Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
112991

Tlkizgltotju apmcbas
Apskatt komentrus (1)


14.08.2020


Lasiet vairk sait: http://www.diacentrs.lv/piesakies-talakizglitotajos/ 
Tlkizgltotju apmcbas tiek organiztas projekta Es varu  bt, ietekmt un maint! ietvaros.  Projekta mris ir sagatavot apmctu un zinou cilvku komandu, kas tlk nodos apgto par HIV profilaksi  cloiem, sekm un ietekmm sabiedrisk kontekst saviem ldzcilvkiem, tdjdi veicinot pilsonisko atbildbu. Apmcbs tiks izmantots jauns, unikls rks  asociatvs krtis Dialogs par HIV, kas izveidotas projekta laik.

Piesakies, ja:
- interes apgt tlkizgltotja prasmes (train the trainer);
- vlies uzzint par HIV izplatbas tendencm un profilaksi;
- gribi iepazt tuvk uniklu rku- asociatvs krtis  to iespjas un pielietojambu grupu darb;
- esi ieinterests ar savm zinanm dalties tlk;
- ir brvi 11-13.09 un 18.09 (dienas otr puse) datumi;
- esi vecumposm no 18-35 gadiem.

Kas jdara?
- ldz 18.08.2020 atsti savu motivcijas vstuli (max A4) un CV uz: dialogs.zinu.lapa@gmail.com;
- atsti apliecinjumu brv form, ka:
1) tiec augstk mintajos datumos uz apmcbm;
2) pc apmcbm apemies novadt gada oktobr 2 nodarbbas (40min  1,5h) saviem ldzaudiem. (Nodarbbu vadanas proces Tevi atbalsts DIA+LOGS lektori.)
Atlases rezulttus paziosim 25. august.
Vairk info: + 371 20066680 (Lelde)
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA