Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   

Ziedojiet attstoas rotalietas
24.12.2016


Ik mnesi Latvij HIV-pozitvm sievietm dzimst vidji sei septii brni. Biedrba AGIHAS: Ja kds vlas ziedot, ms btu oti pateicgi, ka iem brniem tiktu ziedotas galda sples vai attstoas rotalietas. Ts vartu bt galda sples, grmatas, kaut kdi kluci, kas attsta tausti, attsta visas maas. Vairk klausieties http://s2.lsm.lv/media/a/4/4382.mp3
 
      Atpaka