Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
107527

Septembr Ksuns/Kinogalerij
Apskatt komentrus (0)


10.08.2019


Avots: BezRindas.lv | https://www.bezrindas.lv/lv/23-baltijas-juras-dokumentalo-filmu-forums-neatrisinata-lieta/6850/ |
Baltijas jras dokumentlo filmu forumu organiz Nacionlais Kino centrs. Finansili paskumu atbalsta ES audiovizuls nozares programma Creative Europe/MEDIA, LR Kultras ministrija un Rgas dome.
COLD CASE HAMMARSKJLD
Reisors: Madss Brigers (Mads Brgger)
Wingman Media Pirava Film, Laika, Associated Directors
128 min, 2019, Dnija/Norvija/Zviedrija/Beija
*********************
1961. gad mklainos apstkos lidmanas katastrof iet boj ANO enerlsekretrs, pazstamais kolonilisma pretinieks un frikas valstu panoteikans atbalsttjs, zviedrs Dgs Hammarelds. Pagjis vairk nek pusgadsimts, bet notikuma apstki vl joprojm nav skaidri. Reisors Madss Brigers ietami neaktulu vstures notikumu ptniecbu prvr dramaturiski noslpt triller. Pc filmas pirmizrdes vien no pasaules prestikajiem kino festivliem  Sandns (ASV)  skattjus uztrauca viens jautjums  kd s filmas vstjums sarkaniem burtiem nav pasaules ziu aentru ekrnos, un kam tas ir izdevgi?
Darbs pie filmas ilga daudzus gadus, reisoram Madsam Brigeram kop ar izmekltju Jranu Bjerkdlu iedziinoties arhvu dokumentos un atkljot, iespjams, slepenko organizciju frikas kontinent, un vienlaikus ar ietami nekontroljams AIDS epidmijas iemeslu. Viens no film intervtajiem lieciniekiem dzvbas draudu d obrd prclies uz slepenu dzvesvietu rpus dzimtenes.
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA