Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2013

<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 ...  --> 

30.11.2013

Pasaules AIDS diena Latvijas pilsts: AIDS bstamais tuvums

Jkabpil, Balvos, Css, Rzekn, Valmier, Liepj, Ogr notiek dadi paskumi. Bet 2. decembr ar MFD Veselbas centrs "Dziedniecba" piedv nodot asins analzes uz cilvka imndeficta vrusu (HIV) bez maksas (Ruonu iel 15, Rg, no plkst. 13.00 ldz 18.00, 112. kabinet. Skka informcija: Tlr. 67131313.)

Last vairk ...

30.11.2013

Atzias no PVO ar saitm

Dados Eiropas reiona apgabalos epidemioloisk situcija ir krasi atirga: no visiem saslimanas gadjumiem 102 000 tika konstatti Austrumeiropas un Centralzijas valsts, kamr Eiropas Savienbas un Eiropas Ekonomisks zonas dalbvalsts tika fiksts aptuveni 29 000 gadjumu. Vidjais saslimuos skaits (uz 100 000 iedzvotju) Austrumeiropas reion 22,0, kas ir trs reizes vairk, k Rietumeiropas valsts (6,6).

Last vairk ...

29.11.2013

PVO apvainojusi Grieiju

Pasaules veselbas organizcijai (PVO) ncs atvainoties par ts sniegto paziojumu, ka Grieijas pilsoi ekonomisks krzes apstkos pai sevi specili infic ar HIV, lai saemtu pabalstus.

Last vairk ...

28.11.2013

Bez virsraksta...

Ziojum, ko publicjis Eiropas Slimbu profilakses un kontroles un profilakses centrs (ECDC), skaidri redzams jaunu HIV gadjumu stabils pieaugums, vairums inficto dzvo Austrumeiropas un Centrls zijas teritorij. Profilakses trkums un HIV vla diagnosticana ir iemesls tam, ka Austrumeirop neprtraukti pieaug saslimanas ar AIDS gadjumu skaits un attiecgi ar aizkavjusies rstana, nordts ziojum.

Last vairk ...

27.11.2013

NRA.lv: Latvijai bdgk AIDS statistika

Par to, vai cilvkam ir HIV infekcija, nevar spriest ne pc izgltbas, ne nodarboans, ne izskata, ne socil statusa.

Last vairk ...

26.11.2013

SPKC: Eksprestesta uz HIV procedra

Slimbu profilakses un kontroles centrs piedv noskatties video k veic eksprestestu uz HIV.

Last vairk ...

25.11.2013

Farmaceits katru reizi jums piedv nopirkt probiotius, bet piena kombinti produktus ar bifido baktrijm

Probiotii, ja prspl ar to lietoanu, var kt par cloni paaugstintai uzmbai pret infekcijas slimbm. Tas it pai attiecas uz cilvkiem ar vju imnsistmu, piemram, uz AIDS slimniekiem un tiem, kas iziet onkoloisko slimbu rstanas kursu. Piemram, pacienti ar novjintu imnsistmu biei saer snu infekcijas, ja pastvgi lieto probiotikas.

Last vairk ...

25.11.2013

Seminrs NVO par aktulajiem juridiskajiem jautjumiem

NVO nam, Laimdotas iel 42, 27. novembr, plkst. 14:00 notiks informatvs seminrs par nevalstiskajm organizcijm (NVO) aktulajiem juridiskajiem jautjumiem.

Last vairk ...

24.11.2013

Muziklais maratons pret AIDS Daugavpil

Piektdien, 29. novembr, J. Pilsudska Daugavpils Valsts pou imnzij (Marijas 1, Daugavpil) plkst. 17:00 notiks ikgadjais jaunieu paskums, kas veltts Pasaules AIDS dienai 1. decembr.

Last vairk ...

24.11.2013

Veikts kaitjuma mazinanas un metadona aizvietotjterapijas programmu kvalittes izvrtjums

2013. gada jlij - novembr narkotiku lietotju Neforml iniciatvas grupa "Durvis" veica kaitjuma mazinanas un metadona farmakoterapijas programmu Rg, Olain un Ogr kvalittes vrtanu no pakalpojumu mju viedoka, stenojot Eirzijas Kaitjuma mazinanas tkla finansto projektu "Pau acm".

Last vairk ...

23.11.2013

Pauot visdziko ldzjtbu

Sestdien, svtdien un pirmdien Latvij trs dienu sras, pieminot 21. novembr tradij Zolitdes "Maxima" (Rg) bojgjuos.

Last vairk ...

22.11.2013

Last vairk ...

22.11.2013

Atnciet prbaudties uz HIV. Vairks valsts notiek HIV testanas akcijas

Dieml Latvija Eiropas Savienbas valstu vid ieem otro vietu jauno HIV infekciju gadjumu skaita zi. Visvairk HIV infekcijas gadjumu tiek diagnosticts jaunu cilvku vid. Liela daa HIV inficto, nezina, ka ir inficjuies. Vieng iespja to uzzint ir veikt HIV testu!

Last vairk ...

21.11.2013

Laba zia

No 2014. gada 1. janvra kompensjamos medikamentus un medicnas ierces brniem ldz 18 gadu vecumam valsts apmakss 100% apmr, to paredz odien Valsts sekretru sanksm izsludintie grozjumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 899, kas nosaka kompensjamo zu un medicnas ieru apmaksu.

Last vairk ...

20.11.2013

Preses konference par testanu uz HIV

Eirop vismaz katrs treais cilvks no 2,3 miljoniem HIV inficto nezina, ka ir inficts. Pusei no tiem, kuri savu HIV statusu nezina, HIV tiek diagnosticts novloti, ldz ar to tiek novloti uzskta rstana. Laicga HIV infekcijas diagnostika ir oti svarga, jo personai, zinot savu HIV testa rezulttu, samazins iespja, ka t piekops riskantas uzvedbas paradumus un infics citus ldzcilvkus. Cilvkiem, kuriem HIV atklts novloti, rstana norit grtk, jo tiek novrotas vairkas veselbas komplikcijas.

Last vairk ...

20.11.2013

Last vairk ...

12.11.2013

Noindja ar AIDS slimos un ar HIV infictos brnus

Dienvidfrik Pretorijas brnu nama internta darbiniece tiek apsdzta 20 brnu apzint noindan. Vii visi ar viendiem simptomiem tika atvesti uz slimncu. Divi brnu nama internta audzki bija kritisk stvokl. Prsvar internt mt brni brei, kas ir slimi ar AIDS vai inficti ar HIV. Pavisam mcbu iestd atrodas vairk nek 40 pamestu brnu un breu, kuru vecki mirui no AIDS.

Last vairk ...

12.11.2013

Jauns paaudzes prezervatvs anlajam seksam

Origami firmas anlajam seksam paredztais prezervatvs ir pirmais prezervatvs, kas paredzts izmantoanai pasvajam partnerim k sievietei, t vrietim anl seksa laik.

Last vairk ...

11.11.2013

Seminrs nevalstiskm organizcijm par EEZ finanu atbalsta programmu "NVO fonds"

NVO nam (Rg, Laimdotas iel 42), 13. novembr, plkst. 14:00 notiks informatvs seminrs nevalstisko organizciju darbbas atbalstam. Seminr NVO prstvji tiks iepazstinti ar pamatinformciju par EEZ programmu "NVO fonds".

Last vairk ...

10.11.2013

Vai tikai onkoloisko medikamentu nodroinjums Latvij ir viens no sliktkajiem Eirop?

Nozares profesioniem nav skaidrs kompensjamo medikamentu saraksta veidoanas princips - tas ir tuvredzgs un nav balstts uz izmaksu efektivittes apriniem ilgtermi. Latvija onkoloisko pacientu nodroinjum ar jaunks paaudzes medikamentiem atpaliek ne tikai no prtikuajm valstm, bet pat tdm mazk attsttm Austrumeiropas valstm k Bulgrija, Rumnija u.c.

Last vairk ...

<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
Decembris (20)   
Novembris (33)   
Oktobris (43)   
Septembris (45)   
Augusts (18)   
Jlijs (38)   
Jnijs (16)   
Maijs (37)   
Aprlis (32)   
Marts (29)   
Februris (30)   
Janvris (30)   
2012 (386)   
2011 (430)