Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   


01.12.2013


odien pasaul tiek atzmta AIDS diena, kuras laik visi ir aicinti piespraust pie aprba sarkanu lentti, tdjdi atbalstot un pieminot ldzcilvkus, kurus skrusi HIV infekcija. Eirop katrs treais cilvks no 2,3 miljoniem HIV inficto nezina, ka ir inficts. Turklt pusei no viiem HIV tiek diagnosticts novloti, ldz ar to tiek novloti uzskta rstana. (http://nra.lv/pasaule/107033-sodien-pasaule-atzime-aids-dienu.htm)
 
 
      Atpaka