Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
40645

Zviedri apstiprinjui jauna HIV tamma atklanu
Apskatt komentrus (2)


06.12.2013


Jaun genoma izptes rezultti liecina, ka atkltais tamms ir rekombinta jeb jaukta vrusa variants, kas izveidojies no HIV tammiem AZ un 02AG. K nordja zintnieki, laika sprdis no inficans ar jauno HIV tammu ldz iegt imndeficta sindroma attstbai ir ne garks k 5 gadi.
Zintnieki plno tuvkaj laik noskaidrot, vai A3/02 jau noncis Eirop. Turklt vii brdina, ka vrusa tammu rekombincijas procesa ietekm cilvka organism var pardties jauni HIV varianti, daudz agresvki, saldzinot ar jau zinmajiem. To pai svargi emt vr visiem medicniskajiem dienestiem, uzsver zintnieki.
Detaliztka informcija par zviedru zintnieku atkljumu publicta zintniskaj izdevum Journal of Infectious Diseases.
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA