, divus gadus pirms pensionēšanās vecuma, kas pašlaik būtu 61 gads.
No Veselības ministrijas atbildes izriet secinājums: līdzmaksājums pilngadīgām personām līdz 65 gadu vecumam, apmeklējot ģimenes ārstu, pieaugs, jo senioriem tas jāsamazina, kā arī jāsamazina atsevišķas pacientu iemaksas. Šāda izvēle bija jāizdara, jo finansējums ir ierobežots. Uz jautājumu, kāpēc seniors nav cilvēks, kurš ir pensijā, bet tieši no 65 gadiem, ministrijā paskaidro, ka primārajā veselības aprūpē pēc vecuma pacientus iedala tādās grupās kā, piemēram, vecumā no 45 līdz 65 (tātad darbspējīgs) un 65 gadi un vecāki. «Ņēmām vērā arī, ka turpmākajos gados turpināsies pensijas vecuma paaugstināšana, sasniedzot 65 gadus,» saka A. Strapcāne.
Valdība faktiski bez diskusijām otrdien izskatīja šos grozījumus. Lielākajā daļā līdzmaksājumu gadījumu tie patiešām tiks samazināti. Piemēram, ja iepriekš pacienta līdzmaksājums par ārsta ambulatoru apmeklējumu bija 4,27 eiro, tad no nākamā gada - 4 eiro. Līdzīgi samazināsies arī līdzmaksājums par gultas vietu dienas stacionārā - no 7,11 uz 7 eiro. Savukārt datortomogrāfijas izmeklējumiem līdzmaksājums no nākamā gada būs 14 eiro, nevis 14,23 eiro kā līdz šim. «Pēc līdzīga principa samazināti līdzmaksājumi uz citiem izmeklējumiem. Vienlaikus līdzmaksājums patiešām pieaugs pilngadīgām personām līdz 65 gadu vecumam, apmeklējot ģimenes ārstu - no nākamā gada tas būs divi eiro,» saka A. Strapcāne.
Atsevišķiem veselības pakalpojumiem gan līdzmaksājums pieaugs, piemēram, pacienta līdzmaksājums par elektrokardiogrāfiskiem izmeklējumiem pašreizējo 1,42 eiro būs divi eiro. Līdzmaksājums par rentgenoloģiskiem izmeklējumiem (izmeklējums bez kontrastvielas) 2,85 eiro vietā būs trīs eiro, bet ar kontrastvielu 9,96 eiro vietā būs desmit eiro. Nekas nav mainīts attiecībā uz pacienta iemaksu par ģimenes ārsta mājas apmeklējumu - tas ir un paliks 2,85 eiro, kā arī līdzmaksājums par ārstēšanos stacionārā (no otrās dienas) paliks tie paši desmit eiro. Lai arī vairākkārt kopš ekonomiskās krīzes beigām ir runāts par to, ka vajadzētu samazināt pacienta līdzmaksājumus, piemēram, par uzturēšanos slimnīcā, vismaz onkoloģiskajiem pacientiem (pašlaik 7,11 eiro), nākamgad tas nenotiks. Vēža pacientiem nākamgad šī iemaksa būs vien par 11 centiem mazāka, tāpat arī hroniskiem pacientiem un aprūpes nodaļu pacientiem.
Vairākas iedzīvotāju grupas no pacientu līdzmaksājumiem ir atbrīvotas - tie nav jāmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam, politiski represētām personām, cilvēkiem ar pirmās grupas invaliditāti, trūcīgām personām. Jāpiebilst, ka grozījumi paredz arī vairākas labas izmaiņas noteikumos. No nākamā gada diska trūces operāciju no valsts budžeta apmaksās personām bez vecuma ierobežojuma. No nākamā gada būs arī paplašināts diagnožu saraksts, ar kurām varēs saņemt pozitronu emisijas datortomogrāfijas izmeklējumu. Arī ērces noņemšana cilvēkam būs valsts apmaksāts pakalpojums.
 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA