Biedrība "Apvienība HIV.LV"Latvija +371 26062077 (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
32052

Veselības ministrija raksta nevalstiskajām organizācijām
Apskatīt komentārus (0)


28.12.2012


Par HIV infekcijas terapijas
uzsākšanas kritēriju maiņu
Veselības ministrija, atbildot uz Latvijas nevalstisko organizāciju, kas darbojas HIV/AIDS jomā, 2012. gada 22. novembra atklāto vēstuli Latvijas valdībai, kurā pieprasīts nekavējoties uzsākt antiretrovirālo terapiju HIV pacientiem sākot no CD4< 350 šūnām/mm3, veicot nepieciešamos budžeta grozījumus un izpildot Ministru prezidenta 2012. gada 6. decembra rezolūciju Nr.20/D-2904-jur-kol, veselības ministres uzdevumā sniedz šādu informāciju.
Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (turpmāk – PVO) 2010. gada vadlīnijām HIV pacientu ārstēšanā un 19. Starptautiskajā AIDS konferencē (2012. gada 22. jūlijs, Vašingtona) pieņemtajiem lēmumiem, visu HIV inficēto pacientu ārstēšana ar antiretrovirālām  zālēm (turpmāk –ARV) ir jāuzsāk no šūnu skaita CD4< 350 šūnām/mm3. Kā norādīts PVO vadlīnijās, tad iespējamie ieguvumi, uzsākot ārstēšanu no šūnu skaita CD4< 350 šūnām/mm3, ir ne tikai hronisko HIV pacientu gadījumu skaita samazinājums, bet samazinās arī risks saslimt ar citām HIV pavadošām slimībām, t.sk. ar vēzi, sirds asinsvadu slimībām, tuberkulozi, diabētu u.c. Pēc PVO ieteikumiem, jo ātrāk tiek uzsākta HIV pacientu ārstēšana, t.i., kad imūnsistēma vēl nav novājināta, jo rezultāti ir labāki.
Veselības ministrija atbalsta PVO ieteikumus HIV pacientu ārstēšanā, taču to īstenošana dzīvē ir atkarīga no valsts ekonomiskās situācijas. Ņemot vērā veselības aprūpes budžeta ierobežotos finanšu resursus un zāļu izmaksas, 2009.gadā tika izstrādātas „Racionālas farmakoterapijas rekomendācijas no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātai antiretrovirālai terapijai HIV/AIDS infekcijas ārstēšanai”, iesakot ārstēšanu uzsākt ierobežotai pacientu grupai, kuriem CD4 imūnšūnas ir < 200 šūnas/mm3. Šāds lēmums tika pieņemts, lai sabalansētu atsevišķu indivīdu un visas sabiedrības intereses saņemt zāļu iegādes kompensāciju.
2012. gada 18. decembrī Veselības ministrija organizēja darba sanāksmi, kurā piedalījās  biedrību „Apvienība HIV.LV” un „AGIHAS” pārstāvji, kā arī Nacionālā veselības dienesta un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pārstāvji, lai noteiktu prognozējamo HIV pacientu skaitu, kuriem nepieciešams uzsākt antiretrovirālo terapiju no CD4< 350 šūnām/mm3 un aprēķinātu papildus nepieciešamo finansējumu. Sanāksmes dalībnieki, pamatojoties uz HIV epidemioloģisko situāciju un HIV pacientu līdzestību veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, vienojās, ka antiretrovirālā terapija sākot no CD4< 350 šūnām/mm3 vidēji gadā būtu jāuzsāk 100 HIV pacientiem.
Veselības ministrija piekrīt sanāksmē paustajam viedoklim, ka patreizējā HIV pacientu ārstēšana  sākot no CD4< 200 šūnām/mm3 ir novēlota, jo lielai daļai HIV inficēto pacientu infekcija ir pārgājusi AIDS stadijā, kas prasa papildus finanšu līdzekļus ārstēšanā, jo ir nepieciešamas 3. rindas zāles, kuru izmaksas ir lielākas. Uzsākot savlaicīgu HIV pacientu ārstēšanu, tiktu nodrošināta arī HIV pacientu dzīves kvalitāte, kas, savukārt, dotu iespējas piedalīties darba tirgū, tā veicinot valsts ekonomisko izaugsmi, kā arī tiktu ierobežota HIV infekcijas izplatīšanās sabiedrībā, samazinātos to gadījumu skaits, kad HIV infekcija pāriet AIDS stadijā.
Ņemot vērā, ka Veselības ministrija 2013. gada budžeta ietvaros neredz iespēju izdalīt papildus finanšu līdzekļus HIV pacientu ārstēšanai sākot no CD4< 350 šūnām/mm3,Veselības ministrija gatavos informatīvo ziņojumu Ministru kabinetam par papildus budžeta līdzekļu piešķiršanu veselības aprūpes pakalpojumiem, tai skaitā arī 100 jaunu HIV pacientu ārstēšanai. Informatīvo ziņojumu plānots iesniegt Ministru kabinetā 2013. gada 1. ceturksnī.
Vienlaicīgi informējam, ka Veselības ministrija 2013.gadā uzsāks darbu pie jaunā HIV infekcijas izplatības ierobežošanas plāna 2014. - 2016. gadam, kura sagatavošanā pieaicinās ieinteresētās institūcijas un nevalstiskās organizācijas. Plāna ietvaros tiks risināts jautājums par HIV inficēto pacientu ārstēšanas uzsākšanu ar ARV, paaugstinot CD4 imūnšūnu skaita rādītāju.
Valsts sekretārs                                                                             
R.Muciņš 
 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA