Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
108068

Par socilo mentoru HIV pozitviem cilvkiem pakalpojumu
20.09.2019


Aizspriedumi, informcijas trkums par rstans iespjm un rstans ieguvumiem, psiholoisk atbalsta trkums, socilo prasmju trkums, lai komunictu ar medicnas darbiniekiem, narkotiku lietoana, liels attlums un izmaksas, lai noktu uz HIV rstniecbas iestdm  tie ir galvenie faktori, kd relatvi maz cilvku rst HIV infekciju. Socilo mentoru tlrui: 29412855, 67243101 Rg; 26062077 Pierg un Rg; 27792685 Ogr; 29587896 Jrmal; 22018451 Kuldg; 29553751 Bausk; 22018451 Tukum. Vairk informcijas par socilo mentoru programmu eit>>>
 
      Atpaka