Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2016

<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 ...  --> 

24.10.2016

Prezervatvus izmanto arvien retk, td...

Norvija ir kuvusi par pirmo valsti, kas valsts veselbas aizsardzbas programm iekvusi HIV medikamentozo pirmskontakta profilaksi. Par to pazioja veselbas aizsardzbas un socils aprpes ministrs Bents Hoije.

Last vairk ...

23.10.2016

Last vairk ...

22.10.2016

Lietojot PrEP-tabletes, tomr inficjas ar HIV

HIV Izptes un novranas centrs ikg konferenc paziojis, ka ir reistrts otrais gadjums, kas liecina par to, ka profilaktisko medikamentu lietoana simtprocentgi nepasarg no inficans ar HIV.

Last vairk ...

21.10.2016

Testanas neda notiks 50 valsts

Testanas neda uz HIV un hepattiem B/C notiks 2016. gad no 18. ldz 25. novembrim 50 Eiropas valsts. Testanas neda ir iniciatva, kas aizsks 2013. gad Eirop, lai paldztu lielam daudzumam cilvku noskaidrot savu HIV statusu. Nu jau otro gadu aj ned tiek iekauta ar testana uz hepattiem.

Last vairk ...

21.10.2016

Rt nks klaj atjaunota EACS Vadlniju versija

European AIDS Clinical Society (EACS) portls zino, ka 22. oktobr nks klaj atjaunota Vadlniju rstiem par HIV-pozitvo pacientu aprpi EACS 2016 versija (v.8.1).

Last vairk ...

20.10.2016

Saites uz dam zim un rakstiem

Pieemts lmums SPKC iepirkum. Ziepju burbulis par brnumzlm. Aknas ir viens no svargkajiem cilvka orgniem - k pazt aknu sttos palg saucienus? Saslimstba ar tuberkulozi samazins - tas atbilst tendencm citur Eirop.

Last vairk ...

19.10.2016

Vedolizumab pret HIV

Pagaidm runa ir par prtiu imndeficta vrusa rstanu makakm: pc tam, kad trs mneus tika injictas antivielas, vrusu slodze dzvniekiem divus gadus bija tuvu nullei!

Last vairk ...

18.10.2016

Pacienti prtrauc rstanos ar dolutegravru

Gandrz katrs septtais pacients Nderland prtraucis dolutegravra terapiju raduos blaku d, kaut gan vairums pacientu klniskajos ptjumos s zles uzma labi.

Last vairk ...

17.10.2016

LR1: HIV infekcija - riskantas uzvedbas infekcija

HIV infekcija - riskantas uzvedbas infekcija. Latvij ir daudz neapzintu inficto un pdjo desmit gadu laik katastrofli sarucis to cilvku skaits, kas veic HIV testus.

Last vairk ...

16.10.2016

LR1 imenes studija

HIV infekcija. Kas par o infekciju btu jzina ikvienam? 17. oktobr plkst. 15:06.

Last vairk ...

15.10.2016

Last vairk ...

14.10.2016

Non-progrestju jaunumi

os znus un meitenes no Dienvidfrikas dv par non-progrestjiem tpc, ka HIV infekcija viu organism nevar praugt AIDS. Pat bez zlm ie 170 brni izskats un ir absolti veseli.

Last vairk ...

13.10.2016

Aicina uz kopga protesta rkoanu

Krona slimnieku biedrba aicina pacientu organizcijas uz aktvu rcbu pacientu problmu risinan.

Last vairk ...

13.10.2016

Dzvojam! The Lancet

Nesen urnl The Lancet tika publicts detalizts prskats par visas pasaules iedzvotju veselbas stvokli 2015. gad. prskata veidoan piedaljs 1870 specilisti no 127 valstm, kas va izstrdt preczu ainu un noteikt pamata slimbas, ar kurm cilvki slimo dados pasaules reionos.

Last vairk ...

12.10.2016

Paldzsim ar savm balsm

Portl Manabalss.lv ir izvietota iniciatva VESELBAI JATVL 12% NO VALSTS KOPJ BUDETA.

Last vairk ...

10.10.2016

Narkotiku politikas ietekmes izvrtana prmaim (papildinta 16. oktobr)

13. oktobr DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS kop ar Eirzijas Kaitjuma mazinanas tklu rko seminru - projekta Narkotiku politikas ietekmes izvrtana prmaim Centrleirop un Austrumeirop prezentciju.

Last vairk ...

09.10.2016

Konceptuls ziojums nk uz balsoanu

11. oktobr Ministru kabinetam bs jbalso par konceptulo ziojumu Par Latvijas veselbas aprpes sistmas finansanas modea maiu. Veselbas ministrei Andai akai ir prliecba, ka valdb tiks apstiprints vias atbalsttais veselbas aprpes finansanas modelis, kas neprasa papildu iemaksas no iedzvotjiem, bet paredz btisku finansjuma pieaugumu sistmai. (Otrais modea variants balsts uz obligts privts apdroinanas iemaksm. Treais modea variants balsts uz valsts budeta finansjumu, kas nodrointu neatliekamo medicnisko paldzbu, bet prjais pakalpojumu grozs tiktu nodroints, balstoties uz konkrt cilvka makstajiem nodokiem.)

Last vairk ...

09.10.2016

Informatvais ziojums par valsts finansto veselbas aprpes pakalpojumu apjomu

Informatvais ziojums sagatavots ar mri raksturot pareiz spk esoo veselbas aprpes kopjo finanu situciju, pakalpojumu klstu un iezmtu veselbas aprpes pakalpojumu apjomam nepiecieamo finansjumu. Uzskaitti ar no veselbas aprpes pakalpojumu apmaksai paredztajiem valsts budeta ldzekiem neapmakstie pakalpojumi (negatvais pakalpojumu grozs). Ziojums ir iekauts Ministru kabineta 11. oktobra sdes darba krtb.

Last vairk ...

05.10.2016

Zintnieki noraida, ka btu radtas pret HIV zles

2. oktobr britu izdevums The Sunday Times, bet pc tam Lenta.ru krievu valod un Delfi latvieu valod publicja sensacionlu informciju par to, ka britu zintnieki ir tuvu pret HIV zu atklanai. Avze rakstja par 44 gadus veca brita atlabanu no cilvka imndeficta vrusa.

Last vairk ...

05.10.2016

Par HIV testa apmaksas krtbu imenes rstiem

Veselbas ministrija skaidro, ka HIV testa izmaksas tiek ieskaittas imenes rstu laboratorisko nostjumu finanu apjom, kas tiek noteikts imenes rsta un Nacionl Veselbas dienesta savstarpji noslgtaj lgum.

Last vairk ...

<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
Decembris (31)   
Novembris (44)   
Oktobris (27)   
Septembris (35)   
Augusts (19)   
Jlijs (26)   
Jnijs (24)   
Maijs (34)   
Aprlis (24)   
Marts (27)   
Februris (23)   
Janvris (27)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)