Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2016. Maijs

<--  1 2 ...  --> 

31.05.2016

Zincum

C reaktv olbaltuma koncentrcijas saistba ar cinka lmeni asins: cinkam ir pretiekaisuma pabas un t trkumu biei novro HIV-pozitvajiem pacientiem.

Last vairk ...

29.05.2016

Kpc izvairmies no cilvkiem ar HIV un vius apzmogojam

HIV infekciju uztver k paizvltu slimbu, no kuras cie tikai marginlas iedzvotju grupas. Biologi skaidro, ka stigmatizcija var bt prmantota no priekteiem msu seni cents izvairties no kontaktans ar cilvku, kam ir infekcijas slimba.

Last vairk ...

29.05.2016

Izncinsim vrusu hepattus vis pasaul!

28. maij 194 valstis Pasaules veselbas organizcijas (PVO) biedres vienbalsgi piema vsturisku lmumu ldz 2030. gadam vis pasaul izncint vrusu hepattus.

Last vairk ...

29.05.2016

Noskaidroja mehnismu

HIV genoms ir simt tksto reiu mazks nek cilvka genoms, ldz ar to nevar saturt instrukcijas par daudzu tam nepiecieamu olbaltumvielu raoanu, tpc ts aizemas no nm, ko pats inficjis.

Last vairk ...

29.05.2016

Pasaules veselbas aprpes statistika, 2016

Ziojum Pasaules veselbas aprpes statistika par 2016. gadu tiek piedvts jaunko ikgadjo datu daudzpusgs apskats. Katru gadu tiek reistrti 2 miljoni jaunu inficans gadjumu ar HIV, 9,6 miljoni jaunu saslimanas gadjumu ar tuberkulozi un 214 miljoni ar malriju.

Last vairk ...

28.05.2016

PBK vakara intervija ar Veselbas ministru (krievu valod)

Citu aktu tmu starp, Ministrs run ar par papildu finansjumu 3,8 milj eiro zu iegdei C hepatta rstanai; par pacientu centieniem iegdties nereistrts zles no treajm valstm; par paldzbu pacientei, kurai das zles konfiscja muita.

Last vairk ...

27.05.2016

Interesants prskats

Last vairk ...

27.05.2016

Konference par sadarbbu

8. jnij Tieslietu ministrij notiks konference Valsts prvaldes un nevalstisko organizciju sadarbba nepiecieamba vai ekstra?

Last vairk ...

26.05.2016

Uzmanieties no bstamas mijiedarbbas

Zu valsts aentra sagatavojusi infografiku par sekm, kas var bt dadu zu lietoanai vienlaikus ar alkoholiskiem dzrieniem. pai uzmangiem jbt pacientiem, kuri regulri lieto zles hronisku saslimanu rstanai.

Last vairk ...

26.05.2016

oti interesants analtisks raksts

Veselbas ministrijas ldz im jau ieviestie paskumi, kas pamat bijui vrsti uz zu cenu samazinanu, t ar nav devui gaidmo rezulttu. Jo pacienti (k rda citu valstu pieredze) btu pirmie, kas pamantu, ka zles aptieks patiem ir kuvuas ltkas.

Last vairk ...

26.05.2016

Skaidros iespjas saemt rstanu Latvij

C hepatta pacientu apvienba jlij rkos apa galda diskusiju, kur piedalties aicins gan Veselbas ministrijas un ts pakautbas iestu prstvjus, gan medius, pacientus un medijus.

Last vairk ...

26.05.2016

NRA.lv: Latvija ir paraugs tam, k tuberkulozes problmas ir iespjams risint

Latvijai pdjos gados izdevies sasniegt mri, par ko tagad pasaules eksperti slav, proti, pateicoties jaunu zu izmantoanai multirezistentas tuberkulozes rstan, izdodas izrstt 74 % pacientu ar o tuberkulozes formu. Pasaul is rdtjs ir 50 %. Medikamenti gan ir drgi - seu mneu kurss izmaks 10 000 .

Last vairk ...

25.05.2016

Zu valsts aentra skaidro par riskiem

ZVA atbild tiem pacientiem, kuri zaudjui cerbu uz valsts apmakstu rstanu.

Last vairk ...

22.05.2016

Cert prieka viet...

Apriis.lv: Agnija ar vru ietami laimg laulb nodzvoja gandrz divus gadus, ldz vias pasaule prvrts, un tagad nkotne ir uztraukumiem pilna.

Last vairk ...

21.05.2016

Vai HIV/AIDS apdraudjums jtams ar Latvij?

RgaTV24 raidjums Vlais ar Streipu, skatieties ar minti 13:10 ldz beigm (Rajon run un Streipa prta mehnika).

Last vairk ...

21.05.2016

arlijs ns iesaistjies eksperiment

Tableu viet, ko iepriek uzmu katru dienu, tagad man zles injic vienreiz ned,- pavstja aktieris.- Patlaban beidzas tre neda, kop jaun veid uzemu zles, un es jau jtos brnigi.

Last vairk ...

20.05.2016

Maija virsraksti

C hepatta slimnieku likstas un HIV maija virsrakstos. Izlasiet interesantas publikcijas!

Last vairk ...

19.05.2016

iru maias punkts Olain

TV3. Olaines iedzvotji neapmierinti, Bez tabu iedzvotjus mierina.

Last vairk ...

19.05.2016

19. maija Monopols

Last vairk ...

18.05.2016

AIDS upuri K pareizi runt par HIV?

Joprojm materilos par HIV no raksta uz rakstu ceo frzes XX gadsimta mris, riska grupas 30 gadus seni stereotipi un aizspriedumi.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
Decembris (31)   
Novembris (44)   
Oktobris (27)   
Septembris (35)   
Augusts (19)   
Jlijs (26)   
Jnijs (24)   
Maijs (34)   
Aprlis (24)   
Marts (27)   
Februris (23)   
Janvris (27)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)