Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2014

<--  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 ...  --> 

31.12.2014

Jaungada apsveikums

Last vairk ...

28.12.2014

2014. gada Mrfija balva

Last vairk ...

28.12.2014

Nevajag akli uzticties televizoram

rsts bdams raidjuma vadtja lom ne vienmr no ekrna saka patiesbu: zintnieki brdina, ka no ekrna paustajm zim un rekomendcijm ne vienmr var tict.

Last vairk ...

27.12.2014

Last vairk ...

27.12.2014

1. decembra pcpusdienas raidjums LR1

Jau daudzus gadus pasaule cns ar AIDS. Kda ir situcija pasaul un Latvij?

Last vairk ...

26.12.2014

Amerikiem ar atlaidi

Ameriku kompnija Express Scripts, kura piegd pacientiem zles medicnisks apdroinanas ietvaros, ir vienojusies ar AbbVie par ts jaun preparta C hepatta rstanai C Viekira Pak pirkanu par samazintu cenu. Atlaides lielums netiek atklts, tau klst baumas, ka cena ir samazinta ldz apmram 50 tkstoiem ASV dolru par 12 nedu rstanas kursu. Bez tam AbbVie apms neprast dubultu cenu, ja pacientam bs nepiecieama 24 nedu rstana.

Last vairk ...

23.12.2014

Pacientiem izdevgi grozjumi

odien uz sabiedrisko apspriedi Veselbas ministrij ir izlikti grozjumi mums visiem oti svargajos MK Noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai rstanai paredzto zu un medicnisko ieru iegdes izdevumu kompenscijas krtba." Bet pacientiem izdevgi grozjumi veselbas aprpes organizanas un finansanas krtb apstiprinti jau odien.

Last vairk ...

23.12.2014

Jaunie MK Noteikumi

Ldzam interesentus iepazties ar odien apstiprintajiem jauniem MK Noteikumiem "Noteikumi par prognozjamas invalidittes, invalidittes un darbspju zaudjuma noteikanas kritrijiem, termiiem un krtbu.

Last vairk ...

23.12.2014

Saaukstanos rstt ar C vitamna megadevm ir bezjdzgi

ASV patrtju tiesbu biedrbas medicnas ptjumu nodaa Consumers Union iesaka atturties no askorbinskbes "megadevu" lietoanas vismaz piecu iemeslu d.

Last vairk ...

23.12.2014

Dvanu kartes par ldzestbu

Ameriku ptjuma rezultti, kura laik HIV infictajiem pacientiem k veicinanas balvu par vrusu slodzes nenosakm lmea saglabanu izsniedza dvanu kartes 70 ASV dolru vrtb, guvui pozitvu atsauci no ptjuma dalbnieku un klnisk personla puses.

Last vairk ...

22.12.2014

Uz trs medikamentiem astopadsmit HIV+ pacientu

Isentress (Raltegravirum), Fuzeon (Enfuvirtidum), Intelence (Etravirinum), visus trs skaitot kop, 2015. gad saems 18 pacientu.

Last vairk ...

22.12.2014

VM prasa valdbai naudu kompensjamo zu apmaksai (Prast nauda pieirta 23. decembr)

Prasa no valsts budeta programmas Ldzeki neparedztiem gadjumiem pieirt Veselbas ministrijai (Nacionlajam veselbas dienestam) 1000000 euro, lai nodrointu ambulatorajai rstanai paredzto zu un medicnisko ieru iegdes izdevumu kompensciju par 2014. gada decembri.

Last vairk ...

20.12.2014

HIV inficto brni un imenes. Psiholoiskie aspekti

Pieemot lmumu, ka brnam vai pusaudzim vajadztu izststt par HIV, jem vr via vecums un izpratne par atseviiem jautjumiem (piemram, par dam organisma funkcijm, slimbu raksturu u. c.). Ar o uzdevumu vislabk tiks gal vecki. Ja tas nav iespjams, par HIV jizststa kdam citam, kuram ir cies kontakts ar brnu vai pusaudzi. Btu labi, ja brna vai pusauda vecki prastu imen radt uzticans un atvrtbas gaisotni, lai brns vartu uzdot jebkurus jautjumus vai paust viedokli par to, ko dzirdjis.

Last vairk ...

20.12.2014

Ms neesam vientui savs reakcijs uz stresu, traumm un neveiksmm

Ir 16 izplatti simptomi, kurus novro aktvistiem ar emocionls izdeganas sindromu. Zinanas par m izpausmm paldz labk uzmant sevi un savus kolus, lai vartu laikus sniegt paldzbu.

Last vairk ...

19.12.2014

Atnciet vakcinties!

Vl joprojm biedrb DIA+LOGS, Rg, Dzirnavu iel 135 (ieeja no Satekles ielas) infictie ar HIV un cilvki, kuri pakauti lielam inficans ar HIV riskam, var bez maksas vakcinties pret gripu. Medmsa strd: pirmdiens, trediens, ceturdiens 14:00 - 18:00; otrdiens 10:00 - 14:00; piektdiens 16:00 - 20:00.

Last vairk ...

18.12.2014

Pacientu lab

10. decembr Veselbas ministrij notika sanksme par HIV/AIDS pacientu testanas rezulttu prskatu elektronisks nostanas iespjm pacientiem un HIV profilakses punktos veikto HIV eksprestestu ar reaktvu rezulttu atzanu.

Last vairk ...

18.12.2014

C hepatta slimniekiem tikai neliels cenu samazinjums peginterferoniem

Situcija ir briesmga un pacientiem nelabvlga. Veselbas ministrija tiesjas ar pacientiem, kuriem atteiktas zles, lai gan labi zinm, ka ts viiem ir nepiecieamas, situciju vrt Veselbas ministrijas valsts sekretra vietniece Daina Mrmane-Umbrako.

Last vairk ...

17.12.2014

DIENA par HIV

16. decembr laikraksts DIENA ncis klaj ar pielikumu par HIV infekcijas aktualittm un rstanu Latvij. Pielikuma virsraksti: "Kavjoties palielina risku. Sasirguajam, laikus nerstjot HIV, nkas rstt daudz citu slimbu";"Jsamazina inficans draudi"; "Nav pasargti ne mazui, ne seniori. Specilisti apliecina, Latvij mainjies HIV infict profils. Pacientu vid ir ar socili veiksmgi cilvki"; "Arvien vairak cilvku pat nezina inficans avotu"; "Vairk jiesaista imenes rsti"; "Pacientu skaits pieaug. HIV saslimanas gadjumu skaits Eiropas valsts turpina palielinties".

Last vairk ...

14.12.2014

Last vairk ...

13.12.2014

Baltkrievijas aptieks brvi noprkami HIV eksprestesti

Baltkrievijas aptieks brv prdoan pardjuies HIV, hepattu u.c. eksprestesti. Saprotams, ka izvras diskusija ne tikai par tdas prdoanas likumbu, bet ar par tmu: Vai baltkrievi ir gatavi vienatn prdzvot ziu par briesmgo diagnozi? Zinanai: Latvij medicnas izstrdjumu vairumtirgotji bez problmm prdos cilvkam iepakojumu ar testiem. Par brvas prdoanas iespju mazumtirdzniecb aptieks sk tikai aizdomties. Labprt izlassim Jsu viedokli, ja Jums nebs slinkums komentt os jaunumus.

Last vairk ...

<--  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
Decembris (41)   
Novembris (22)   
Oktobris (31)   
Septembris (28)   
Augusts (27)   
Jlijs (30)   
Jnijs (22)   
Maijs (14)   
Aprlis (25)   
Marts (33)   
Februris (22)   
Janvris (27)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)