Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2013

<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 ...  --> 

28.10.2013

Seminrs nevalstiskajm organizcijm

30. oktobr plkst. 14:00 NVO nam (Rg, Laimdotas iel 42) notiks informatvs seminrs "Jaunais reguljums pasttja finanstiem projektiem."

Last vairk ...

27.10.2013

rona Stouna samusi balvu

Ar specila apbalvojuma pasnieganu Holivudas aktrisei ronai Stounai Varav noslgusies 13. Nobela Miera prmijas lauretu tikans. rona Stouna sama lauretu izveidoto balvu Peace Summit Award par vias paveikto c ar AIDS. Vroties pie paskuma dalbniekiem, Holivudas zvaigzne runja par frikas sievieu problmm.

Last vairk ...

27.10.2013

Vai HIV rstana nonkusi strupce?

Latento (neaktvo) HIV vrusu, kas gu pacienta organism, ir 60 reiu vairk, nek bija pieemts uzskatt. Pc zintnieku domm, is konstatjums ir liels solis atpaka cerbs izrstt HIV. Tomr vii cer uz pozitvu rezulttu, jo ir izstrdta metodika, lai vartu turpint analizt latentos vrusus.

Last vairk ...

27.10.2013

Londonas tuberkuloze

Lielbritnijas galvaspilst visvieglk ir inficties ar tuberkulozi. Prn eit tika fiksti pri par 3500 saslimanas gadjumu ar tuberkulozi vairk nek Nderland, Beij, Grieij un Norvij kop emot. Londonas iels pardjuies divstvgi tuberkulozes autobusi.

Last vairk ...

27.10.2013

Veiksmgi rstjama, tomr pasaul izplattk infekcijas slimba ir tuberkuloze

Lielk bda, ka tuberkulozei nav specifisku, tikai ai slimbai raksturgu simptomu. Par to liecina viengi ilgstos klepus, kas nepriet divas nedas un pat ilgk, var bt ar krpm un asiu piejaukumu, paaugstinta ermea temperatra, nespks, strauja krians svar, drudzis, svana nakts un spes krts. slimba biei ir ar HIV inficto cilvku nves clonis.

Last vairk ...

25.10.2013

HIV rstanas perspektvu apskats tuvkajiem gadiem

Msdienga antiretrovrusu terapija ir neticami efektva. Kop ir pieejama specializta paldzba un rstana, daudzu HIV inficto cilvku dzves ilgums ir pieldzinms normlam. Tau vl joprojm pastv problmas attiecb uz ldzestbu rstanai un blakuspardbm, kas rodas ilgstoi lietojot daus prepartus. Terapijas shmas, kas satur efavirenzu (Stokrnu), iespjams, ilgi vairs nepaliks k pirms izvles dominjos shmas. Efavirenzs ir oti efektvs preparts, tau tas var izraist nevlamas pardbas, kas ietekm centrlo nervu sistmu.

Last vairk ...

25.10.2013

Biedrba "Atbalsta grupa infictajiem ar HIV un AIDS slimniekiem" (AGIHAS) izdeva ststu krjumu. Vislabk par visu run pai ststi

AGIHAS: Ms vlamies nevis krtjo reizi runt par HIV infekcijas medicniskajiem aspektiem, bet gan par sapratni un baiu iracionalitti.

Last vairk ...

24.10.2013

Jauni preparti C hepatta (un dubultinfekcijas HIV/VHC) rstanai - simeprevrs un faldaprevrs

C hepatta vrusa izraists aknu slimbas ir galvenais to pacientu nves iemesls, kuri ir inficti ar HIV un VHC. C hepatta rstanas standartshm iekauta pegilt interferona un ribavirna izmantoana. Terapijas mris pilnga izrstana. Tomr rstana var izraist nopietnas blaknes un ne vienmr ir veiksmga. Pievienojot C hepatta vrusa protezes inhibitoru, izdevs pankt labkus rstanas rezulttus.

Last vairk ...

22.10.2013

Rekomendjamais CD4 nu lmenis, uzskot antiretrovrusu terapiju, vairumam personu paliek 350 nu/ml

Pacientiem, kam ir HIV un B vai C hepatta koinfekcija, tiek rekomendts uzskt antiretrovrusu terapiju, esot daudz augstkam CD4 limfoctu lmenim ap 500 nu/ml. rstanas uzskanu, esot augstam CD4 limfoctu lmenim, rekomend ar visiem pacientiem, kam HIV infekcija ir akt stadij (diagnosticta drz pc inficans), k ar personm, kurm ir tuberkuloze vai dai aundabg audzja veidi.

Last vairk ...

22.10.2013

Terapija ar tikai diviem prepartiem Kaletru un 3TC

Divu prepartu terapija, izmantojot Kaletru (lopinavirs/ritonavirs) un 3TC (lamivudins, Epivirs), ir efektva tiem pacientiem, kuri pirmoreiz uzsk terapiju, neatkargi no skotnjas vrusu slodzes.

Last vairk ...

21.10.2013

Seminrs nevalstisko organizciju darbbas atbalstam

23. oktobr plkst. 14:00 NVO nam (Rg, Laimdotas iel 42) notiks informatvs seminrs nevalstisko organizciju (NVO) atbalstam.

Last vairk ...

20.10.2013

Ar HIV pirt liegts ierasties

TR Valsts padome, augstkais valsts izpildorgns n, sav mjaslap publicja lmuma projektu, kur paredzts aizliegt publisks pirts, karsto avotu un baseinu apmekljumu cilvkiem, kas inficti ar imndeficta vrusu (HIV), k ar tiem, kuri cie no infekciozm das slimbm un slimbm, kuras nodod dzimumce.

Last vairk ...

20.10.2013

Pasaules balva par pankumiem c ar AIDS tiks pasniegta ronai Stounai

Nobela miera prmijas laureti pazstamajai ameriku aktrisei ronai Stounai pasniegs Pasaules balvu par pankumiem c ar AIDS. Aktrise balvu saems 23. oktobr Varav - Nobela miera prmijas lauretu sammita norises laik. ronas Stounas nopelnu garaj sarakst cita starp pieminta ar vias piedalans labdarbas paskumos, kuros tika vkti ldzeki ar AIDS slimo rstanai un sadarbba ar fondu amfAR.

Last vairk ...

19.10.2013

K atirt gripu no saaukstans? Noskatieties video

Gripas rstana var izmakst ldz pat 100 un 200 latu, kamr gripas vakcna - piecus ldz septius latus, uzsver Slimbu profilakses un kontroles centra (SPKC) specilisti.

Last vairk ...

19.10.2013

Veselbas ministrija: Slimnca ir intensvas rstanas vieta, nevis vieta, kur aiziet pagult

Veselbas ministrijas Komunikcijas nodaas vadtja Egita Pole norda, ka reguljumu, cik ilgu laiku pacients drkst pavadt slimnc, nav: To nosaka rstjoais rsts. Pretenzijas, iespjams, radus, jo mainjies rstanas princips. Slimnca ir intensvas rstanas vieta, nevis vieta, kur aiziet pagult."

Last vairk ...

17.10.2013

Mgais jautjums: kdi ir pirmie simptomi, ko novro pc inficans ar HIV?

Last vairk ...

16.10.2013

SUSTENTO: Uz ko gan cer msu valdba?

Ldz ar nkam gada budetu atkal viss ir novelts uz cilvku pleciem. Var jau bt, ka krze ir beigusies, bet liela daa cilvku ar hroniskm slimbm par to priecties nevar atauties.

Last vairk ...

15.10.2013

Satraukuies pacienti

Veselbas ministrij Neatkargajai apliecina: patiem, valsts kompensjamo medikamentu budets 2014. gadam, ja to saldzina ar gada budetu, kuram gada laik vl pieirts papildu finansjums (ttad to var uzskatt par reli izlietoto), ieplnots mazks.

Last vairk ...

15.10.2013

Saeimas Sabiedrbas veselbas apakkomisijas sde

Tuvkaj nkotn Latvij vartu pieaugt AIDS slimnieku skaits, jo ap 2000. gadu notikus HIV epidmijas laik infictajiem cilvkiem attstsies HIV klnisk stadija.

Last vairk ...

14.10.2013

Dai fakti par vitamniem

Last vairk ...

<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
Decembris (20)   
Novembris (33)   
Oktobris (43)   
Septembris (45)   
Augusts (18)   
Jlijs (38)   
Jnijs (16)   
Maijs (37)   
Aprlis (32)   
Marts (29)   
Februris (30)   
Janvris (30)   
2012 (386)   
2011 (430)