Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
66180

Pavaldbm ir liela loma narkomnijas kaitjuma mazinan Latvij
Apskatt komentrus (0)


09.05.2016


Preses paziojums
2016.g. 09. maijs
Pavaldbm ir liela loma narkomnijas kaitjuma mazinan Latvij
Svtdien, 15. maij, desmitiem tkstou cilvku vis pasaul aizdegs sveces Starptautiskaj no AIDS miruo piemias dien. is ir ilglaicgkais sabiedriskais paskums saistb ar HIV/AIDS un piemias dienas mris ir pievrst sabiedrbas uzmanbu ai problmai, HIV-pozitvo cilvku socilajai aizsardzbai un HIV-infekcijas profilaksei.
Latvij katrs ceturtais ar HIV inficts cilvks mirst un katrs ceturtais inficjas lietojot narkotikas intravenozi. Pc dadiem apriniem intravenozo narkotiku lietotju skaits Latvij ir divpadsmit ldz astopadsmit tkstoi. Savukrt, vairki veikti ptjumi liecina, ka aptuveni ceturt daa intravenozo narkotiku lietotju ir inficti ar HIV un ne vairk k puse o cilvku zina, ka vii ir inficti.
Tpc, lai apturtu infekciju izplatanos sabiedrb, ir oti svargi veikt narkomnijas radt kaitjuma mazinanu, kas ir samr vienkri:  nodroint, lai katram narkotiku lietotjam vienmr tikai sava irce, vienmr tikai tra irce, katram dzimumaktam - prezervatvs.
ekavas novads ir viena no piecpadsmit pavaldbm, kas jau divpadsmit gadus nodroina kaitjuma mazinanas, citiem vrdiem - HIV profilakses pakalpojumu narkotisko vielu lietotjiem un to kontaktpersonm. o uzdevumu ir uzmusies veikt Pavaldbas aentra ekavas socials aprpes centrs, patlaban - sadarbb ar biedrbu Apvienba HIV.LV.
ekavas pavaldba, apzinoties problmas svargumu, atbalsta HIV profilakses programmu. Msu mris ir noturt infekcijas slimbu, kas tiek prnstas ar asinm,  jauno gadjumu skaitu, tostarp HIV un C hepatta, stabili zemaj lmen. Ts ir rpes par novada iedzvotjiem un msu ieguldjums veselbas veicinan, skaidro ekavas SAC vadtjs Mris Barons.
Latvija var sasniegt ANO izvirzto mri: Nulle jaunu HIV infekcijas gadjumu. Kaitjuma mazinanas programms tiek veicinta narkotiku lietotja atbildba par savu un ldzcilvku drobu. Tas ir oti svargs darbs, jo nepietiekamas rehabilitcijas d ir grti cert uz narkotiku lietotju skaita mazinanu valst,  atzst Apvienbas HIV.LV vadtjs A. Molokovskis.
ekavas novad tiek stenots ielu darbs narkotiku lietotju vid, un t pakalpojumus izmanto vidji simts klientu mnes.
Vairk par ekavas SAC lasiet www.kekavassocialaaprupe.lv 
Vairk par Apvienbu HIV.LV lasiet www.apvienibahiv.lv 
Papildu informcija:
M. Barons, tel. 29191395
A. Molokovskis, tel. 26062077
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA