Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   

Par zlm Zidovudns/Lamivudns un Trizivrs 2014. gad
Apskatt komentrus (0)


04.12.2013


Ar Nacionl veselbas dienesta 2013. gada 1. novembra lmumu 04.1-6/611 kompensjamo medikamentu sarakst iekautas enrisks zles Lamivudine/Zidovudine Teva, tm aptiekas cenu nosakot tdu pau k referento cenu 98,20 eiro par iepakojumu.
Ar 2013. gada 6. novembra lmumu 04.1-6/611 tika prskatta enrisk medikamenta Zidovudine/Lamivudine Sandoz" cena (o medikamentu pacienti saem tagad) un apstiprinta aptiekas cena 129,67 eiro par iepakojumu (referent cena 98,20 eiro).

Ar 2013. gada 6. novembra lmumu 04.1-6/612 tika prskatta oriinl preparta Combivir" (ViiV Healthcare) cena un apstiprinta aptiekas cena 108,75 eiro par iepakojumu (referent cena 98,20 eiro).
Tas nozm, ka pacienti, kuri nevlas neko piemakst, no 1. janvra treo reizi kalendr gada laik saems citas bet ldzvrtgas zles (ldz 1. jlijam lietoja Kombivru, tagad Sandoz raoto enrii, bet no 1. janvra Teva raoto enrii).
rstam ar pacientu izvloties Sandoz enrii, vajadzs piemakst 31,47 eiro par iepakojumu, bet, izvloties Kombivru, piemaksa bs 10,55 eiro apmr.
Vienlaikus ir samazinta Trizivra referent cena (ldz 358,92 eiro par iepakojumu), bet zu raotja prstvis Latvij nebija ierosinjis samazint cenu (aptiekas cena ir 558,53 eiro par iepakojumu). No 1. jlija ldz gada beigm darbojas brvprtga cenu samazinana uz laiku, ko pieteica raotjs, t k pacienti Trizivru joprojm saem bez iepriek noteikts piemaksas 137,56 eiro par iepakojumu. Citdi viiem jau ogad vajadztu lietot atsevii Ziagnu un Zidovudine/Lamivudine Sandoz. Tau Trizivra cenas brvprtg samazinana uz laiku 2014. gadam netika apstiprinta, tpc pacienti no 1. janvra saems atsevii Ziagnu un Lamivudine/Zidovudine Teva. Jo diezin vai kds no pacientiem piekrits piemakst 200 eiro par Trizivra iepakojumu.
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA