Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
107923

Par PrEP pieejambu Vcij
Apskatt komentrus (0)


10.09.2019


Vcij cilvki no 16 gadu vecuma un pastvot ievrojamam riskam inficties ar HIV vars brvi saemt PrEP (pirmskontakta profilaksi). Izdevumus par to segs obligt veselbas apdroinana.
Vl pirms diviem gadiem valst attieksme pret PrEP bija nevienozmga, nemaz nerunjot par to, ka t vartu bt pieejama uz veselbas apdroinanas rina. Lai tas vartu notikt, aktvistiem vajadzja ieguldt neatlaidgu darbu, lai maintu likumdoanu un pierdtu, ka PrEP ir efektva.
PrEP ievieana veselbas apdroinanas kopj sistm ir svargs pagrieziena punkts HIV profilaks: tas vl vienu izsargans iespju no HIV padara pieejamu praktiski visiem, kam tas nepiecieams. Tagad ir uzdevums visus informt par PrEP! teica Holgers Vihts no Deutsche Aidshilfe.
HIV profilakse darbojas vislabk tad, ja cilvki var brvi izvlties metodi, kas viiem ir piemrotk konkrts dzves situcijs.
************************
Source: AIDS Action Europe | Free access to PrEP in Germany | https://www.aidsactioneurope.org/en/news/free-access-prep-germany-2019 |
<... As of September 1, 2019, people in Germany from the age of 16 with a substantial HIV risk can get PrEP (Pre-exposure prophylaxis) for free, covered by the statutory health insurance. This is an exciting development in a country, where only two years ago PrEP was still discussed quite controversially not to mention the possibility that PrEP could be covered by health insurance. It took the tireless efforts of activists, a change of legislation and the evidence that PrEP works that made the change possible.
Deutsche Aidshilfe (DAH), AIDS Action Europes member organisation in Germany, launched for September with the PrEP Is Here Awareness Month, a campaign to make people aware of PrEP. Under the hashtag #PrepIstDa, DAH will provide comprehensive information about PrEP and the new legal situation. The campaign aims to provide information on how to benefit from this preventation option.
"The introduction of PrEP as a public health insurance provision is a milestone for HIV prevention: this finally makes one more way of protecting yourself from HIV available to almost anyone who needs it. The challenge now is to make everyone aware of PrEP!"  says Holger Wicht, Deutsche Aidshilfe. ...>
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA