Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
112652

Par svanu nakts
Apskatt komentrus (0)


03.07.2020


Avots: Portls nra.lv | Farmaceite skaidro 3 biekos iemeslus svanai nakts | https://nra.lv/veseliba/316939-farmaceite-skaidro-3-biezakos-iemeslus-svisanai-naktis.htm |
Nakts svanai var bt dadi cloi, skot no medikamentu izraistm blakuspardbm, ldz pat nopietnm veselbas problmm. Neregulrai svanai nakts nevajadztu bt par iemeslu bam, tomr, ja tas notiek biei, ieteicams griezties pie sava imenes rsta. Par izplattkajiem nakts sviedru cloiem un simptomiem, kas norda, ka laiks doties pie rsta, ststa aptieku tkla Apotheka sertifict farmaceite Amanda Ozolia.

Hormonli traucjumi un svrstbas
Nakts svana sievietm biei tiek saistta ar hormonlm svrstbm menopauzes vai perimenopauzes laik. Ptjumi liecina, ka vairk nek 80 % sievieu aj laik piedzvo karstuma vius, kas nakts laik izraisa pastiprintu svanu. Tomr hormonlos traucjumus var piedzvot ar citos gadjumos - pirms menstrucijm, puberttes vai grtniecbas laik. Ar tdi kaitgie ieradumi k smana, alkohola lietoana vai liels trekna diena patri stimul sviedru dziedzeru pastiprintu darbbu. Hormonu svrstbas var ietekmt ne tikai nakts miegu, bet ar emocionlo un fizisko labsajtu, veicinot nogurumu, sliktu garastvokli un nereti ar svara pieaugumu. Ja tiek novrots kds no simptomiem, jvras pie imenes rsta, kas ieteiks piemrotko rstanu.

Nakts sviedri k blakuspardba medikamentu lietoanai
Dam zlm svana nakt var izpausties k blakuspardba. Ja nesen ir uzskta jaunu medikamentu lietoana, kam seko pastiprinta svana nakts, ir jkonsultjas ar rstu, kas izrakstja esos zles. Medikamenti, kas visbiek izraisa o blakni, ir antidepresanti vai citi psihiatriskie preparti, pretspju zles, kuru sastv ir acetilsalicilskbe, zles diabta rstanai, medikamenti vairogdziedzera hormonu terapijai. Apotheka farmaceite Amanda Ozolia uzsver - lai zles cilvka veselbai sniegtu maksimlu labumu, pirms to lietoanas obligti jkonsultjas ar specilistu - rstu vai farmaceitu, tpat ar izmaias pasajt zu lietoanas laik obligti jprrun ar specilistu.

Nakts sviedri c ar infekcijas slimbu
Bros, kad ermenis cns ar vrusa vai baktriju izraistu infekciju, paaugstins ar ermea temperatra, kas izraisa pastiprintu svanu, pai nakts. Infekcijas var bt dadas, skot no vieglk prslimojam un veselbai ne tik bstam herpes vrusa ldz pat tuberkulozei un HIV. Tpat par iemeslu var bt dadi hroniski iekaisumi, piemram, bronhil astma - ja tiek novrots klepus, kas ir ilgks par trs nedm, obligti jdodas pie rsta.

Dareiz pie vainas var bt ar nopietnkas saslimanas, piemram, miega apnoja, onkoloiskas slimbas vai tdas neiroloiskas saslimanas k insults. Tpc, ja nakts svana tiek novrota regulri, nekavjoties jdodas pie rsta. Savukrt gadjumos, kad nakts svana izpauas reti un netiek novroti citi simptomi, farmaceite iesaka vienkrus padomus, k samazint svanu un uzlabot naktsmieru.
Ja ir iespja, siltajos mneos gult pie atvrta loga. Tad, kad tas nav iespjams, ieteicams pirms gultieanas izvdint guamistabu. Ptjumi rda, ka piemrotk temperatra gulanai ir 18 grdi pc Celsija.
Izvlties sezonai piemrotu nakts un gultas veu - vlams no dabiska un elpojoa materila.
Pirms gultieanas nest asus, sus, piparotus, kalorijm bagtus dienus un nelietot alkoholiskus dzrienus, jo tie ne tikai veicina svanu, bet pastiprina ar sviedru aromtu.
Laiku fiziskm aktivittm ieplnot dienas pirmaj pus, jo aktva sportoana tiei pirms gulanas var veicint pastiprintu sviedru izdalanos ar nakt.
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA