Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
75049

Specilistu diskusija par vakcinciju
Apskatt komentrus (0)


18.12.2016


Avots: Slimbu profilakses un kontroles centrs (SPKC) | https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/450 |
Diskusiju bs iespjams vrot interneta vietns www.spkc.gov.lv, www.vm.gov.lv, rpp.riga.lv, k ar www.tvnet.lv
Ekspertu diskusij piedalsies:
Laura Veide, imenes rsts;
Ieva Kantsone, SPKC Infekcijas slimbu uzraudzbas un imunizcijas nodaas epidemioloe;
Guntis Buis, Rgas pavaldbas policijas Personla nodaas Galvenais specilists attstbas jautjumos;
Dana Isarova, Rgas Stradia universittes sest kursa studente.
Ekspertu diskusijas laik specilisti runs par jautjumiem, kas saistti ar vakcinciju un sabiedrbas veselbu kopum. Piemram, par vakcincijas nepiecieambu, t.sk. pretgripas vakcinciju un kolektvo imunitti. Specilisti ststs par pieredzi darb, kas saistta ar vakcinciju, piemram, darb ar pacientiem, attieksmi pret vakcinciju  u.c. profilakses paskumu nepiecieambu, strdjot noteikts profesijs.
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA