Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
108167

Vakcinjieties un esiet veseli!
Apskatt komentrus (0)


29.09.2019


No 1. oktobra kompenscijas sistm tiks iekauta lt tetra-vakcna pret gripu Tetra (raotjs Mylan IRE Healthcare), kas maks 11,11 . Ja ir 50% atlaide, vajadzs makst 5,56 .
HIV pozitviem cilvkiem ir 50% atlaide ai vakcnai. Tiesa, vakcnu ar atlaidi var izrakstt tikai imenes rsts, ja pacienta kartt ir ieraksts, ka viam ir HIV infekcija. Daudziem pieauguajiem HIV pozitvajiem cilvkiem ir ar citas indikcijas, kas pieir tiesbas uz kompensjamiem medikamentiem: hroniskas plauu, nieru, sirds-asinsvadu slimbas, vielmaias taucjumi un vecums, kas prsniedz 65 gadus.
Gripa ienk Latvij, k likums, gada skum, tau pirmie inficans gadjumi biei tiek fiksti jau novembr. Tda situcija, ka vruss neskars Latviju, nav iespjama.
Aizejiet pie imenes rsta, vakcinjieties un esiet veseli!
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA