Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
118788

Neauj neziai sevi vajt. Veic HIV testu!
Apskatt komentrus (2)


08.12.2021


 

Neauj neziai sevi vajt. Veic HIV testu!

Konkurss! Balvu fond 200 eiro! 

Tavs pieredzes ststs, veicot HIV testu.

HIV var skart ikvienu no mums. Inficties iespjams jebkurs nedros dzimumattiecbs BEZ PREZERVATVA. Nozmes nav ne dzimumam, ne statusam, ne vecumam.
Ir oti svargi emt vr HIV infekcija var ilgstoi slpties, neradot nekdus simptomus, kas autu noprast par ts kltbtni cilvka organism. Proti, HIV inficts cilvks var justies labi gadiem ilgi, pat nenojauot, ka ir vrusa nstjs.
Viengais veids, k to noskaidrot HIV tests.
Regulri (1x gad) veikt HIV testu ir tikpat pasaprotami un nepiecieami, k doties, piemram, prbaudes vizt pie zobrsta. 
Laicgi diagnosticjot HIV, iespjams nekavjoties uzskt valsts apmakstu rstanos, kas savukrt ir prieknoteikums veselbas saglabanai un pilnvrtgai dzvei. Msdiens HIV ir hroniska kontroljama slimba ldzgi k diabts vai astma.
Sirdsmiers ir svargks par bailm! Veic HIV testu!

Konkursa noteikumi:
Veic HIV testu, paldz medmsai uniklo kodu analzei 
Uzraksti kodolgu sststu (ldz 10 teikumiem) par tmu Mana pieredze, veicot HIV testu - cik viegli, sareti tas bija, kdas sajtas pirms un pc utt.
Atsti analzes kodu un ststu ldz 2022. gada 8. maijam uz e-pasta adresi: dialogs.zinu.lapa@gmail.com 
Izlozes krtb tiks noteikti 2 balvas ieguvji (katram dvanu karte 100 eiro vrtb), savukrt interesantk ststa autoram balv kaste ar prezervatviem!

Vairk informcijas par iespju veikt bezmaksas un anonmu HIV testu: www.spkc.gov.lv/lv/hiv-profilakses-punkti 

Projekts tiek realizts sadarbb ar MSD. LV-NON-00455
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA