Biedrība "Apvienība HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
107516

Reģistra pilnveidošana
Apskatīt komentārus (0)


08.08.2019


Veselības ministrija nodod publiskajai apspriešanai līdz 9.septembrim noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"".
Noteikumu projekts paredz veikt divus tehniskus labojumus:
1. lai ievadot datus ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrā, tie tiktu salīdzināti ar Jaundzimušo reģistru, ja tiek reģistrēts HIV infekcijas vertikālās transmisijas gadījums bērnam;
2. no HIV/AIDS pacienta kartes tiek svītrota prasība atzīmēt indikatorslimību un/vai CD4 šūnu skaitu kā antiretrovirālās terapijas nozīmēšanas iemeslu, jo kopš 2018.gada 1.oktobra ir atcelti ierobežojumi HIV inficēto personu ārstēšanai (terapiju nozīmē visiem HIV inficētajiem).
Kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vadītāja Jana Feldmane: 67876119, e-pasts: jana.feldmane@vm.gov.lv
***********************
Avots: «Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 15. septembra noteikumos Nr. 746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"" projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)»
<... Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 15. septembra noteikumos Nr. 746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"" (turpmāk – noteikumu projekts) 1. punkts paredz, ievadot datus ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrā, salīdzināt tos ar Jaundzimušo reģistru, ja tiek reģistrēts HIV infekcijas vertikālās transmisijas gadījums bērnam. Šī datu salīdzināšana notiek vienu reizi par katru šādu bērnu. No Jaundzimušo reģistra, sniedzot informāciju par bērna mātes personas kodu, vertikālās transmisijas gadījumu ir iespējams izvērtēt retrospektīvi, piemēram, noskaidrot, vai HIV inficētā grūtniece savlaicīgi saņēma profilaktisko antiretrovirālo terapiju jaundzimušā aizsardzībai no HIV infekcijas, vai HIV inficētā grūtniece bija līdzestīga ārstēšanas procesā. Tas ļaus labāk plānot un organizēt atbilstošus profilakses un veselības aprūpes pasākumus, jo šobrīd netiek nodrošināta atbilstoša informācijas apmaiņa starp iesaistītiem speciālistiem, kas nodrošina HIV inficētas grūtnieces veselības aprūpi un HIV inficēta bērna veselības aprūpi. 
Šobrīd Ministru kabineta 2008. gada 15. septembra noteikumu Nr. 746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"" 15. pielikuma "HIV/AIDS pacienta karte" lauki atzīmju veikšanai ("19. Vertikālā transmisija" un "20. Mātes personas kods") jau ir iekļauti, bet nav noteikts, kādi dati ir jāsalīdzina.
Noteikumu projekta 2. punkts izsaka jaunā redakcijā 15. pielikuma "HIV/AIDS pacienta karte" 36. punktu, jo kopš 2018. gada 1. oktobra tika atcelti ierobežojumi HIV inficēto personu ārstēšanai (terapiju nozīmē visiem HIV inficētajiem), tādēļ, iegūstot, uzkrājot un analizējot informāciju, lai nodrošinātu epidemioloģisko uzraudzību, nav nepieciešams kā antiretrovirālās terapijas nozīmēšanas iemeslu minēt indikatorslimību un/vai CD4 šūnu skaitu.
Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība ir uzlabot informācijas apriti un institūciju sadarbību HIV infekcijas slimību reģistrācijā un savlaicīgākai jaundzimušā aizsardzībai no HIV infekcijas (iespēja saņemt savlaicīgāku profilaktisko antiretrovirālo terapiju). ...>
 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA