Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
107992

Nauda testanai ir, bet...
Apskatt komentrus (0)


17.09.2019


Igaunij arvien vairk veic HIV testus, tau, k noskaidrots, tos veic ar tiem, kam nevajadztu.
Vl pirms pris gadiem Igaunija bija valstu sarakst, kur visstraujk izplats HIV infekcija. Td situcij masveida testana uz HIV bija attaisnojama, tau tagad vajadztu daudz efektvk izmantot naudu, kas paredzta im mrim.  
Veselbas Attstbas institts (Tervise Arengu Instituut, www.tai.ee) aicina prdomtk izmantot testanai pieirto naudu. Piemram, tikai katrs ceturtais cilvks, kas prcietis slimbu, ko nodod dzimumce, tika testts uz HIV, kaut d gadjum tests jveic pat mazko aizdomu gadjum. Tpat prbaude uz HIV nepiecieama, ja jaunie cilvki vairkas reizes gad saslimst ar pneimoniju vai kandidozi, jo s slimbas tiei norda uz iespjamo imndefictu.
Vriei pie rsta iet retk un ne prk biei testjas uz HIV, kaut tiei vii prsvar ir jauno ar HIV inficto skait. Veselbas attstbas institts ieteic imenes rstiem veikt testus 16 ldz 49 gadus veciem vrieiem, kas ieraduies pie viiem uz pieemanu.
imenes rstu programm bs jauns papildinjums, kas norda uz aizdomgiem simptomiem, kad pacientam obligti jveic HIV tests.
T ka valsts apmaks HIV testu, nevar atsaukties uz naudas trkumu, tau aizvadtaj gad imenes rsti veikui tikai 10 000 testu.
Noskatieties ERR.ee videosietu (krievu valod):
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA