Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2016

<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 ...  --> 

26.11.2016

Uzzint, neslpties, nebaidties

Dr. Inga Janukevia: Ik gadu Latvij tiek atklti 300 400 jauni HIV inficans gadjumi, un 32% no visiem infictajiem ir sievietes galvenokrt vecuma grup 21 40 gadiem. Pirmie inficans gadjumi msu valst, tpat k citur pasaul, tika atklti starp vrieiem, kuri bija inficjuies homoseksulu dzimumkontaktu rezultt. 1990. gad reistrts pirmais gadjums, kad heteroseksulu dzimumkontaktu ce bija inficjusies sieviete.

Last vairk ...

25.11.2016

Progress

Krievij pc pris gadiem pardsies irces, kuras nevars izmantot divkrt. Turpmk tdu iru izmantoana tiks iekauta medicnisks paldzbas snieganas standartos.

Last vairk ...

25.11.2016

Eksmens uz iecietbu Francij

Liels skandls izvrties Francij. Vairku pilstu mri atteics izvietot plaktus, kas propagand AIDS profilaksi un uz kuriem attlots vrieu-geju pris. K zio pilstu galvas, vii nav prliecinti, vai no Parzes atsttie posteri atbilst morles normm. Pc varas prstvju teikt, lmumu noemt uzskatmo aitciju vii esot piemui pc tam, kad iedzvotji skui masveid sdzties.

Last vairk ...

25.11.2016

LIHHASA aicina

Latvijas Infektologu, hepatologu un HIV/AIDS specilistu asocicija aicina uz HIV infekcijai un Pasaules AIDS dienai velttu sdi 1. decembr.

Last vairk ...

24.11.2016

Mums ir oti jaudgs instruments cai ar epidmiju HIV tests

Jaun ptjuma rezultti liecina, ka Lielbritnij vairk nek 50 tkstoi vrieu, kuri piekopj viendzimuma seksu, inficjuies ar HIV. Katrs septtais no viiem nezina, ka ir inficts.

Last vairk ...

24.11.2016

Biogrfisk drma

Filmas Gia pamat ir ststs par relu sievieti, pasaules pirmo supermodeli Diu Karandi. Filmas kodols ir vias traiskais dzvesststs. Kas bija Dia? Divdesmit gadsimta septidesmitajos un astodesmitajos gados Dia bija pasaul zinma supermodele, kura kuva par modes pasaules sensciju. 1986. gada 18. novembr, 26 gadu vecum, Dia nomira no AIDS. Vias dzvesststs tiek apspriests ar msdiens.

Last vairk ...

23.11.2016

Last vairk ...

22.11.2016

Aicina testties Liepj

Liepj 1. decembr bs atvrto durvju diena Atkarbu profilakses centr, bet Krusta baznc notiks dievkalpojums un aizlgums par tiem, kuri cie no AIDS. Gatavojoties pasaules AIDS dienas velttajm aktivittm, ikviens ldz 25. novembrim var veikt HIV eksprestestu - nepiecieama iepriekja pierakstans pa tlruni 63456120.

Last vairk ...

21.11.2016

Last vairk ...

21.11.2016

Es esmu par profilaksi

2016. gad Pasaules AIDS dienas priekvakar kampaa Hands up for #HIVprevention ("Es esmu par HIV profilaksi") tiks fokusta uz dadiem HIV profilakses aspektiem.

Last vairk ...

21.11.2016

Eksprestestus uz HIV Igaunij sks tirgot aptieks

No 1. decembra aptieku tkl Sdameapteek prdoan bs eksprestesti uz HIV. Tests paredzts tam, lai cilvki vartu sevi delikti un tri prbaudt.

Last vairk ...

20.11.2016

1. decembris Pasaules AIDS diena. Latvij ogad paa

1. decembr, plkst. 18:00, Angliku baznc, Rg, LABDARBAS KONCERTS Latvijas HIV/AIDS ststs 30 gadu garum un balvas Glsts (par nozmgu ieguldjumu HIV infekcijas izplatbas mazinan) svinga pasniegana.

Last vairk ...

20.11.2016

Aicina testties Jkabpil

Jkabpils socil dienesta Zem Slieka centrs rko atvrto durvju dienas, kur katrs vars uzzint par o bstamo infekciju, k ar HIV testanas dienas, kuras vars apmeklt katrs Jkabpils pilstas un rajona iedzvotjs. Ts notiks no 29. novembra ldz 02. decembrim.

Last vairk ...

20.11.2016

Msu asocicijas konference HIV/AIDS aktualittes Latvij

30. novembr Rgas Austrumu klnisks slimncas stacionra Latvijas Onkoloijas centrs konferenu zl notiks RAKUS Izgltbas daas un Latvijas Msu asocicijas Interns aprpes msu apvienbas organizt konference HIV/AIDS aktualittes Latvij.

Last vairk ...

18.11.2016

Kabatas amplifikators

Britu zintnieki ir izgudrojui USB ierci, kas vartu atvieglot HIV inficto pacientu dzvi, proti, jebkur laik un jebkur viet, pacientiem btu iespja noteikt vrusu slodzi asins.

Last vairk ...

17.11.2016

Gribam kt vecki

22. novembr plkst. 19:00 ldz 20:00 notiks vebinrs Gribam kt vecki. Brna ieemana un grtniecba diskordantiem un HIV pozitviem priem. Vebinrs notiks krievu valod. Reistrjieties savlaicgi, lai vartu prbaudt pieslganos un sakarus!

Last vairk ...

16.11.2016

Zini, nevis mini - saite uz rezulttu analzi

Projekt Zini, nevis mini veikts ptjums, kur noskaidroti HIV inficto iedzvotju viedoki un vlmes. ie cilvki, papildus slimbas radtajam slogam, ir pakauti ar lielam stigmatizcijas spiedienam un paizolcijas tendencm.

Last vairk ...

16.11.2016

Ldzestba Latvij: vai varam savdk? vai varam labk?

Aicinm medius, socilos darbiniekus, nevalstisko organizciju aktvistus, HIV-infekcijas skartos cilvkus un visus interesentus uz biedrbas DIA+LOGS organizto konferenci Ldzestba Latvij: vai varam savdk? vai varam labk?, kas notiks 2016.g. 29. novembr, pl 10:00 17:00, Rg, Paula Stradia Medicnas vstures muzej, Antonijas iela 1. Pieteikties ldzam elektroniski msu biedrbas DIA+LOGS mcbu centra Izaugsme mjas lap. Ldzam izplatt o ziu tlk jsu koliem un citiem interesentiem! Priecsimies tikties konferenc!

Last vairk ...

16.11.2016

Pasaules AIDS dienas paskumi

Last vairk ...

16.11.2016

Izstde Pret HIV - kop!

Last vairk ...

<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
Decembris (31)   
Novembris (44)   
Oktobris (27)   
Septembris (35)   
Augusts (19)   
Jlijs (26)   
Jnijs (24)   
Maijs (34)   
Aprlis (24)   
Marts (27)   
Februris (23)   
Janvris (27)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)