Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
40600

Nestandarta ar HIV inficans gadjumi
Apskatt komentrus (0)


04.12.2013


Tjumeas rsti fiksjui nestandarta ceus, k var infict ar HIV. Vairk nek 10% HIV inficto brnu vrusu ieguva dos apstkos: grtniecbas laik mte ir HIV negatva, bet pc dzemdbm viu infic seksulais partneris. Nenojauot par HIV, sieviete vrusu nodod brnam, barojot viu ar krti. Devidesmitajos gados gadjs, ka brni, kas inficti ar vairkkrt lietojamu irci, inficja mti, kad via zdaini baroja ar krti. To nosauca par AIDS padomju fenomenu. K nosauks jauno pardbu, nav zinms, saka rsti. Tau odien par vienu no AIDS centra darbbas mriem ir pakaut testanai uz HIV visas sievietes pc dzemdbm un viu seksulos partnerus.
Piln apjom lasiet:
http://www.vsluh.ru/news/society/275379 
************************************************************
Dramatisks gadjums noticis Ustjkamenogorsk. Vesela mte dzemdja veselu brnu, baroja viu ar krti ldz trs gadu vecumam, bet pc tam atkljs, ka gan via, gan brns ir inficjuies ar HIV. rsti noskaidroja, ka HIV infekciju mjs prnesis mtes jaunais vrs, ar kuru via uzska kopdzvi gadu pc dzemdbm. Ar mtes pienu vruss tika nodots brnam.
Piln apjom lasiet: http://www.express-k.kz/show_article.php?art_id=90155 
*****************************************************

Tjume noticis rkrtgi rets gadjums: 60 gadus vecs vrietis inficjies ar HIV kautia laik. Ldz tam Krievij ldzgs inficans gadjums ar o bstamo slimbu tika fiksts tikai vienu reizi.
Septembr vrietis pc kautia ar daudzm traumm nonca slimnc. Cietuajam uzlika uves. Pc paldzbas snieganas pensionrs ska atlabt, tau pc dam nedm tjumenietis ska just nogurumu, viam pardjs izsitumi. Pc izmekljumu veikanas atkljs baisa diagnoze. Izrdjs, ka vrieti bija piekvis ar HIV inficts cilvks.
Piln apjom lasiet:
http://www.rg.ru/2013/11/20/reg-urfo/draka-anons.html
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA