Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2016

<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 ...  --> 

08.12.2016

Vakcna SAV001

2017. gad inaktivts pret-HIV vakcnas jaunais tips izies klnisko ptjumu otro fzi. T radikli atiras no iepriekjiem minjumiem radt pret HIV vakcnu, jo tika izmantotas HIV-1 t dvts "mirus" versijas daias, kas bija entiski modifictas, lai neinfictu cilvka nas.

Last vairk ...

08.12.2016

Kpc neviens nevar izrstties? (7

HIV, tpat k jebkur cits vruss, ierosina imns atbildes reakciju. Tau pa to laiku vruss tik oti mains, ka imn atbilde neprtraukti atpaliek. T, acmredzot, ir unikla situcija. Tas, ka HIV tik oti mains, ir bioloisks paradokss. Lielk daa organismu ir noregulta uz sevis atraoanu. Ms esam ldzgi ttim un mammai, vecmmim un vecttiiem. Viss ir orientts uz gnu saglabanu un oti lnm prmaim, dabisks atlases veid ts "tiek prbaudtas uz kvalitti" vai labk dzvot ar tm vai bez tm. Bet is vruss izvljies absolti citu stratiju - tas uzreiz nav ldzgs veckiem, un tiei tpc tam izdodas izvairties no imns atbildes reakcijas.

Last vairk ...

07.12.2016

Brdinjums par nopietnu risku

Eiropas Zu aentra apstiprinjusi, ka С hepatta pacienti, kuri tiek rstti ar tieas darbbas pretvrusu zlm (tiek izplatti ar tdiem pieirtajiem nosaukumiem k Daklinza, Exviera, Harvoni, Olysio, Sovaldi un Viekirax), var bt pakauti B hepatta reaktivcijas riskam. Ieteikts pirms rstanas skanas visiem pacientiem veikt B hepatta vrusa infekcijas skrninga analzes. Pacienti, kuriem vienlaicgi ir B un C hepatta vrusa infekcija, ir juzrauga un jrst atbilstoi pareizjm klniskajm vadlnijm.

Last vairk ...

06.12.2016

NRA oti nopietni par gripu

Veselbas nozares eksperti uzsver: gripas riska grupu iedzvotjiem ir obligti jvakcinjas, jo gripas vruss nodara lielu kaitjumu organismam, pai tdam, kur jau sirgst ar kdu hronisku slimbu.

Last vairk ...

05.12.2016

Par sievieu stigmatizciju un pastigmatizciju

Rt, 6. decembr, no plkst. 19:00 ldz plkst. 20:00 (Rgas laiks), notiks vebinrs Stigmatizcijas un pastigmatizcijas mazinana HIV-pozitvajm sievietm. Vebinrs notiks krievu valod. Reistrjieties savlaicgi, lai vartu prbaudt pieslganos un sakarus!

Last vairk ...

04.12.2016

Par ko vl rakstja un runja

Amsterdam atklts HIV/AIDS piemineklis Living by Numbers. Kamr Latvij nebs seksa kultras - HIV rulls. Dziedam kop - uzsmaidi katram! Savulaik HIV+ grtnieces ievietoja atsevios izolatoros - tas ir pilngi nepamatoti. Bet valsts soltie piena maisjumi HIV+ mtm bs pieejami vien nkam gada pavasar.

Last vairk ...

04.12.2016

HIV infictm mtm valsts apmakss piena maisjumus zdaiiem

Lai novrstu HIV infekcijas transmisijas risku no mtes brnam, no nkam gada pavasara valsts nodroins piena maisjumus zdaiiem ldz viena gada vecumam HIV infictm mtm.

Last vairk ...

03.12.2016

Satraukums

Last vairk ...

02.12.2016

Latvijas radio un televzija Pasaules AIDS dien

HIV ir hroniska, lni progresjoa vrusa izraista infekcijas slimba, kas lnm, nonkot cilvka organism, sagrauj imno sistmu. Zu slimbas izrstanai nav, tomr msdiens t ir vadma. Turklt valsts kompens medikamentus saslimuajiem.

Last vairk ...

01.12.2016

16 mintes ar Ministri

Veselbas ministre Anda aka piedals LTV1 raidjum Rta Panorma par aktualittm veselbas aprp. Nauda gada beigs. Rindas. Algas un tarifi. Dr. Apinis un Pasaules banka. Vai pacients ir aprpes centr. imenes medicna. Slimncas. E-veselba. (Ne vrda par HIV.)

Last vairk ...

01.12.2016

Inficans ar HIV notiek, ja...

HIV eksprestests ir asiu prbaude, kuras mris ir noskaidrot, vai cilvks ir inficjies ar HIV. Eksprestests ietver gan asins analzi, gan pirmstesta un pctesta konsultciju, kuru laik medicnas darbinieks izskaidro ar HIV-infekciju saisttos jautjumus. HIV testu iespjams veikt ar jebkur laboratorij ar vai bez imenes rsta nostjuma un anonmi.

Last vairk ...

30.11.2016

PVO atbalsta patestanos uz HIV

Vairk nek 14 miljoni cilvku vis pasaul nezina, ka ir inficjuies ar HIV. Patestans uz HIV aus daudz lielkam skaitam cilvku uzzint savu HIV statusu.

Last vairk ...

30.11.2016

stais laiks vakcinties pret gripu

Biedrb DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS (adrese: Rg, Dzirnavu iel 135, ieeja no Satekles ielas) HIV-pozitvie un cilvki, kuri pakauti lielam inficans ar HIV riskam, var bez maksas vakcinties pret gripu. Medmsa strd: pirmdiens, trediens, ceturdiens 14:00 - 18:00; otrdiens 10:00 - 14:00; piektdiens 16:00 - 20:00.

Last vairk ...

30.11.2016

Notiks koncerts Latvijas HIV/AIDS ststs 30 gadu garum

1. decembris - Pasaules AIDS diena ogad Latvij bs sevia, jo pirmo reizi msu valst t tiks atzmta ar pau labdarbas koncertu un balvas Glsts (par nozmgu ieguldjumu HIV infekcijas izplatbas mazinan) svingu pasnieganu. Koncerts notiks Angliku Sv. Pesttja baznc plkst. 18:00, bet tieraid bs skatms ar televzijas kanl Rga TV24.

Last vairk ...

28.11.2016

DIA+LOGS konference

Biedrba DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS 29. novembr rko AIDS dienu konferenci Ldzestba Latvij: vai varam savdk? vai varam labk? T notiks Paula Stradia Medicnas vstures muzej.

Last vairk ...

27.11.2016

Nevajag apzinti iet boj, atsakoties no rstanas (1

oti grti saprast, ka daiem HIV pozitvajiem cilvkiem ldz pat im brdim ir vieglk notict, ka AIDS nav, nek apstiprinjumam, ka HIV tas nav spriedums. Vii nevlas rstties un dzvot ilgi un laimgi, t viet izvlas iet boj bez terapijas. Preparti HIV infekcijas rstanai, ar kuru neprtrauktu pilnveidoanu nodarbojas cilvces izcilkie prti, paldzjui glbt dzvbu miljoniem cilvku. Kad cilvkam saka jums ir HIV infekcija, viam iet, ka dzve beigusies. Tau rsti jums paskaidros, ka tas nebt nenozm pasaules galu. Un pc terapijas nozmanas dzve ieies sav parastaj gultn. Turklt psihologi, citi specilisti un nevalstisko organizciju aktvisti izststs, k dzvot tlk.

Last vairk ...

27.11.2016

nas izrviens - viena injekcija ned

Par inovatv saplanas (fzijas) inhibitora Albuvirtide izstrdi kuva zinms tikai oktobra beigs. Aktv viela sasaists ar asiu olbaltumvielu albumnu un pagarina pusizvades periodu. Pateicoties tam vrusu slodze samazins uz laiku no sem ldz desmit dienm.

Last vairk ...

27.11.2016

Lai glbtu C hepatta pacientu dzvbas

No gada 1. janvra, kop Latvij tiek pilnb kompensti medikamenti C hepatta pacientu rstanai, jauno un efektvo bezinterferona terapiju samui jau 222 cilvki, jau vairki desmiti pacientu samui gala atzinumu vii ir 100% veseli. Tau pacientu rinda ir gara un naudas nepietiek pat to cilvku rstanai, kuriem jau ir aknu ciroze vai fibroze strauji progres aknu ciroz.

Last vairk ...

27.11.2016

Ko rakstja oned

1. decembr tiks atzmta Pasaules AIDS diena. Latvij dadas HIV/AIDS jom strdjoas organizcijas rko vairkas aktivittes, lai izrdtu atbalstu HIV/AIDS slimniekiem, aicintu sabiedrbu uzzint vairk par o infekciju un ts izplatbu, k ar mudintu katru iedzvotju noskaidrot savu HIV statusu!

Last vairk ...

26.11.2016

LNT: Latvijai tuvojas HIV/AIDS epidmija

Latvij: 50% no HIV infictjiem tiek atklti, savukrt no tiem tikai 35% saem rstanu, un no tiem tikai 64% rstana ir efektva.

Last vairk ...

<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
Decembris (31)   
Novembris (44)   
Oktobris (27)   
Septembris (35)   
Augusts (19)   
Jlijs (26)   
Jnijs (24)   
Maijs (34)   
Aprlis (24)   
Marts (27)   
Februris (23)   
Janvris (27)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)